Utdanningstilbud

Viser 151 utdanninger
Tittel Studietype Sted
Andrespråkspedagogikk 1, 1-10 trinn Årsstudium og kortere Høgskulen i Volda
Animasjon Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen i Volda
Bachelor i religion og kultur Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen i Volda
Barnehagekunnskap-ei heilskapleg tilnærming til barnehagens læringsmiljø Master og høyere Høgskulen i Volda
Barnehagekunnskap-ei heilskapleg tilnærming til barnehagens læringsmiljø Master og høyere Høgskulen i Volda
Barnehagelærarutdanning Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen i Volda
Barnehagelærarutdanning, deltid Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen i Volda
Brennpunkt Midtausten Årsstudium og kortere Høgskulen i Volda
Design, kunst og handverk Årsstudium og kortere Høgskulen i Volda
Design, kunst og handverk Årsstudium og kortere Høgskulen i Volda
Design, kunst og handverk Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen i Volda
Elevaktive metoder og mediekultur i det digitale klasserommet Årsstudium og kortere Høgskulen i Volda
Engelsk 1 for 1.–7. årssteg Årsstudium og kortere Høgskulen i Volda
Engelsk 1 for 5.–10. årssteg Årsstudium og kortere Høgskulen i Volda
Engelsk 2 for 5.–10. årssteg Årsstudium og kortere Høgskulen i Volda
Engelsk 4 x 15 stp. Årsstudium og kortere Høgskulen i Volda
Engelsk 4 x 15 stp. Årsstudium og kortere Høgskulen i Volda
Engelsk, fordjupingsstudium Årsstudium og kortere Høgskulen i Volda
Engelsk, årsstudium, deltid Årsstudium og kortere Høgskulen i Volda
Engelsk, årsstudium, heiltid Årsstudium og kortere Høgskulen i Volda

Om lærestedet

Vi har om lag 4600 studentar som studerer på heiltid, deltid og nett. I studiekatalogen vår finn du årsstudium, bachelor og masterstudium og etter- og vidareutdanning. Noko for alle.

Vi har ikkje store studentkull der du blir ein i mengda. Du kjem tett på flinke lærarar og ikkje minst medstudentane dine. Volda er kjent landet over for sitt nære og gode studentmiljø der studentane får seg venner for livet.

Vi har utruleg mange tilbod av smått og stort, og du treng på ingen måte vere toppturentusiast for å flytte hit – sjølv om mange er glade for kombinasjonen fjell og fag. Føretrekk du å sjå film eller spele data, delta i revy eller ha verv i studentpolitikken, arrangere festival eller sykle så fort du kan ned ein bakke, lage radio eller holde på med yoga – i Volda er det eit tilbod og eit miljø for det meste. Ikkje gløym at Volda har eit tosifra tal festivalar i året!

Det er heller ikkje feil at Volda er ein av dei aller billigaste studiestadane å bu i landet – da har du pengar til mykje anna moro.

Sjekk oss ut!