Utdanningstilbud

Viser 19 utdanninger
Tittel Studietype Sted Kravkode Førstegang Ordinær
1.–7. trinn grunnskolelærer | samlingsbasert og nettstøttet Master og høyere Sogndal, Stord LÆRALT Alle Alle
Anestesisykepleie Master og høyere Bergen, Førde, Haugesund
Avansert klinisk allmennsykepleie Master og høyere Bergen, Førde, Haugesund, Stord
Brannsikkerhet | deltid Master og høyere Haugesund
Brannsikkerhet | heltid Master og høyere Haugesund
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn | Stord Master og høyere Stord LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn | Stord Master og høyere Stord LÆRALT Alle Alle
Intensivsykepleie Master og høyere Bergen, Førde, Haugesund
Klinisk sykepleie Master og høyere Bergen, Førde, Haugesund
Kunstfag Master og høyere Bergen, Stord
Ledelse av utviklingsarbeid i barnehagen Master og høyere Haugesund
Lærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag | trinn 1-13 Master og høyere Bergen, Stord
Lærer, 1.-13. trinn, kroppsøving og idrettsfag, Stord LÆRER Trukket Trukket
Lærer, 1.-13. trinn, kroppsøving og idrettsfag, Bergen LÆRER 46.30 49.40
Lærerutdanning i musikk | trinn 1-13 Master og høyere Stord LÆMUSS Trukket Trukket
Maritime operasjoner Master og høyere Haugesund
Master of Science in Business Master og høyere Bergen, Haugesund, Sogndal
Operasjonssykepleie Master og høyere Bergen, Førde, Haugesund
Organisasjon og leiing Master og høyere Bergen, Førde, Haugesund
Praktisk utdanningsvitskap Master og høyere Bergen, Sogndal, Stord
Samhandling og folkehelse Master og høyere Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal, Stord

Om lærestedet

Vi har campusar i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og Stord. Vi tilbyr framtidsretta utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til vidareutdanningar.

Vi har utdanningar innan følgjande fagområde:

  • helse- og sosialfag
  • lærar- og musikkutdanning
  • idrett, friluftsliv og folkehelse
  • ingeniør- og maritime fag
  • natur- og samfunnsfag
  • økonomi og leiing