Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Videregående skole
Studietempo: Heltid
Oppstart: 9. januar

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

28. mars 2023.

Om studiet

Realfagskurset er eit tilbod for deg som vil bli ingeniør, men som manglar fordjupning i matematikk og fysikk. Kurset er halvårig med oppstart i januar.

Faga som inngår i kurset er matematikk og fysikk, og omfattar det vesentlege av FY1, matematikk R1 og R2. Undervisninga er tilpassa ei vidare ingeniørutdanning. I tillegg til studentaktive forelesingar blir det lagt opp til rekneøvingar med studentassistentar, i omlag 20 timar kvar veke. Undervisninga er på campus Bergen. Det er viktig at du deltek aktivt i kurset og stiller spørsmål når du treng det. Dei erfarne forelesarane våre er her for å hjelpa deg og sikra at du får mest mogleg ut av kurset.

Du kan søke støtte frå Lånekassen for å ta realfagskurset.

Du kan også ta nett- og samlingsbasert realfagskurs på deltid over eit heilt år.

Studiets oppbygging

Kva er forskjellen på realfagskurs og forkurs?

Forkurset er for deg som ikkje har generell studiekompetansese, og inneheld derfor fleire fag enn realfagskurset: matematikk, fysikk, norsk, engelsk og teknologi og samfunn.

Realfagskurset er for deg som har generell studiekompetanse, men manglar realfaga, altså matematikk og fysikk.

Karrieremuligheter

Kva blir du kvalifisert for?

Bestått matematikk og fysikk på realfagskurset dekker krav til R1, R2 og FY1 ved opptak til høgare utdanning i Noreg.

Alle utdanninger innen