Utdanningstilbud

Viser 24 utdanninger
Tittel Studietype Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Sykepleie | desentralisert | deltid Bachelor og høgskolekandidat Bergen, Førde, Haugesund
Tegnspråk og tolking Bachelor og høgskolekandidat Bergen GENS Alle Alle
Vernepleie Bachelor og høgskolekandidat Bergen, Sogndal
Vernepleie, Bergen GENS 43.50 50.40
Vernepleie, Sogndal GENS Alle 39.70
Økonomi og administrasjon | Bergen Bachelor og høgskolekandidat Bergen GENS 50.80 53.50

Om lærestedet

Vi har campusar i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og Stord. Vi tilbyr framtidsretta utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til vidareutdanningar.

Vi har utdanningar innan følgjande fagområde:

  • helse- og sosialfag
  • lærar- og musikkutdanning
  • idrett, friluftsliv og folkehelse
  • ingeniør- og maritime fag
  • natur- og samfunnsfag
  • økonomi og leiing