Høgskulen i Volda favoritt ikon

Høgskole
Offentlig
4 000 studenter
151 studier
Med om lag 4000 studentar og 300 tilsette er Høgskulen i Volda (HVO) den største utdanningsinstitusjonen mellom Bergen og Trondheim. Med dugande fagfolk og aktive studentar framstår Høgskulen i Volda som eit fagleg og kulturelt kraftsentrum i regionen. Høgskulen er kanskje spesielt kjent for medieutdanningane og det gode og aktive studentmiljøet med student­VEKA, Animasjonsfilm-festivalen og Dokumentarfilm-festivalen som dei store høgdepunkta.

Høgskulen tilbyr ei rekkje bachelorgrader, årsstudium og vidareutdanningar. I tillegg har høgskulen fleire mastergrader: Kulturmøte, Sosial- og helsefag; Meistring og myndiggjering, Nynorsk skriftkultur, Samfunnsplanlegging og leiing, Dokumentar og Journalistikk og Undervisning og læring.

Høgskulen i Volda byggjer FoU-aktiviteten på ei brei humanistisk og samfunnsfagleg felles plattform. Den regionale og nasjonale forskingsprofilen vært utvikla vidare på dette grunnlaget. Høgskulen er medeigar i Møreforsking AS, og har inngått ein eigen samarbeidsavtale om korleis operativt forskings- og prosjektsamarbeid skal gjennomførast.

Som den største kompetanseleverandøren i regionen tilbyr Høgskulen i Volda ei rekkje deltidsstudium med ulike organiseringar. Bedrifter, kommunar, barnehagar, skular o.a. kan gjennom Kontor for etter- og vidareutdanning, bestille kurs og utdanningsløp spesielt tilpassa oppdragsgjevaren. 

