Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Videregående skole
Studietempo: Heltid

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

3. februar 2023.

Om studiet

Har du yrkesfagleg utdanning, og lyst til å bli ingeniør eller ta ein maritim utdanning? Då er forkurset noe for deg!

Kva er forkurs?

Dette kurset er for deg som har yrkesfagleg utdanning, men manglar generell studiekompetanse. Forkurset gir eit godt grunnlag for å søke høgare teknisk utdanning i Norge og er ei god plattform for framtidige yrke. Med dette kurset kan du søke på alle ingeniørutdanningar i Noreg. Du kan søke støtte frå Lånekassen for å ta forkurset.

Faga som inngår i kurset er:

  • Matematikk
  • Fysikk
  • Norsk
  • Engelsk
  • Teknologi og samfunn

Forkurset går i Bergen. Du kan også ta forkurset nettbasert.

Forkurset er basert på "Nasjonal plan for eittårig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag og tilhøyrande halvårig realfagskurs" utarbeidd av Universitets- og høgskolerådet ved Nasjonalt råd for teknologi i 2014.

Studiets oppbygging

Korleis er undervisninga?

Det blir lagt opp til varierte undervisningsformer som krev aktiv deltaking. Undervisninga skjer normalt på dagtid i vekedagane. I løpet av året vil det kunne bli ei helg med lab-forsøk i fysikk. Alle fag har obligatoriske innleveringsoppgåver.

Det er Metis Privatistskole Bergen som står for gjennomføringa av forkurset til ingeniørutdanning, på vegne av Høgskulen på Vestlandet. Metis sine lokale ligg i Lars-Hilles gate 15/17. Sjå nettsida til Metis

Kva er forskjellen på forkurs og realfagskurs?

Forkurset er for deg som ikkje har generell studiekompetanse, og inneheld derfor fleire fag enn realfagskurset. Slik som norsk, engelsk, og teknologi og samfunn.

Realfagskurset er for deg som har generell studiekompetansese og berre manglar realfaga.

Sjølv om forkurset blir gjennomført av Metis, betaler du berre semesteravgiften. Det er ingen ekstra studieavgift.

Karrieremuligheter

Kva blir du kvalifisert for?

Forkurset er eit eittårig kurs som gir deg moglegheita til å søke opptak til ei ingeniørutdanning eller integrert masterstudium i teknologiske fag.

Etter bestått forkurs vil du konkurrere i forkurskvota. På treårige ingeniørutdanningar er inntil 20 prosent av studieplassane reserverte for søkarar som har tatt alle faga i forkurset. Har du fritak i eitt eller to fag, vil du ikkje konkurrere i forkurskvota. Forkurset må vere godkjent.

Forkurset kvalifiserer ikkje for opptak til bioingeniørutdanning.

Alle utdanninger innen