Utdanningstilbud

Viser 28 utdanninger
Tittel Studietype Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Allmenn maskinteknikk | Bergen Bachelor og høgskolekandidat Bergen HING Alle Alle
Barnehagelærerutdanning Bachelor og høgskolekandidat Bergen, Sogndal, Stord
Barnehagelærer, Bergen GENS Alle Alle
Barnehagelærer, Stord GENS Alle Alle
Barnehagelærer, Sogndal GENS Alle Alle
Barnehagelærerutdanning | deltid Bachelor og høgskolekandidat Bergen, Sogndal GENS Alle Alle
Bioingeniør Bachelor og høgskolekandidat Bergen BIOI 47.70 52.30
Byggingeniør | Bergen Bachelor og høgskolekandidat Bergen HING Alle Alle
Byggingeniør | Førde Bachelor og høgskolekandidat Førde HING Alle Alle
Byggingeniør | Førde | y-veg Bachelor og høgskolekandidat Førde
Bærekraftig produksjon og sirkulærøkonomi Bachelor og høgskolekandidat Bergen HING Alle Alle
Dataingeniør Bachelor og høgskolekandidat Bergen HING Alle Alle
Drama og anvendt teater Bachelor og høgskolekandidat Bergen
Elektroingeniør | Bergen Bachelor og høgskolekandidat Bergen
Energiteknologi Bachelor og høgskolekandidat Bergen HING Alle Alle
Ergoterapi Bachelor og høgskolekandidat Bergen GENS 43.40 47.10
Folkehelsearbeid med vekt på kosthald og fysisk aktivitet Bachelor og høgskolekandidat Bergen
Fysioterapi Bachelor og høgskolekandidat Bergen GENS 52.10 55.50
Havteknologi | bachelor Bachelor og høgskolekandidat Bergen HING Alle Alle
Informasjonsteknologi | Bergen Bachelor og høgskolekandidat Bergen MATRS 42.00 50.20
Informasjonsteknologi | Førde Bachelor og høgskolekandidat Førde MATRS Alle Alle
Kjemiingeniør Bachelor og høgskolekandidat Bergen HING Alle Alle
Landmåling og eiendomsdesign Bachelor og høgskolekandidat Bergen GENS 41.00 46.00

Om lærestedet

Vi har campusar i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og Stord. Vi tilbyr framtidsretta utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til vidareutdanningar.

Vi har utdanningar innan følgjande fagområde:

  • helse- og sosialfag
  • lærar- og musikkutdanning
  • idrett, friluftsliv og folkehelse
  • ingeniør- og maritime fag
  • natur- og samfunnsfag
  • økonomi og leiing