Fakta

Sted:
Bergen
Stord
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Nettstøttet, samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

11. april 2022.

Om studiet

Ønsker du å ta en masterutdanning i kunst og håndverk, drama, musikk, eller barne- og ungdomslitteratur? Velg samlingsbasert master i kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet.

Hvorfor velge master i kunstfag?

Den nye masterutdanningen er samlingsbasert og nettstøttet, og kan lett kombineres med jobb i skole eller kulturlivet. Samlingene vil foregå på Stord og i Bergen. Studiet har en praksisnær tilnærming og legger til rette for kontakt med samfunns-, arbeids- og kulturliv gjennom oppgaver og obligatoriske læringsaktiviteter. Din yrkesbakgrunn og erfaring fra tidligere utdanning vil sammen med undervisning, veiledning og andre aktiviteter gjøre at du får en master som gjør at du øker din kompetanse innen kunstfag.

Hvem passer utdanningen for?

Master i kunstfag passer for deg som er lærerer og som ønsker videreutdanning i kunst og håndverk, drama, musikk eller barne- og ungdomslitteratur. Utdanningen passer også for deg som er utøver eller kulturarbeider og som jobber med opplæringsaktiviteter eller formidling i din arbeidshverdag, og for bachelorstudenter som vil bygge på utdanningen med en master.

Hva lærer du?

Studiet er organisert som eit deltidsstudium på fire år. Det er også mogleg å ta studiet på to eller tre år. Les meir i spørsmål-svar-bolken lenger nede på denne sida. 

Det vil bli lagt på studentaktive læringsformer både ved fysisk og digital undervisning. Gjennom masterstudiet deltar du på forelesinger, veiledning, gruppearbeid og praktisk prosjektarbeid. I studiet skal du også lage presentasjoner, produsere tekst og arbeide kunstnerisk.

Du kan velge mellom følgende studieretninger:

  • Barne- og ungdomslitteratur
  • Drama og anvendt teater
  • Kunst og håndverk
  • Musikk

Studiet består av fire fellesemner, samt to emner fra den studieretningen du velger.

Studieretningsemnene gir rom for faglig fordypning. I fellesemnene jobber vi blant annet med estetikk, kreativitet, vitenskapsteori, metode, forskingsetikk, utvikling av prosjektskisse og masteroppgaven. I masteroppgaven velger du et tema innenfor din studieretning.

Studiets oppbygging

Samlingsdatoer

Der geografisk plassering ikke er nevnt i oversikten blir dette publisert i løpet av mars. Samlingene foregår i Bergen eller på Stord.

Spørsmål og svar om master i kunstfag

Vil du studere mer?

Master i kunstfag kvalifiserer til å søke på opptak til ph.d-utdanninger, inkludert Høgskulen på Vestlandet sin doktorgradsutdanning «Studiar av danning og didaktiske praksisar».

Karrieremuligheter

Fordypninger

Alle utdanninger innen