Utdanningstilbud

Viser 93 utdanninger
Tittel Studietype Sted
Master i anvendt bioteknologi og biomedisin Master og høyere Hamar
Master i anvendt økologi Master og høyere Evenstad
Master i avansert klinisk allmennsykepleie Master og høyere Elverum
Master i bærekraftig innovasjon og ledelse Master og høyere Lillehammer
Master i bærekraftig jordbruk Master og høyere Blæstad
Master i bærekraftig skogforvaltning Master og høyere Evenstad
Master i digital kommunikasjon og kultur Master og høyere Hamar
Master i film og beslektede audiovisuelle kunstformer Master og høyere Desentralisert - Oslo
Master i folkehelse og helsefremmende arbeid Master og høyere Elverum
Master i grunnskolefag Master og høyere Hamar
Master i helsesykepleie Master og høyere Elverum
Master i klinisk sykepleie med spesialisering i intensivsykepleie Master og høyere Elverum
Master i klinisk sykepleie med spesialisering i kreftsykepleie Master og høyere Elverum
Master i klinisk sykepleie med spesialisering i operasjonsykepleie Master og høyere Elverum
Master i kroppsøving og idrett Master og høyere Elverum
Master i kultur- og språkfagenes didaktikk Master og høyere Hamar
Master i offentlig ledelse og styring (MPA) - fordypning i beredskap og krisehåndtering Master og høyere Rena
Master i offentlig ledelse og styring (MPA) - fordypning i offentlig innovasjon Master og høyere Lillehammer
Master i offentlig ledelse og styring (MPA) - fordypning i organisasjon og ledelse Master og høyere Rena
Master i pedagogikk Master og høyere Lillehammer

Om lærestedet

Ved Høgskolen i Innlandet (HINN) tilbyr vi fleksible utdanninger ved seks ulike studiesteder. I tillegg til gradsstudiene på bachelor-, master- og doktorgradsnivå har høgskolen et bredt tilbud av årsstudier og kortere kurs som svarer på samfunnets behov for livslang læring.