Høgskulen i Volda favoritt ikon

Høgskole
Offentlig
4 000 studenter
151 studier
Med om lag 4000 studentar og 300 tilsette er Høgskulen i Volda (HVO) den største utdanningsinstitusjonen mellom Bergen og Trondheim. Med dugande fagfolk og aktive studentar framstår Høgskulen i Volda som eit fagleg og kulturelt kraftsentrum i regionen. Høgskulen er kanskje spesielt kjent for medieutdanningane og det gode og aktive studentmiljøet med student­VEKA, Animasjonsfilm-festivalen og Dokumentarfilm-festivalen som dei store høgdepunkta.

Høgskulen tilbyr ei rekkje bachelorgrader, årsstudium og vidareutdanningar. I tillegg har høgskulen fleire mastergrader: Kulturmøte, Sosial- og helsefag; Meistring og myndiggjering, Nynorsk skriftkultur, Samfunnsplanlegging og leiing, Dokumentar og Journalistikk og Undervisning og læring.

Høgskulen i Volda byggjer FoU-aktiviteten på ei brei humanistisk og samfunnsfagleg felles plattform. Den regionale og nasjonale forskingsprofilen vært utvikla vidare på dette grunnlaget. Høgskulen er medeigar i Møreforsking AS, og har inngått ein eigen samarbeidsavtale om korleis operativt forskings- og prosjektsamarbeid skal gjennomførast.

Som den største kompetanseleverandøren i regionen tilbyr Høgskulen i Volda ei rekkje deltidsstudium med ulike organiseringar. Bedrifter, kommunar, barnehagar, skular o.a. kan gjennom Kontor for etter- og vidareutdanning, bestille kurs og utdanningsløp spesielt tilpassa oppdragsgjevaren. 

