Vi har om lag 4600 studentar som studerer på heiltid, deltid og nett. I studiekatalogen vår finn du årsstudium, bachelor og masterstudium og etter- og vidareutdanning. Noko for alle.

Vi har ikkje store studentkull der du blir ein i mengda. Du kjem tett på flinke lærarar og ikkje minst medstudentane dine. Volda er kjent landet over for sitt nære og gode studentmiljø der studentane får seg venner for livet.

Vi har utruleg mange tilbod av smått og stort, og du treng på ingen måte vere toppturentusiast for å flytte hit – sjølv om mange er glade for kombinasjonen fjell og fag. Føretrekk du å sjå film eller spele data, delta i revy eller ha verv i studentpolitikken, arrangere festival eller sykle så fort du kan ned ein bakke, lage radio eller holde på med yoga – i Volda er det eit tilbod og eit miljø for det meste. Ikkje gløym at Volda har eit tosifra tal festivalar i året!

Det er heller ikkje feil at Volda er ein av dei aller billigaste studiestadane å bu i landet – da har du pengar til mykje anna moro.

Sjekk oss ut!

Høgskulen i Volda

Telefon: 70 07 50 00

Studiesteder:

  • Høgskulen i Volda

Utdanningstilbud

Kategori

  • Universitet og høgskole

Nivå

- Vis alle -
Bachelor, 3 år
Forskerutdanning/PhD
Høgskolekandidat, 2 år
Høyere nivå
Lavere nivå
Master, 2 år
Master, 5 år
Årsstudium
Dette lærestedet tilbyr 154 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Sorter synkende Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Andrespråkspedagogikk 1, 1-10 trinn Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Animasjon Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda ANIM Oppgis ikke Oppgis ikke
Barnehagekunnskap-ei heilskapleg tilnærming til barnehagens læringsmiljø Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Barnehagelærarutdanning Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda Generell studiekompetanse Alle Alle
Barnehagelærarutdanning, deltid Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda Generell studiekompetanse Alle Alle
Brennpunkt Midtausten Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Design, kunst og handverk Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda Generell studiekompetanse Alle Alle
Design, kunst og handverk Årsstudium Høgskulen i Volda Generell studiekompetanse Alle Alle
Design, kunst og handverk Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1 for 1.–7. årssteg Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 4 x 15 stp. Årsstudium Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 4 x 15 stp. Årsstudium Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk, fordjupingsstudium Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk, årsstudium, deltid Årsstudium Høgskulen i Volda Generell studiekompetanse Alle 41.00
Engelsk, årsstudium, heiltid Årsstudium Høgskulen i Volda
Design, kunst og håndverk, årsstudium Generell studiekompetanse Alle Alle
Engelsk Generell studiekompetanse Alle Alle
Entreprenørskap i kreative næringar Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Erfaringsbasert master i undervisning og læring, fordjuping engelsk Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Erfaringsbasert master i undervisning og læring, fordjuping engelsk Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Erfaringsbasert master i undervisning og læring, fordjuping matematikk Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak