Fakta

Sted:
Førde
Haugesund
Bergen
Studietype:
Videregående skole
Studieform: Nettstøttet, samlingsbasert
Studietempo: Heltid
Oppstart: 28. august
Studiepoeng:
0

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

14. mai 2023.

Om studiet

Kva er forkurs?

Forkurset er perfekt for deg som har ein yrkesfagleg utdanning og ønskjer å bli ingeniør eller ta ein maritim utdanning. Med dette kurset kan du søke på alle ingeniørutdanningar i Noreg.

Samlingane og eksamen går føre seg ved studiestaden du får opptak til: Bergen, Førde eller Haugesund.

Faga som inngår i kurset er:

  • Matematikk
  • Fysikk
  • Norsk
  • Engelsk
  • Teknologi og samfunn

Du kan søke støtte frå Lånekassen for å ta forkurset.

Studiestart 2023 er måndag 28. august kl. 09.00. I Førde er det oppmøte på rom Hornelen. Kva for rom det blir oppmøte på i Bergen og Haugesund er ikkje klart enno.

Om du ikkje ønskjer å ta forkurset på nett, kan du ta forkurset fysisk i Bergen.

Studiets oppbygging

Korleis er undervisninga?

Det blir lagt opp til varierte undervisningsformer både på nett og på samlingar. For realfaga matematikk og fysikk, legg vi opp til tre dagar lange samlingar ein gong i månaden. Totalt blir det åtte samlingar.

I samband med laboratoriumsundervisning vil ei av samlingane bli obligatorisk. Du møter då på studiestaden du har fått opptak til (Bergen, Førde eller Haugesund).

I faga norsk, engelsk, teknologi og samfunn tilbyr vi nettundervisning.

For å lukkast med kurset er det viktig å vere aktiv på samlingane og følgje mest mogeleg av undervisninga som går føre seg på nett.

Det er spesielt viktig at du møter på den første samlingsdagen på campus. Her får du nyttig informasjon om kursets oppbygging på den digitale plattforma. Du blir kjent med faglærarar og medstudentar, du får delta i diskusjonar om studieteknikk, og du får ein god start på arbeidet med første del av pensum i realfaga.

Kva er forskjellen på forkurs og realfagskurs?

Forkurset er for deg som ikkje har generell studiekompetanse, og inneheld derfor fleire fag enn realfagskurset: matematikk, fysikk, norsk, engelsk og teknologi og samfunn.

Realfagskurset er for deg som har generell studiekompetansese, men manglar realfaga, altså matematikk og fysikk.

Opptakskrav

Fullført og bestått VG1 og VG2 frå yrkesfaglege utdanningsprogram eller fag-/sveinebrev eller realkompetanse

Karrieremuligheter

Kva blir du kvalifisert for?

Forkurset er eit eittårig studieløp som gir opptaksgrunnlag for ei treårig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag. Etter bestått forkurs vil du konkurrere i forkurskvota ved opptak til treårige ingeniørstudium i Noreg.

På treårige ingeniørutdanningar er inntil 20 prosent av studieplassane reserverte for søkarar med eittårig forkurs med full fagkrins. Du har full fagkrins om du har fullt forkurs, utan fritak i fag. Har du fritak i eitt eller to fag, vil du ikkje konkurrere i forkurskvota. Forkurset må vere godkjent.

Forkurset kvalifiserer ikkje for opptak til bioingeniørutdanning.

Alle utdanninger innen