Her ligger skolen

Utdanninger

Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Animasjon Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • ANIM
 • Oppgis ikke
 • Oppgis ikke
Barnehagelærarutdanning Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • 27.8
 • 37.1
Barnehagelærarutdanning, deltid Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 41.2
Brennpunkt Midtausten Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Design, kunst og handverk Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Design, kunst og handverk Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Design, kunst og handverk Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Digital journalistikk Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Digitale verktøy i matematikkundervisninga Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Documentary Photography Høyere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Documentary Photography Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1 for 5.-10. årssteg Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 4 x 15 stp. Årsstudium Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 4 x 15 stp. Årsstudium Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk, årsstudium, deltid Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Engelsk, årsstudium, heiltid Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Engelsk, fordjupingsstudium Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Entreprenørskap i kreative næringar Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Erfaringsbasert master i undervisning og læring, fordjuping engelsk Høyere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Erfaringsbasert master i undervisning og læring, fordjuping engelsk Master, 1-1,5 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Erfaringsbasert master i undervisning og læring, fordjuping matematikk Høyere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Erfaringsbasert master i undervisning og læring, fordjuping matematikk Master, 1-1,5 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Erfaringsbasert master i undervisning og læring, fordjuping norsk Erfaringsbasert master Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Erfaringsbasert master i undervisning og læring, fordjuping norsk Master, 1-1,5 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Erfaringsbasert master i undervisning og læring, fordjuping samfunnsfag Master, 1-1,5 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Erfaringsbasert master i undervisning og læring, fordjuping samfunnsfag Erfaringsbasert master Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Ernæring og fysisk aktivitet Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Examen facultatum Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Examen philosophicum Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Examen philosophicum Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Film, populærkultur og livstolking Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Forvaltningsarbeid Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Friluftsliv Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • 48.9
 • 56.6
Friluftsliv og naturguide Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • 36.2
 • 43.1
Fysisk planlegging og GIS (geografiske informasjonssystem) Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Grunnskulelærarutdanning for 1. - 7. trinn Master, 5 år Høgskulen i Volda
 • LÆRMA4
 • Alle
 • Alle
Grunnskulelærarutdanning for 5. - 10. trinn Master, 5 år Høgskulen i Volda
 • LÆRMA4
 • Alle
 • Alle
Helse- og sosialfag - meistring og myndiggjering Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Helse- og sosialfag - meistring og myndiggjering Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Helsefag for sosialarbeidarar Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Helseledelse Høgskolekandidat, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Historie Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Historie Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 40.0
Historie Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Historie fordjupning, opne emne Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Historie, 4 x 15 stp nettstudium Årsstudium Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Historie, opne emne Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Idrett og kroppsøving Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • 40.3
 • 41.5
Idrett og kroppsøving Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • 31.7
 • 34.6
Intercultural understanding Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Journalistikk, spesialisering avis/nett Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • 39.6
 • 41.2
Journalistikk, spesialisering tv/radio Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • 46.9
 • 49.6
Kommunal økonomi Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Kulturmøte Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Kulturmøte Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Kunst og handverk 1, 1.-10. årstrinn Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Ledelse i helse- og sosialtjenestene Høyere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Leiing av digital skuleutvikling Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Leiing og åtferd Høyere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Leiing og personalutvikling Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Læringsdesign og klasseromsleiing i teknologirike læringsmiljø Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Manusutvikling og stemmeskodespel Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Media Practices Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Mat, kosthald og helse Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Mat, kultur og konservering Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1 for 1.-7. årssteg Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1 for 1.-7. årssteg Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1 for 5.-10. årssteg Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1 for 5.-10. årssteg Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 2 for 5.-10. årssteg Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 2 for 5.-10. årssteg Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Medieproduksjon Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • 40.9
 • 44.8
Medieproduksjon og samansette tekstar i læring Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Meistring og myndiggjering, samhandlingsperspektivet Høyere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Meistring og myndiggjering, strukturperspektivet Høyere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Migrasjon, kjønn og religion / Migration, gender and religion Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Mikrohistorie Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Miljøterapi i demensomsorga Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikk Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Musikk Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Naturfag 1 for 1.–7. årstrinn - videreutdanning for lærere Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag 1 for 5. - 10. årstrinn - videreutdanning for lærere Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk (nordisk) 4x15 stp Årsstudium Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk (nordisk) 4x15 stp Årsstudium Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk (nordisk) årsstudium, samlingsbasert Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Norsk (nordisk) årsstudium, samlingsbasert Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Norsk (nordisk) fordjupingsstudium Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 2, 8.-13. (Nynorsk i opplæringa) Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 2: Lese- og skriveopplæring Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk som andrespråk og fleirkulturell pedagogikk Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Norwegian language and civilization for international students (NIS) Årsstudium Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Nynorsk i opplæringa Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Nynorsk skriftkultur Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Nynorsk skriftkultur Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Offentleg leiing og kommunikasjon Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Offentleg rett 1 Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Offentleg rett 2 Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Personleg trenar Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
PhD- studium i helse- og sosialfag: Profesjonsutøving - vilkår og utvikling Forskerutdanning/PhD Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Planlegging og administrasjon Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Politikk, folkehelse og livsløp - Overordna perspektiv Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Politikk, folkehelse og livsløp - Samhandling Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
