Fakta

Sted:
Haugesund
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Nettstøttet, samlingsbasert
Studietempo: Heltid
Oppstart: 28. august
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

4. oktober 2023.

Om studiet

Hvorfor studere maritime operasjoner?

Du får solid kompetanse innen aspekter knyttet til maritime operasjoner, med særlig vekt på offshore-operasjoner, og med skipsteknologi og ledelse som støttende rammeverk. Undervisningen er intensiv med tre til fem samlinger per semester, som kan være mulig å kombinere med jobb.

Du lærer om:

 • det tekniske aspektet som skipsstabilitet og skipsdesign
 • det organisatoriske aspektet og det komplekse forholdet mellom organisasjoner, mennesker og teknologi
 • det operasjonelle aspektet som subsea og andre krevende maritime operasjoner
 • ledelsesaspektet med kvalitet og sikkerhetsledelse

Utdanningen blir gjennomført i samarbeid med Hochschule Emden/Leer i Tyskland. 1. semester foregår undervisningen i Haugesund og 2. semester i Leer. Etter første året velger du en profil, og valget bestemmer hvor du fortsetter andre året. Ved HVL kan du velge Maritime Technology and Management og ved Hochschule Emden/Leer kan du velge Sustainable Maritime Operations.

Se studieplanen her.

Studiets oppbygging

Profiler

I 2. studieår fordyper du deg i en av profilene vi tilbyr, og du skriver masteroppgave knyttet til profilen du velger.

Hvordan er undervisningen?

Undervisningen er samlingsbasert, med tre til fem samlinger per semester. Studiet stiller store krav til selvstudier. Mellom samlingene vil studentene arbeide med eksamen individuelt eller i gruppe.

Vi har forelesninger, seminar, gruppearbeid, prosjektarbeid og presentasjoner. All undervisning er på engelsk. Undervisningen foregår i Haugesund første semester og i Leer andre semester. Hvilken fagprofil du velger, styrer hvor du har undervisning i 3. og 4. semester.

Hva koster det å studere?

Som student må du betale en semesteravgift på 750 NOK når du studerer ved HVL og 180 € når du studerer ved Hochschule Emden/Leer. Du betaler bare semesteravgift til det studiestedet du studerer ved. Denne avgiften dekker ikke kostnader til for eksempel pensumbøker og annet utstyr du trenger, så det vil komme i tillegg. Les mer om semesterregistrering ved HVL og ved Hochschule Emden/Leer

Forkurs

Vi tilbyr et forberedende kurs 24. og 25. august til kvalifiserte søkere som mangler nødvendig kompetanse innen skipsstabilitet, eller som ønsker å friske opp sine kunnskaper. 

Helseforsikring 

Norske studenter bes om å ha Europeisk helsetrygdkort eller annen gyldig helseforsikring under oppholdet i Leer. Ytterligere informasjon vil bli sendt ut på e-post før semesterstart.

Videre studier etter fullført utdanning

Fullført masterstudium med godt resultat vil kvalifisere for opptak til ph.d.-programmet nautiske operasjoner.

Opptakskrav

Generelt opptakskrav er relevant bachelorgrad med 80 studiepoeng spesialisering i tekniske og/eller nautiske emner, eller annen tilsvarende yrkesutdanning. Du må oppfylle ett av følgende krav:

Søkere med utdanning fra land utenfor Norden må dokumentere engelsk i henhold til § 2.1 (4) i forskrift om opptak til HVL.

Følgende dokumentasjon må lastes opp i Søknadsweb innen søknadsfristen:

 • Karakterutskrift og vitnemål fra tidligere studier fra godkjent høyere utdanningsinstitusjon, eller dokumentasjon som indikerer at treårig grad vil bli oppnådd ved godkjent høyere utdanningsinstitusjon innen starten av studiet. Dette gjelder også søkere med utdanning fra HVL.
 • Karakterutskrift fra fullførte emner og karakterer fra hvert semester, inkludert emneoversikt.
 • Dokumentasjon på engelskkunnskaper (B2 CEF eller tilsvarende).
 • Motivasjonsbrev
 • Curriculum Vitae
 • Kopi av pass
 • Søkere fra Kina, Vietnam og India må dokumentere et APS certificate fra den tyske ambassaden i deres hjemland.
 • Eventuell annen informasjon du vurderer som relevant

Du finner mer informasjon om dokumentasjon her

All dokumentasjon, utenom kopi av pass og vitnemål/grad, må være på et skandinavisk språk, eller oversatt til engelsk/ skandinavisk språk. Alle kopier skal være sertifisert av institusjonen som har utskrevet dokumentasjonen.

Opptakskomiteen rangerer søkerne på bakgrunn av relevante akademiske resultater. Dersom to eller flere søkere er rangert likt, vil motivasjonsbrevet bli tatt med i vurderingen.

Karrieremuligheter

Hva kan du jobbe med?

I kombinasjon med den fagkunnskapen du har tilegnet deg gjennom tidligere studier, vil du bli attraktiv som fagperson i rederier og i den maritime leverandørindustrien, som subsea selskap og verftsindustrien. Enkelte studenter skriver masteroppgave i samarbeid med industrien, og masteroppgaven vil gi unik dybdekunnskap som kan bety at du kan jobbe som spesialist innenfor dette fagfeltet.

Utveksling

Belgia | Antwerp Maritime Academy | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10216

Finland | Satakunta University of Applied Sciences (SAMK) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10244

Latvia | Latvian Maritime Academy of Riga Technical University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10215

Nederland | NHL Stenden University of Applied Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10618

Polen | Gdynia Maritime University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10248

Spania | University of the Basque Country | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10227

Spania | University of Cantabria (UC) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10232

Spania | University of Oviedo | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10236

Alle utdanninger innen