Fakta

Sted:
Hamar
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: MATRS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 20
Søknadskode (SO): 209839

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

24. april 2024.

Om studiet

Er du interessert i programmering, informatikk, spillutvikling og spilldesign? Etter fullført bachelor kan du jobbe som programmerer i hvilken som helst IT-bedrift , eller gå videre på en master.

Studiet passer for deg som er interessert i programmering, informatikk, spillutvikling, spilldesign og kreativ problemløsning i team. Unikt for dette studiet er at du får mulighet til å lære avansert programmering i en spillmotor og du vil jobbe tett med studenter fra en kunstfaglig linje for å lage dataspill og apper.

Studieprogrammet fokuserer på å utvikle både dine tekniske ferdigheter og dine kreative evner i forhold til problemløsning. Dette er viktig kompetanse som det er stort etterspørsel av i arbeidsmarkedet. Du lærer også teknikker for å bygge visuelle systemer og utvikle programvare for både opplevelsesindustri og ingeniørfag.

Spillteknologi dekker et stort fagfelt, og omfatter blant annet simulering, systemtenkning, programmering, spilldesign og matematikk, som er grunnlaget for utvikling av komplekse datasystemer. Samfunnet trenger kompetente fagpersoner med kunnskap om nye teknologier, kunnskapsformidling, interaktive prosesser, systemforståelse, kreativ problemløsning, gode kommunikasjonsevner og forståelsen av teamarbeid, samt spilldesign for ulike brukergrupper.

Bachelor i spillteknologi og simulering gir deg mer enn bare grunnkompetansen du også får på andre studier innenfor programmering og informatikk. Her får du det ekstra gjennom teamarbeid, design tekning og kreative prosesser som er essensiell kompetanse for fremtidens utfordringer i arbeidslivet.

Bachelor i spillteknologi og simulering er et internasjonalt studieprogram og undervisningsspråket er engelsk. Det tilrettelegges imidlertid for at studenter som ønsker å levere oppgaver/eksamen på norsk kan gjøre det.

Studiet ligger under Institutt for spillutdanninger - Spillskolen:

Her leser du mer om Spillskolen, studentliv og kan se studentarbeider.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på bakgrunn av realkompetanse. I tillegg kreves matematikk R1 (S1 og S2).

Fagkravene må dekkes selv om du søker på bakgrunn av realkompetanse

Les mer om søknad og opptak

Poenggrenser 2023

Ordinær kvote: Alle kvalifiserte
Kvote for førstegangsvitnemål: Alle kvalifiserte
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Videre studier

Studiet gir gode yrkeskunnskaper for arbeid innen spillindustrien, offentlig sektor, utdanning, underholdningsbransjen og mediebedrifter. Dette vil i første rekke være jobber knyttet til programmering og utvikling av blant annet interaktive systemer og databasesystemer. Studiet gir et godt grunnlag for alle typer arbeid som krever tverrfaglig kunnskap om multimedia. Utdanningen gir kunnskaper som danner basis for arbeid innenfor utdanningssektoren og i forsknings- og utviklingsarbeid.

Studiet gir kompetanse i å kombinere relevante digitale verktøy, teknikker, metoder, uttrykksformer og konsepter i relasjon til programvareutvikling. Studiet gir en god fordypning innenfor fagområdet, men samtidig en breddekunnskap for å gjøre studentene mer attraktive for arbeidslivet og rustet til den teknologiske fremtiden. Studentene vil få spesialisering i spillprogrammering med tilleggsemner innenfor spilldesign, produksjon og tverrfaglig gruppearbeid. Systemtenkning og simulering gir studentene mulighet til å arbeide med visualisering og spillifisering av prosjekter utenfor spillbransjen til for eksempel forskning, utdanning og industri.

Utveksling

Som student har du en unik mulighet til å reise på utveksling i 6. semester. Et utvekslingsopphold vil gi deg minner for livet, i tillegg til internasjonal erfaring og kompetanse, som øker dine sjanser i arbeidsmarkedet.

Emnevalg ved utenlandsk institusjon må oppfylle kravene i studieplanen, og godkjennes på forhånd av Høgskolen i Innlandet.

Gå til vårt destinasjonssøk for å se dine muligheter.

Hvorfor reise på utveksling?Hvordan søke om utveksling?

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i spillteknologi og simulering

Alle utdanninger innen