Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Oppstart: 12. august
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 41.00 (primær)
  • 46.00 (ordinær)
Studieplasser: 55
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 203753

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

.

Om studiet

En landmåler jobber blant annet med oppmåling av grenser, utforming av eiendommer, forvaltning av eiendomsinformasjon og avklaring av rettsspørsmål. Landmåling omfatter også måling av store konstruksjoner, som broer, veier og bygg. 

Hvorfor studere landmåling og eiendomsdesign?

Har du noen gang lurt på hvordan en tunnel kan møtes på midten selv om man graver fra hver side? Eller hvordan en plattform i Nordsjøen får den nøyaktige posisjonen sin langt ute på havet?

Studerer du landmåling og eiendomsdesign lærer du blant annet om:

  • moderne landmålingsmetoder og landmålingsteknologi 
  • bruken av lovverk i eiendomsfaget 
  • plassering og innmåling av bygg on- og offshore  

Nøyaktighet, presisjon og valg av målemetoder og utstyr er sentralt i arbeidet til en landmåler. Geografiske informasjonssystemer og avansert måleutstyr er verktøy som du vil lære å beherske under studiet. Utdanningen inneholder både tekniske og juridiske fag.

Studiets oppbygging

Hvordan er undervisningen?

Undervisningen dekker hele prosessen fra planleggingen av et boligområde og frem til eiendommen er registrert i offentlige registre. Utdanningen har et sterkt innslag av informasjonsteknologi og datastøttet læring. Vi har feltkurs i landmåling og besøker i tillegg domstolene.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Det er lagt til rette for utvekslingsopphold i løpet av studietiden. 

Karrieremuligheter

Hva kan du jobbe med?

Bachelorutdanningen gir en kombinasjon av eiendomsfag og tekniske landmålingsfag, som er svært etterspurte. De fleste jobbene finner du i private konsulentfirma, kommuner, jordskifteretten, vegvesenet og i kartverket.

Utveksling

Australia | Queensland University of Technology | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10100

Australia | University of the Sunshine Coast (USC) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10315

Danmark | Aalborg University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10033

Nederland | INHOLLAND University of Applied Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=729

Slovenia | University of Ljubljana | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10207

Spania | University of Santiago de Compostela | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=752

Spania | Polytechnic University of Valencia (UPV) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=776

Alle utdanninger innen