Fakta

Sted:
Haugesund
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Nettstøttet, samlingsbasert
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

1. desember 2022.

Om studiet

Har du bachelor innen nautikk, maskiningeniør eller annen relevant maritim bachelorgrad? Med denne masterutdanningen får du spisskompetanse innen de ulike aspektene ved maritime operasjoner, med særlig vekt på offshore-operasjoner, og med teknologi og ledelse som rammeverk.

Undervisningen er intensiv og samlingsbasert, og masterutdanningen kan derfor være mulig å kombinere med jobb.

Du lærer om ulike aspekter knyttet til maritime operasjoner:

 • Det internasjonale aspektet (som internasjonalt regelverk)
 • Det tekniske aspektet (som skipsstabilitet)
 • Det organisatoriske aspektet (som det komplekse forholdet mellom mennesker og teknologi)
 • Ledelsesaspektet (som sikkerhet og risiko)

Utdanningen blir gjennomført i samarbeid med Hochschule Emden/Leer i Tyskland, og i 2. semester foregår undervisningen i Leer.

Profiler

I 2. studieår fordyper du deg i en av profilene vi tilbyr, og du skriver masteroppgave knyttet til profilen du velger.

Profil 1: Maritime Technology and Management, campus Haugesund

Du lærer om:

 • subsea- og marine systemer og -operasjoner, skipsoperasjoner, strategier og metoder for vedlikehold
 • hvordan forhold i det fysiske miljøet påvirker operasjonen og utstyret
 • ulike overflatefartøy, ROV-er, dykkesystem og subsea-produksjonsutstyr
 • metoder for å predikere værvindu og analyse av risiko og pålitelighet

Det kan være aktuelt med demonstrasjoner på simulator og ekskursjoner til relevante selskaper/operasjoner, som vil gi deg mer kunnskap og erfaring.

Les mer om profil 1

Profil 2: Sustainable Maritime Operations, campus Leer

Du får grundig innsikt i tre sentrale dimensjoner av maritime operasjoner:

 • Den tekniske dimensjonen fokuserer på krefter på last og oppdrift, vind og bølger, på hydrodynamiske forhold som påvirker fartøyet og design på fartøyet.
 • Den operasjonelle dimensjonen fokuserer på maritime datamodellerings- og simuleringsverktøy som er nødvendige i maritime operasjoner.
 • Ledelsesdimensjonen fokuserer på sentrale temaer innen organisasjon og prosjektledelse, så vel som metode og teknikker for analyse og administrasjon av operasjoner.

Les mer om profil 2

Hvordan er undervisningen?

Undervisningen er samlingsbasert, med tre samlinger per semester. Studiet stiller store krav til selvstudier.

Vi har forelesninger, seminar, gruppearbeid, prosjektarbeid og presentasjoner. All undervisning er på engelsk. Undervisningen foregår i Haugesund første semester og i Leer andre semester. Hvilken fagprofil du velger, styrer hvor du har undervisning i 3. og 4. semester.

Studiets oppbygging

Vil du studere mer?

Fullført masterstudium med godt resultat vil kvalifisere for opptak til ph.d.-programmet nautiske operasjoner.

Karrieremuligheter

Hva kan du jobbe med?

 • Du kan arbeide i tekniske avdelinger eller mannskapsavdeling i rederlag, der du kan ha ansvar for å planlegge, gjennomføre eller bemanne maritime operasjoner. Som dekksoffiser på et skip kan du få et særlig ansvar for gjennomføring av slike operasjoner om bord.
 • Du kan bidra inn i, eller lede maritime operasjoner og innovasjons- og utviklingsprosjekt, innen felt som offshore/subsea og analyse av operasjonenes påvirkning på miljø. I slike tilfeller kan du ta et særskilt ansvar for tekniske, organisatoriske, økonomiske og miljømessige aspekt i disse prosjektene eller operasjonene.

Utveksling

Belgia | Antwerp Maritime Academy | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10216

Estland | Tallinn University of Technology (TalTech University) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10208

Finland | Satakunta University of Applied Sciences (SAMK) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10244

Italia | University of Genoa | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10544

Latvia | Latvian Maritime Academy of Riga Technical University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10215

Polen | Gdynia Maritime University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10248

Spania | University of the Basque Country | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10227

Spania | University of Cantabria (UC) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10232

Spania | University of Oviedo | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10236

Alle utdanninger innen