Fakta

Sted:
Bergen
Stord
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Nettstøttet, samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

17. november 2023.

Om studiet

Hvorfor velge master i kunstfag?

Master i kunstfag er samlingsbasert og nettstøttet, og kan lett kombineres med jobb i skole eller kulturlivet. Samlingene vil foregå på Stord og i Bergen. Studiet har en praksisnær tilnærming og legger til rette for kontakt med samfunns-, arbeids- og kulturliv gjennom oppgaver og obligatoriske læringsaktiviteter. Din yrkesbakgrunn og erfaring fra tidligere utdanning vil sammen med undervisning, veiledning og andre aktiviteter gjøre at du får en master som gjør at du øker din kompetanse innen kunstfag.

Hvem passer utdanningen for?

Master i kunstfag passer for deg som er lærer og som ønsker videreutdanning i kunst og håndverk, drama, musikk eller barne- og ungdomslitteratur. Utdanningen passer også for deg som er utøver eller kulturarbeider og som jobber med opplæringsaktiviteter eller formidling i din arbeidshverdag, og for bachelorstudenter som vil bygge på utdanningen med en master.

Studiets oppbygging

Hva lærer du?

Studiet er organisert som et deltidsstudium på fire år. Det er også mulig å ta studiet på to eller tre år. Les mer i spørsmål-svar-bolken lenger nede på denne siden. 

Det vil bli lagt vekt på studentaktive læringsformer både ved fysisk og digital undervisning. Gjennom masterstudiet deltar du på forelesinger, veiledning, gruppearbeid og praktisk prosjektarbeid. I studiet skal du også lage presentasjoner, produsere tekst og arbeide kunstnerisk.

Du kan velge mellom følgende studieretninger:

 • Barne- og ungdomslitteratur
 • Drama og anvendt teater
 • Kunst og håndverk
 • Musikk

Studiet består av tre fellesemner, to emner fra den studieretningen du velger, og masteroppgaven.

Studieretningsemnene gir rom for faglig fordypning. I fellesemnene jobber vi blant annet med estetikk, kreativitet, vitenskapsteori, metode, forskingsetikk, utvikling av prosjektskisse og masteroppgaven. I masteroppgaven velger du et tema innenfor din studieretning.  Undervisningsspråket i studiet vil i hovedsak være norsk, men dersom det er engelsktalende studenter i fellesemne 1 (Estetikk og kreativitet) og studieretningsemne 1 i Drama og anvendt teater (Dramapedagogikk) vil undervisningen i disse emnene foregå på engelsk. Norsktalende studenter vil få veiledning og anledning til å levere oppgaver på norsk.

Fordypninger

Samlingsdatoer

Samlingene foregår i Bergen eller på Stord. Der sted ikke er nevnt i oversikten vil dette bli publisert på nettsiden så snart det er bestemt.

Spørsmål og svar om master i kunstfag

Utveksling

Opptakskrav

 • Lærerutdanning (allmennlærer, grunnskolelærer, faglærer, PPU, barnehage-/førskulelærer) med 60 studiepoeng fordypning i studieretningsfaget

eller 

Det er krav om C i snitt i studieretningsfaget.

Se spørsmål og svar for info om hvilke fordypninger som er relevante for de ulike studieretningsfagene.

Karrieremuligheter

Hva kan du jobbe med?

Med master i kunstfag har du mange karrieremuligheter. Du kan for eksempel jobbe innen:

 • Kunst- og kulturinstitusjoner
 • Høyskole, universitet eller kunstakademier
 • Selvstendig næringsdrivende
 • Det frie kunstfeltet
 • Kulturskole
 • Skoleverket
 • Skolefritidsordninger
 • Og mye mer!

Utveksling

Serbia | University of Novi Sad | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10509

USA | The Catholic University of America (CUA) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10628

Alle utdanninger innen