Midt mellom fjord og fjell på spektakulære Sunnmøre finn du Høgskulen i Volda, med sine lange tradisjonar. I årevis har fleire av landets beste lærarar og mest kjende mediefolk blitt uteksaminert herifrå. Omsorgsfulle sosionomar, dyktige samfunnsplanleggjarar, språkstjerner og historieguruar har gått opp stiane i studiebygda.

Vi har om lag 4600 studentar som studerer på heiltid, deltid og nett. I studiekatalogen vår finn du årsstudium, bachelor og masterstudium og etter- og vidareutdanning. Noko for alle.

Vi har ikkje store studentkull der du blir ein i mengda. Du kjem tett på flinke lærarar og ikkje minst medstudentane dine. Volda er kjent landet over for sitt nære og gode studentmiljø der studentane får seg venner for livet.

Vi har utruleg mange tilbod av smått og stort, og du treng på ingen måte vere toppturentusiast for å flytte hit – sjølv om mange er glade for kombinasjonen fjell og fag. Føretrekk du å sjå film eller spele data, delta i revy eller ha verv i studentpolitikken, arrangere festival eller sykle så fort du kan ned ein bakke, lage radio eller holde på med yoga – i Volda er det eit tilbod og eit miljø for det meste. Ikkje gløym at Volda har eit tosifra tal festivalar i året!

Det er heller ikkje feil at Volda er ein av dei aller billigaste studiestadane å bu i landet – da har du pengar til mykje anna moro.

Sjekk oss ut!

Høgskulen i Volda

Telefon: 70 07 50 00

Studiesteder:

  • Høgskulen i Volda

Utdanningstilbud

Det er 157 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Andrespråkspedagogikk 1, 1-10 trinn Årsenhet og kortere Høgskulen i Volda
Animasjon Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen i Volda ANIM Oppgis ikke Oppgis ikke
Arealplanlegging og GIS 2 Årsenhet og kortere Høgskulen i Volda
Bachelor i religion og kultur Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen i Volda GENS
Barnehagekunnskap-ei heilskapleg tilnærming til barnehagens læringsmiljø Master og høyere Høgskulen i Volda
Barnehagekunnskap-ei heilskapleg tilnærming til barnehagens læringsmiljø Master og høyere Høgskulen i Volda
Barnehagelærarutdanning Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen i Volda GENS Alle Alle
Barnehagelærarutdanning, deltid Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen i Volda GENS Alle Alle
Brennpunkt Midtausten Årsenhet og kortere Høgskulen i Volda
Design, kunst og handverk Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen i Volda GENS Alle Alle
Design, kunst og handverk Årsenhet og kortere Høgskulen i Volda GENS Alle Alle
Design, kunst og handverk Årsenhet og kortere Høgskulen i Volda
Digital endring og utvikling i skulen Årsenhet og kortere Høgskulen i Volda
Engelsk 1 for 1.–7. årssteg Årsenhet og kortere Høgskulen i Volda
Engelsk 1 for 5.–10. årssteg Årsenhet og kortere Høgskulen i Volda
Engelsk 2 for 5.–10. årssteg Årsenhet og kortere Høgskulen i Volda
Engelsk 4 x 15 stp. Årsenhet og kortere Høgskulen i Volda
Engelsk 4 x 15 stp. Årsenhet og kortere Høgskulen i Volda
Engelsk, fordjupingsstudium Årsenhet og kortere Høgskulen i Volda
Engelsk, årsstudium, deltid Årsenhet og kortere Høgskulen i Volda GENS Alle 41.00