Utdanningstilbud

Viser 27 utdanninger
Tittel Studietype Sted Kravkode Førstegang Ordinær
1.–7. trinn grunnskolelærer | samlingsbasert og nettstøttet Master og høyere Sogndal, Stord LÆRALT Alle Alle
Barnehagelærerutdanning Bachelor og høgskolekandidat Bergen, Sogndal, Stord
Barnehagelærer, Bergen GENS Alle Alle
Barnehagelærer, Stord GENS Alle Alle
Barnehagelærer, Sogndal GENS Alle Alle
Barnehagelærerutdanning | deltid Bachelor og høgskolekandidat Bergen, Sogndal GENS Alle Alle
Barnevern Bachelor og høgskolekandidat Sogndal GENS 36.10 43.00
Climate Change Management Master og høyere Sogndal
Eiendomsmegling Bachelor og høgskolekandidat Sogndal
Fornybar energi Bachelor og høgskolekandidat Sogndal GENS Alle Alle
Friluftsliv Bachelor og høgskolekandidat Sogndal GENS Alle Alle
Geologi og geofare Bachelor og høgskolekandidat Sogndal REALFA Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn | Sogndal Master og høyere Sogndal
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn | Sogndal Master og høyere Sogndal LÆRALT Alle Alle
Historie | bachelor Bachelor og høgskolekandidat Sogndal
Historie, bachelor GENS Alle Alle
Historie, bachelor, nettbasert GENS Alle Alle
Idrett, trening og helse Bachelor og høgskolekandidat Sogndal
Idrett og trenerrollen GENS Alle Alle
Trening, fysisk aktivitet og helse GENS Alle Alle
Idrettsvitenskap Master og høyere Sogndal
Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur Bachelor og høgskolekandidat Sogndal GENS 36.60 44.40
Master of Science in Business Master og høyere Bergen, Haugesund, Sogndal
Natur- og opplevelsesbasert reiseliv Bachelor og høgskolekandidat Sogndal GENS Alle Alle
Praktisk utdanningsvitskap Master og høyere Bergen, Sogndal, Stord
Reiselivsledelse Bachelor og høgskolekandidat Sogndal GENS Alle Alle
Rusproblematikk og rusarbeid Master og høyere Førde, Sogndal

Om lærestedet

Vi har campusar i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og Stord. Vi tilbyr framtidsretta utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til vidareutdanningar.

Vi har utdanningar innan følgjande fagområde:

  • helse- og sosialfag
  • lærar- og musikkutdanning
  • idrett, friluftsliv og folkehelse
  • ingeniør- og maritime fag
  • natur- og samfunnsfag
  • økonomi og leiing