Utdanningstilbud

Viser 9 utdanninger
Tittel Studietype Sted
Ansvarleg innovasjon og regional utvikling Forskerutdanning/PhD Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal, Stord
Datateknologi | ph.d. Forskerutdanning/PhD Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal, Stord
Forkurs | Bergen Videregående skole Bergen
Forkurs | nett- og samlingsbasert Videregående skole Bergen, Førde, Haugesund
Helse, funksjon og deltaking Forskerutdanning/PhD Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal, Stord
Nautiske operasjoner Forskerutdanning/PhD Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal, Stord
Realfagskurs | Bergen Videregående skole Bergen
Realfagskurs | nett- og samlingsbasert | deltid Videregående skole Bergen, Førde, Haugesund
Studiar av danning og didaktiske praksisar Forskerutdanning/PhD Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal, Stord

Om lærestedet

Vi har campusar i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og Stord. Vi tilbyr framtidsretta utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til vidareutdanningar.

Vi har utdanningar innan følgjande fagområde:

  • helse- og sosialfag
  • lærar- og musikkutdanning
  • idrett, friluftsliv og folkehelse
  • ingeniør- og maritime fag
  • natur- og samfunnsfag
  • økonomi og leiing