Fakta

Sted:
Haugesund
Studietype:
Årsstudium
Studietempo: Heltid
Oppstart: 12. august
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 30
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 203162

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

.

Om studiet

Ønsker du formell kompetanse i ledelse? Årsstudium i administrasjon og ledelse gir deg kunnskap som kreves av ledere i dagens arbeidsliv. 

Hvorfor studere administrasjon og ledelse?

Å utøve en lederrolle er spennende, utfordrende og stiller stadig nye krav til kunnskap og ferdigheter. Årsstudiet gir deg de rette forutsetningene til å løse ulike lederoppgaver i arbeidslivet: Du vil lære deg nyttige ledelsesverktøy som vil gjøre deg bedre til å lede, og tilegne deg grunnleggende kompetanse for å fungere godt i lederrollen. 

Du kan studere årsstudium i administrasjon og ledelse på heltid ved campus Haugesund.

Studiet passer for deg som:

 • ønsker å kvalifisere deg for lederansvar i fremtiden
 • ønsker å ta en bachelorgrad i økonomi og administrasjon, og vil benytte årsstudium i administrasjon og ledelse for å få de første 60 studiepoengene av en bachelorgrad.

I studiet lærer du om:

 • Prosjektledelse og styring
 • Digitalisering og omstilling
 • Etikk, samfunnsansvar og bærekraft
 • Organisasjon og ledelse
 • Markedsføring
 • Organisasjonspsykologi og ledelse
 • Corporate Strategy
 • Human Resource Management

Er du usikker på hvilket studie du skal velge kan et årsstudium i administrasjon være nyttig å ha med seg videre i utdanningsløpet eller arbeidslivet.

Studiets oppbygging

Hvordan er undervisningen?

Undervisningen veksler mellom forelesinger, diskusjoner og seminarer på campus Haugesund. Du arbeider med oppgaver både individuelt og i grupper.

Videre studier etter fullført utdanning

Ønsker du å ta bachelor i økonomi og administrasjon ved HVL, vil dette årsstudiet kunne inngå som 60 av 180 studiepoeng. Etter bachelor har du mulighet til å studere videre for å bli siviløkonom ved HVL.

Karrieremuligheter

Hva kan du jobbe med?

Oppgaver innenfor ledelse og administrasjon i privat og offentlig sektor.

Alle utdanninger innen