Utdanningstilbud

Viser 120 utdanninger
Tittel Studietype Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Fysioterapi Bachelor og høgskolekandidat Bergen GENS 52.10 55.50
Gastrosykepleie Master og høyere Bergen
Geologi og geofare Bachelor og høgskolekandidat Sogndal REALFA Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn | Bergen Master og høyere Bergen
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, kroppsøving LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, musikk LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, samfunnsfag LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, engelsk LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, naturfag LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, KRLE LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, kunst og håndverk LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, mat og helse LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn | Sogndal Master og høyere Sogndal LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn | Stord Master og høyere Stord LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn | Bergen Master og høyere Bergen
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, kunst og håndverk LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, engelsk LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, KRLE LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, matematikk LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, samfunnsfag LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, norsk LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, mat og helse LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, musikk LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn | Sogndal Master og høyere Sogndal LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn | Stord Master og høyere Stord LÆRALT Alle Alle
Havteknologi | bachelor Bachelor og høgskolekandidat Bergen HING Alle Alle
Healthy ageing and rehabilitation Master og høyere hvl.no
Helse- og velferdsforvaltning Master og høyere Bergen
Helsesykepleie Master og høyere Bergen
Historie | bachelor Bachelor og høgskolekandidat Sogndal GENS Alle Alle
Historie | bachelor | nettstudium Bachelor og høgskolekandidat hvl.no
Idrett, trening og helse Bachelor og høgskolekandidat Sogndal GENS Alle Alle
Idrettsvitenskap Master og høyere Sogndal
Infeksjonssykepleie og smittevern Master og høyere Bergen
Informasjonsteknologi | Bergen Bachelor og høgskolekandidat Bergen MATRS 42.00 50.20
Informasjonsteknologi | Førde Bachelor og høgskolekandidat Førde MATRS Alle Alle

Om lærestedet

Vi har campusar i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og Stord. Vi tilbyr framtidsretta utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til vidareutdanningar.

Vi har utdanningar innan følgjande fagområde:

  • helse- og sosialfag
  • lærar- og musikkutdanning
  • idrett, friluftsliv og folkehelse
  • ingeniør- og maritime fag
  • natur- og samfunnsfag
  • økonomi og leiing