Utdanningstilbud

Viser 140 utdanninger
Tittel Studietype Studieform Sted Kravkode Førstegang Ordinær
1.–7. trinn grunnskolelærer | samlingsbasert og nettstøttet Master og høyere Nettstøttet, Samlingsbasert, heltid Sogndal, Stord LÆRALT Alle kom inn Alle kom inn
Allmenn maskinteknikk | Bergen Bachelor og høgskolekandidat heltid Bergen HING Alle kom inn Alle kom inn
Andrespråkspedagogikk Årsstudium og kortere Nettstøttet, Samlingsbasert, deltid Bergen
Anestesisykepleie Master og høyere heltid Bergen, Førde, Haugesund
Ansvarleg innovasjon og regional utvikling Forskerutdanning/PhD heltid Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal, Stord
Ansvarleg søkar og plankonsulent Årsstudium og kortere Nettstøttet, Samlingsbasert, deltid Bergen
Ansvarlig innovasjon og bærekraftig verdiskaping | deltid Master og høyere deltid Bergen
Ansvarlig innovasjon og bærekraftig verdiskaping | heltid Master og høyere heltid Bergen
Anvendt datateknologi og ingeniørvitenskap | datavitenskapelig studieretning Master og høyere heltid Bergen, Førde
Anvendt datateknologi og ingeniørvitenskap | ingeniørvitenskapelig studieretning Master og høyere heltid Bergen, Førde

Om lærestedet

Vi har campusar i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og Stord. Vi tilbyr framtidsretta utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til vidareutdanningar.

Vi har utdanningar innan følgjande fagområde:

  • helse- og sosialfag
  • lærar- og musikkutdanning
  • idrett, friluftsliv og folkehelse
  • ingeniør- og maritime fag
  • natur- og samfunnsfag
  • økonomi og leiing