PR, kommunikasjon og media Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • 35.9
 • 32.1
Praktisk-pedagogisk utdanning - allmennfag Årsstudium Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk-pedagogisk utdanning - allmennfag Årsstudium Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk-pedagogisk utdanning - yrkesfag Årsstudium Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Profesjonsfagleg digital kompetanse og læringsnettverk Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Profesjonsteori, skjønnsutøvelse og profesjonsetikk (PhD-emne) Forskerutdanning/PhD Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Programmering i skulen Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Programmering, 1. - 7. årssteg Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Programmering, 5. - 10. årssteg Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Prosessleiing og prosjektdesign Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Reading Norway. Norwegian literature in translation Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Realfag i barnehagen Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Regional planlegging og utvikling Høyere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Religion, kultur og samfunn, opne emne Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Religion, livssyn og etikk Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Religion, livssyn og etikk, årsstudium Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Religion, livssyn og etikk, fordjupingsstudium Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Religion, livssyn og etikk, fordjupingsstudium, nettstudium Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Rettleiarutdanning for praksislærarar i barnehagen Høyere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Rettleiings- og mentorutdanning 2 Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Risk Communication and Issue Management Høyere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Rus som kulturelt og sosialt fenomen Høyere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsplanlegging og leiing Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsplanlegging og leiing Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsvitskap Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Skriftkulturar Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Skriftkulturar Høgskolekandidat, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Skuleretta samfunnsfag 1 Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Skuleretta samfunnsfag 2 Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosialt arbeid, barnevernspedagog Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • 36.2
 • 43.2
Sosialt arbeid, sosionom Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • 37.7
 • 45.2
Spesialpedagogikk Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialpedagogikk Høyere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialpedagogikk Høyere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialpedagogikk 1, 1. - 10. årssteg Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialpedaogikk Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Språk og litteratur Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Språkvitskap, masteremne Høyere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Strukturelle vilkår for profesjonsutøving - PhD-emne Forskerutdanning/PhD Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Teater og drama Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Teater og drama Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Teater, opne emne Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Tilpassa opplæring med digitale ressursar Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Tiltak mot rusproblem Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Tindevegleder Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Undersøkende journalistikk Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Utvikling og læring i barnehage og skule Høyere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Vidareutdanning i musikk Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Vitenskapsteori og etikk (PhD-emne) Forskerutdanning/PhD Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Brennpunkt Midtausten Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Design, kunst og handverk Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Design, kunst og handverk Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Digital journalistikk Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Digitale verktøy i matematikkundervisninga Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Documentary Photography Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1 for 5.-10. årssteg Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 4 x 15 stp. Årsstudium Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 4 x 15 stp. Årsstudium Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk, årsstudium, deltid Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Engelsk, årsstudium, heiltid Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Engelsk, fordjupingsstudium Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Entreprenørskap i kreative næringar Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Ernæring og fysisk aktivitet Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Examen facultatum Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Examen philosophicum Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Examen philosophicum Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Film, populærkultur og livstolking Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Forvaltningsarbeid Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Friluftsliv Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • 48.9
 • 56.6
Fysisk planlegging og GIS (geografiske informasjonssystem) Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Helsefag for sosialarbeidarar Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Historie Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Historie fordjupning, opne emne Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Historie, 4 x 15 stp nettstudium Årsstudium Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Historie, opne emne Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Idrett og kroppsøving Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • 40.3
 • 41.5
Intercultural understanding Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Kommunal økonomi Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Kunst og handverk 1, 1.-10. årstrinn Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Leiing av digital skuleutvikling Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Leiing og personalutvikling Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Læringsdesign og klasseromsleiing i teknologirike læringsmiljø Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Manusutvikling og stemmeskodespel Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Mat, kosthald og helse Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Mat, kultur og konservering Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1 for 1.-7. årssteg Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1 for 1.-7. årssteg Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1 for 5.-10. årssteg Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1 for 5.-10. årssteg Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 2 for 5.-10. årssteg Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 2 for 5.-10. årssteg Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Medieproduksjon og samansette tekstar i læring Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Migrasjon, kjønn og religion / Migration, gender and religion Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Mikrohistorie Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Miljøterapi i demensomsorga Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikk Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Naturfag 1 for 1.–7. årstrinn - videreutdanning for lærere Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag 1 for 5. - 10. årstrinn - videreutdanning for lærere Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk (nordisk) 4x15 stp Årsstudium Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk (nordisk) 4x15 stp Årsstudium Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk (nordisk) årsstudium, samlingsbasert Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Norsk (nordisk) årsstudium, samlingsbasert Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Norsk (nordisk) fordjupingsstudium Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 2, 8.