Midt mellom fjord og fjell på spektakulære Sunnmøre finn du Høgskulen i Volda, med sine lange tradisjonar. I årevis har fleire av landets beste lærarar og mest kjende mediefolk blitt uteksaminert herifrå. Omsorgsfulle sosionomar, dyktige samfunnsplanleggjarar, språkstjerner og historieguruar har gått opp stiane i studiebygda.

Vi har om lag 4600 studentar som studerer på heiltid, deltid og nett. I studiekatalogen vår finn du årsstudium, bachelor og masterstudium og etter- og vidareutdanning. Noko for alle.

Vi har ikkje store studentkull der du blir ein i mengda. Du kjem tett på flinke lærarar og ikkje minst medstudentane dine. Volda er kjent landet over for sitt nære og gode studentmiljø der studentane får seg venner for livet.

Vi har utruleg mange tilbod av smått og stort, og du treng på ingen måte vere toppturentusiast for å flytte hit – sjølv om mange er glade for kombinasjonen fjell og fag. Føretrekk du å sjå film eller spele data, delta i revy eller ha verv i studentpolitikken, arrangere festival eller sykle så fort du kan ned ein bakke, lage radio eller holde på med yoga – i Volda er det eit tilbod og eit miljø for det meste. Ikkje gløym at Volda har eit tosifra tal festivalar i året!

Det er heller ikkje feil at Volda er ein av dei aller billigaste studiestadane å bu i landet – da har du pengar til mykje anna moro.

Sjekk oss ut!

Høgskulen i Volda

Telefon: 70 07 50 00

Studiesteder:

  • Høgskulen i Volda

Utdanningstilbud

Det er 150 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Barnehagelærarutdanning Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen i Volda GENS Alle Alle
Animasjon Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen i Volda ANIM Oppgis ikke Oppgis ikke
Teater og drama Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen i Volda GENS Alle Alle
Planlegging og administrasjon Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen i Volda GENS Alle Alle
Design, kunst og handverk Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen i Volda GENS Alle Alle
Musikk Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen i Volda GENS Alle Alle
Sosialt arbeid, barnevernspedagog Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen i Volda GENS 37.90 43.80
Sosialt arbeid, sosionom Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen i Volda GENS 39.60 47.50
Historie Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen i Volda GENS Alle Alle
Friluftsliv og naturguide Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen i Volda GENS Alle 47.10
Idrett og kroppsøving Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen i Volda GENS Oppgis ikke Oppgis ikke
PR, kommunikasjon og media Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen i Volda GENS 40.00 44.00
Språk og litteratur Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen i Volda GENS Alle Alle
Offentleg leiing og kommunikasjon Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Høgskulen i Volda
Prosessleiing og prosjektdesign Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Høgskulen i Volda
Samfunnsplanlegging og leiing Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Høgskulen i Volda
Helse- og sosialfag – meistring og myndiggjering Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Høgskulen i Volda
Helse- og sosialfag – meistring og myndiggjering Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Høgskulen i Volda
Samfunnsvitskap Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Høgskulen i Volda GENS Alle Alle
Profesjonsfagleg digital kompetanse Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Høgskulen i Volda