Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Videregående skole
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
100

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

12. desember 2023.

Om studiet

Kva er realfagskurs?

Realfagskurset er eit tilbod for deg som vil bli ingeniør, men som manglar matte og fysikk. Kurset går over eit halvt år med oppstart i januar.

Du kan søke støtte frå Lånekassen for å ta realfagskurset.

Du kan også ta nett- og samlingsbasert realfagskurs på deltid over eit heilt år.

Korleis er undervisninga?

Faga som inngår i kurset er matte og fysikk, og dekkjer det vesentlege fra fysikk 1, matematikk R1 og R2. Undervisninga er tilpassa ei vidare ingeniørutdanning.

I tillegg til studentaktive forelesingar blir det lagt opp til rekneøvingar med studentassistentar, rundt 20 timar kvar veke.

Undervisninga er på campus Bergen. Det er viktig at du deltek aktivt i kurset og stiller spørsmål når du treng det. Dei erfarne forelesarane våre er her for å hjelpa deg og sikra at du får mest mogleg ut av kurset.

Høg arbeidsinnsats saman med topp motivasjon er kravet for å lykkast i kurset!

Studiets oppbygging

Kva er forskjellen på realfagskurs og forkurs?

Forkurset er for deg som ikkje har generell studiekompetanse, og inneheld derfor fleire fag enn realfagskurset: matematikk, fysikk, norsk, engelsk og teknologi og samfunn.

Realfagskurset er for deg som har generell studiekompetanse, men manglar realfaga, altså matematikk og fysikk. 

Karrieremuligheter

Kva blir du kvalifisert for?

Bestått matematikk og fysikk på realfagskurset dekker krav til R1, R2 og Fysikk 1 ved opptak til høgare utdanning i Noreg.

Alle utdanninger innen