Fakta

Sted:
Hamar
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Opptakskrav: MATRS
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 20
Søknadskode (SO): 209839

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

14. mars 2022.

Om studiet

Er du interessert i programmering og i å lage dataspill? Etter fullført bachelor kan du jobbe som programmerer med bl.a. interaktive spillsystemer, eller gå videre på en master.

Studiet passer for dem som er interessert i grafikk, programmering, design og visualisering, og som vil lære å kombinere kunstnerisk kreativitet og avansert programmering for å utvikle dataspill. Studieprogrammet fokuserer på å utvikle både studentenes tekniske ferdigheter og deres kunstneriske evner, og lærer bort teknikker for å bygge visuelle systemer og utvikle programvare for både opplevelsesindustri og ingeniørfag.

Spillteknologi dekker et stort fagfelt, og omfatter blant annet simulering, systemtenkning, programmering, spilldesign og matematikk, som er grunnlaget for utvikling av komplekse datasystemer. Samfunnet trenger kompetente fagpersoner med kunnskap om nye teknologier, kunnskapsformidling, interaktive prosesser, systemforståelse, og spilldesign for ulike brukergrupper.

Opptaksinformasjon

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse, samt matematikk R1 eller S1 og S2 på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Fagkravene må dekkes selv om du søker på bakgrunn av realkompetanse

Les mer om søknad og opptak

Poenggrenser 2021

Ordinær kvote: 44
Kvote for førstegangsvitnemål: Alle kvalifiserte
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Videre studier

Studiet gir gode yrkeskunnskaper for arbeid innen spillindustrien, offentlig sektor, utdanning, underholdningsbransjen og mediebedrifter. Dette vil i første rekke være jobber knyttet til programmering og utvikling av blant annet interaktive systemer og databasesystemer. Studiet gir et godt grunnlag for alle typer arbeid som krever tverrfaglig kunnskap om multimedia. Utdanningen gir kunnskaper som danner basis for arbeid innenfor utdanningssektoren og i forsknings- og utviklingsarbeid.

Studiet gir kompetanse i å kombinere relevante digitale verktøy, teknikker, metoder, uttrykksformer og konsepter i relasjon til programvareutvikling. Studiet gir en god fordypning innenfor fagområdet, men samtidig en breddekunnskap for å gjøre studentene mer attraktive for arbeidslivet og rustet til den teknologiske fremtiden. Studentene vil få spesialisering i spillprogrammering med tilleggsemner innenfor spilldesign, produksjon og tverrfaglig gruppearbeid. Systemtenkning og simulering gir studentene mulighet til å arbeide med visualisering og spillifisering av prosjekter utenfor spillbransjen til for eksempel forskning, utdanning og industri.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i spillteknologi og simulering

Alle utdanninger innen