-13. (Nynorsk i opplæringa) Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 2: Lese- og skriveopplæring Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk som andrespråk og fleirkulturell pedagogikk Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Norwegian language and civilization for international students (NIS) Årsstudium Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Nynorsk i opplæringa Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Offentleg leiing og kommunikasjon Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Offentleg rett 1 Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Offentleg rett 2 Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Personleg trenar Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Politikk, folkehelse og livsløp - Overordna perspektiv Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Politikk, folkehelse og livsløp - Samhandling Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk-pedagogisk utdanning - allmennfag Årsstudium Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk-pedagogisk utdanning - allmennfag Årsstudium Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk-pedagogisk utdanning - yrkesfag Årsstudium Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Profesjonsfagleg digital kompetanse og læringsnettverk Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Programmering i skulen Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Programmering, 1. - 7. årssteg Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Programmering, 5. - 10. årssteg Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Prosessleiing og prosjektdesign Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Reading Norway. Norwegian literature in translation Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Realfag i barnehagen Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Religion, kultur og samfunn, opne emne Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Religion, livssyn og etikk Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Religion, livssyn og etikk, årsstudium Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Religion, livssyn og etikk, fordjupingsstudium Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Religion, livssyn og etikk, fordjupingsstudium, nettstudium Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Rettleiings- og mentorutdanning 2 Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsvitskap Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Skuleretta samfunnsfag 1 Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Skuleretta samfunnsfag 2 Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialpedagogikk 1, 1. - 10. årssteg Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Teater og drama Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Teater, opne emne Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Tilpassa opplæring med digitale ressursar Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Tiltak mot rusproblem Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Undersøkende journalistikk Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Vidareutdanning i musikk Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Animasjon Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • ANIM
 • Oppgis ikke
 • Oppgis ikke
Barnehagelærarutdanning Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • 27.8
 • 37.1
Barnehagelærarutdanning, deltid Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 41.2
Design, kunst og handverk Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Friluftsliv og naturguide Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • 36.2
 • 43.1
Helseledelse Høgskolekandidat, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Historie Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Historie Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 40.0
Idrett og kroppsøving Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • 31.7
 • 34.6
Journalistikk, spesialisering avis/nett Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • 39.6
 • 41.2
Journalistikk, spesialisering tv/radio Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • 46.9
 • 49.6
Medieproduksjon Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • 40.9
 • 44.8
Musikk Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Planlegging og administrasjon Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
PR, kommunikasjon og media Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • 35.9
 • 32.1
Skriftkulturar Høgskolekandidat, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosialt arbeid, barnevernspedagog Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • 36.2
 • 43.2
Sosialt arbeid, sosionom Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • 37.7
 • 45.2
Språk og litteratur Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Teater og drama Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Tindevegleder Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Documentary Photography Høyere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Erfaringsbasert master i undervisning og læring, fordjuping engelsk Master, 1-1,5 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Erfaringsbasert master i undervisning og læring, fordjuping engelsk Høyere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Erfaringsbasert master i undervisning og læring, fordjuping matematikk Master, 1-1,5 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Erfaringsbasert master i undervisning og læring, fordjuping matematikk Høyere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Erfaringsbasert master i undervisning og læring, fordjuping norsk Erfaringsbasert master Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Erfaringsbasert master i undervisning og læring, fordjuping norsk Master, 1-1,5 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Erfaringsbasert master i undervisning og læring, fordjuping samfunnsfag Erfaringsbasert master Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Erfaringsbasert master i undervisning og læring, fordjuping samfunnsfag Master, 1-1,5 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Grunnskulelærarutdanning for 1. - 7. trinn Master, 5 år Høgskulen i Volda
 • LÆRMA4
 • Alle
 • Alle
Grunnskulelærarutdanning for 5. - 10. trinn Master, 5 år Høgskulen i Volda
 • LÆRMA4
 • Alle
 • Alle
Helse- og sosialfag - meistring og myndiggjering Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Helse- og sosialfag - meistring og myndiggjering Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Kulturmøte Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Kulturmøte Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Ledelse i helse- og sosialtjenestene Høyere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Leiing og åtferd Høyere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Media Practices Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Meistring og myndiggjering, samhandlingsperspektivet Høyere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Meistring og myndiggjering, strukturperspektivet Høyere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Nynorsk skriftkultur Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Nynorsk skriftkultur Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Regional planlegging og utvikling Høyere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Rettleiarutdanning for praksislærarar i barnehagen Høyere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Risk Communication and Issue Management Høyere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Rus som kulturelt og sosialt fenomen Høyere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsplanlegging og leiing Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsplanlegging og leiing Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Skriftkulturar Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialpedagogikk Høyere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialpedagogikk Høyere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialpedagogikk Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialpedaogikk Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Språkvitskap, masteremne Høyere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Utvikling og læring i barnehage og skule Høyere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
PhD- studium i helse- og sosialfag: Profesjonsutøving - vilkår og utvikling Forskerutdanning/PhD Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Profesjonsteori, skjønnsutøvelse og profesjonsetikk (PhD-emne) Forskerutdanning/PhD Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Strukturelle vilkår for profesjonsutøving - PhD-emne Forskerutdanning/PhD Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Vitenskapsteori og etikk (PhD-emne) Forskerutdanning/PhD Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Documentary Photography Høyere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag 1 for 1.–7. årstrinn - videreutdanning for lærere Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Programmering, 5. - 10. årssteg Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak