Utdanningstilbud

Viser 28 utdanninger
Tittel Studietype Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Marinteknikk Bachelor og høgskolekandidat Bergen HING Alle Alle
Radiografi Bachelor og høgskolekandidat Bergen GENS 44.50 49.30
Sosialt arbeid Bachelor og høgskolekandidat Bergen, Sogndal
Sosialt arbeid, Bergen GENS 49.20 54.50
Sosialt arbeid, Sogndal GENS 37.10 45.10
Sykepleie Bachelor og høgskolekandidat Bergen, Førde, Haugesund, Stord
Sykepleie, Bergen, høst NO3MA3 49.30 51.70
Sykepleie, Førde, vår NO3MA3 Alle Alle
Sykepleie, Stord, høst NO3MA3 35.30 37.30
Sykepleie, Førde, høst NO3MA3 38.00 36.80
Sykepleie, Haugesund, høst NO3MA3 Alle Alle
Sykepleie | desentralisert | deltid Bachelor og høgskolekandidat Bergen, Førde, Haugesund
Tegnspråk og tolking Bachelor og høgskolekandidat Bergen GENS Alle Alle
Vernepleie Bachelor og høgskolekandidat Bergen, Sogndal
Vernepleie, Bergen GENS 43.50 49.70
Vernepleie, Sogndal GENS 35.30 45.80
Økonomi og administrasjon | Bergen Bachelor og høgskolekandidat Bergen GENS 49.00 52.20

Om lærestedet

Vi har campusar i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og Stord. Vi tilbyr framtidsretta utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til vidareutdanningar.

Vi har utdanningar innan følgjande fagområde:

  • helse- og sosialfag
  • lærar- og musikkutdanning
  • idrett, friluftsliv og folkehelse
  • ingeniør- og maritime fag
  • natur- og samfunnsfag
  • økonomi og leiing