Utdanningstilbud

Viser 86 utdanninger
Tittel Studietype Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Agroecology Master og høyere NMBU Campus Ås
Akvakultur Bachelor og høgskolekandidat NMBU Campus Ås REALFA Alle Alle
Antibiotikaresistens: Nettkurs i riktig antibiotikabruk til dyr Årsstudium og kortere NMBU-SEVU
Anvendt robotikk Master og høyere NMBU Campus Ås SIVING 43.40 46.10
Aquaculture Master og høyere NMBU Campus Ås
Bioinformatikk og anvendt statistikk Master og høyere NMBU Campus Ås
Biologi Master og høyere NMBU Campus Ås
Biologi Bachelor og høgskolekandidat NMBU Campus Ås REALFA 46.20 46.90
Bioteknologi Master og høyere NMBU Campus Ås
Bioteknologi Bachelor og høgskolekandidat NMBU Campus Ås REALFA 51.30 51.60
Bioøkonomi - Biobasert verdiskaping og forretningsutvikling Master og høyere NMBU Campus Ås
By- og regionplanlegging Master og høyere NMBU Campus Ås GENS 48.50 53.30
Byggeteknikk og arkitektur Master og høyere NMBU Campus Ås SIVING 49.50 52.00
Bærekraftig økonomi og ledelse Årsstudium og kortere NMBU Campus Ås GENS Alle Alle
Bærekraftige matsystemer Master og høyere NMBU Campus Ås
Data Science Master og høyere NMBU Campus Ås
Datavitenskap Master og høyere NMBU Campus Ås SIVING Alle Alle
Dyrepleie Bachelor og høgskolekandidat NMBU Campus Ås REALFA 39.60 51.70
Ecology Master og høyere NMBU Campus Ås
Eiendom Master og høyere NMBU Campus Ås GENS 47.20 50.30

Om lærestedet

På NMBU kan du studere de store globale spørsmålene om miljø, bærekraftig utvikling, bedre folke- og dyrehelse, klimautfordringer, fornybare energikilder, matproduksjon og areal- og ressursforvaltning.