Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Videregående skole
Studietempo: Heltid

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

24. april 2024.

Om studiet

Har du yrkesfagleg utdanning, og lyst til å bli ingeniør eller ta ei maritim utdanning? Då er forkurset noko for deg!

Kva er forkurs?

Forkurs for ingeniørutdanning er perfekt for deg som har yrkesfagleg utdanning, men som manglar generell studiekompetanse. Forkurset er eit eittårig kurs som gir deg faga du treng for å søke opptak til ei ingeniørutdanning eller integrert masterstudium i teknologiske fag.

Faga som inngår i kurset er:

  • Matematikk
  • Fysikk
  • Norsk
  • Engelsk
  • Teknologi og samfunn

For å lukkast i kurset krevst det sterk motivasjon og ein høg arbeidsinnsats gjennom heile semesteret.

Forkurset er i Bergen. Har du behov for meir fleksibilitet kan du søke på nett- og samlingsbasert forkurs.

Du kan søke støtte frå Lånekassen for å ta forkurset. 

Har du generell studiekompetanse?

Då treng du berre matematikk og fysikk. Her har du fleire moglegheiter: 

Studiets oppbygging

Korleis er undervisninga?

Det blir lagt opp til varierte undervisningsformer som inkluderer forelesningar, laboratoriearbeid, rekneøvingar og sjølvstudium. Undervisninga skjer normalt på dagtid i vekedagane. I løpet av året vil det kunne bli ei helg med lab-forsøk i fysikk. Alle fag har obligatoriske innleveringsoppgåver.

Det er Metis Privatistskole Bergen som står for gjennomføringa av forkurset til ingeniørutdanning, på vegne av Høgskulen på Vestlandet. Metis sine lokale ligg i Lars-Hilles gate 15/17. Sjå nettsida til Metis

Kva er forskjellen på forkurs og realfagskurs?

Forkurset er for deg som ikkje har generell studiekompetanse, og inneheld derfor fleire fag enn realfagskurset: matematikk, fysikk, norsk, engelsk og teknologi og samfunn. 

Realfagskurset er for deg som har generell studiekompetanse, men manglar fordjupning i matematikk og fysikk.

Sjølv om forkurset blir gjennomført av Metis, betaler du berre semesteravgiften. Det er ingen ekstra studieavgift. 

Opptakskrav

Du må ha ein av desse:

  • Bestått VG1 og VG2 frå yrkesfag
  • Fag eller sveinebrev
  • 5 år relevant erfaring (realkompetanse)

Karrieremuligheter

Kva blir du kvalifisert for?

Forkurset er eit eittårig kurs som gir deg moglegheita til å søke opptak til ei ingeniørutdanning eller integrert masterstudium i teknologiske fag.

Etter bestått forkurs vil du konkurrere i forkurskvota. På treårige ingeniørutdanningar er inntil 20 prosent av studieplassane reserverte for søkarar som har tatt alle faga i forkurset. Har du fritak i eitt eller to fag, vil du ikkje konkurrere i forkurskvota. Forkurset må vere godkjent.

Forkurset kvalifiserer ikkje for opptak til bioingeniørutdanning.

Alle utdanninger innen