Her ligger skolen

Utdanninger

Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Al-Andalus - politisk hegemoni og kulturell pluralisme i iberisk mellomalder 711-1501 Høyere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Animasjon Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • ANIM
 • Oppgis ikke
 • Oppgis ikke
Bachelor i religion og livssyn Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Barnehagelærarutdanning Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • 27.8
 • 37.1
Barnehagelærarutdanning, deltid Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 41.2
Brennpunkt Midtausten Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Design, kunst og handverk Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Design, kunst og handverk Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Design, kunst og handverk Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Digitale verktøy i matematikkundervisninga Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Documentary Photography Høyere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1 for 1.–7. årssteg Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 2 (5-10), vidareutdanning for lærarar Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 2 for 5.–10. årssteg Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 4 x 15 stp. Årsstudium Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 4 x 15 stp. Årsstudium Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk, årsstudium, deltid Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Engelsk, årsstudium, heiltid Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Engelsk, fordjupingsstudium Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Entreprenørskap i kreative næringar Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Examen facultatum Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Examen philosophicum Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Film, populærkultur og livstolking Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Forvaltningsarbeid Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Friluftsliv Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • 48.9
 • 56.6
Friluftsliv og naturguide Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • 36.2
 • 43.1
Fysisk planlegging og GIS (geografiske informasjonssystemet) Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Grunnskulelærarutdanning for 1. - 7. trinn Master, 5 år Høgskulen i Volda
 • LÆRMA4
 • Alle
 • Alle
Grunnskulelærarutdanning for 5. - 10. trinn Master, 5 år Høgskulen i Volda
 • LÆRMA4
 • Alle
 • Alle
Helse- og sosialfag – meistring og myndiggjering Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Helse- og sosialfag – meistring og myndiggjering Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Helsefag for sosialarbeidarar Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Helserett i kommunen Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Historie Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Historie Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Historie Lavere nivå Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
Historie fordjupning, opne emne Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Historie, 4 x 15 stp nettstudium Årsstudium Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Historie, opne emner Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Idrett Årsstudium Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Idrett og kroppsøving Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • 40.3
 • 41.5
Idrett og kroppsøving Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • 31.7
 • 34.6
Journalistikk, spesialisering avis/nett Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • 39.6
 • 41.2
Journalistikk, spesialisering tv/radio Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • 46.9
 • 49.6
Koding i skulen Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Kommunal økonomi Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Kulturmøte Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Kulturmøte Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Kunst og handverk 1, 1.-10. årstrinn Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Ledelse i helse- og sosialtjenestene Høyere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Leiing av digital skuleutvikling Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Leiing og åtferd Høyere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Leiing og personalutvikling Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Lese- og skrivekunne Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Læringsdesign og klasseromsleiing i teknologirike læringsmiljø Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Læringsleiing for yrkesfaglærarar Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Manusutvikling og stemmeskodespel Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Media Practices Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Mat, kosthald og helse Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Mat, kultur og konservering Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk Høyere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1 for 1.–7. årssteg Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1 for 1.–7. årssteg Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1 for 5.–10. årssteg Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1 for 5.–10. årssteg Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 2 for 5.–10. årssteg Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 2 for 5.–10. årssteg Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Mediedesign Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • 32.1
 • 35.9
Medieproduksjon Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • 40.9
 • 44.8
Medieproduksjon og samansette tekstar i læring Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Meistring og myndiggjering, strukturperspektivet Høyere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Migrasjon, kjønn og religion / Migration, gender and religion Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Mikrohistorie Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Miljøterapi i demensomsorga Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikk Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Musikk Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Musikk, opne emne Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikk, opne fordjupingsemne Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag 1 for 1.–7. årstrinn - videreutdanning for lærere Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag 1 for 5. - 10. årstrinn - videreutdanning for lærere Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag 2 for 5.–10. årstrinn - videreutdanning for lærere Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag og matematikk i barnehagen Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk Høyere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk (nordisk) 4x15 stp Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk (nordisk) 4x15 stp Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk (nordisk) årsstudium, samlingsbasert Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Norsk (nordisk) årsstudium, samlingsbasert Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Norsk (nordisk) fordjupingsstudium Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 2, 1.–7. årstrinn Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 2, 8.–13. årssteg Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 2: Lese- og skriveopplæring Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk som andrespråk og fleirkulturell pedagogikk, fordjupingsstudium Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Norwegian language and civilization for international students (NIS) Årsstudium Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Nynorsk i opplæringa Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Nynorsk skriftkultur Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Nynorsk skriftkultur Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Offentleg leiing og kommunikasjon Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Offentleg rett 1 Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Offentleg rett 2 Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Opne emne i teater Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Personleg trenar Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Ph.d.- studium i helse- og sosialfag: Profesjonsutøving - vilkår og utvikling Forskerutdanning/PhD Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Planlegging og administrasjon Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Politikk, folkehelse og livsløp - Overordna perspektiv Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Politikk, folkehelse og livsløp - Samhandling Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
PR, kommunikasjon og media Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • 35.9
 • 32.1
Praktisk-pedagogisk utdanning - allmennfag Årsstudium Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk-pedagogisk utdanning - allmennfag Årsstudium Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk-pedagogisk utdanning - yrkesfag Årsstudium Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Profesjonsfagleg digital kompetanse for yrkesfaglærarar Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Profesjonsfagleg digital kompetanse og læringsnettverk Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Programmering, 1. - 7. årssteg Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Programmering, 5. - 10. årssteg Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Prosessleiing og prosjektdesign Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Prosessleiing og prosjektdesign Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Reading Norway. Norwegian literature in translation Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Regional planlegging og utvikling Høyere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Religion in Norway - past and present Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Religion in Norway – from homogeneity to multiculturalism Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Religion, livssyn og etikk 30 stp. Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Religion, livssyn og etikk opne emne Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Religion, livssyn og etikk, årsstudium Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Religion, livssyn og etikk, fordjupingsstudium Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Religion, livssyn og etikk, fordjupningsstudium, nettstudium Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Rettleiarutdanning for praksislærarar i barnehagen Høyere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Risk Communication and Issue Management Høyere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Rus som kulturelt og sosialt fenomen Høyere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsplanlegging og leiing Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsplanlegging og leiing Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsvitskap Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Sekularitet og skule i møte med religiøst pluralitet Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Skuleretta samfunnsfag 1 Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Skuleretta samfunnsfag 2 Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosialt arbeid, barnevernspedagog Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • 36.2
 • 43.2
Sosialt arbeid, sosionom Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • 37.7
 • 45.2
Spesialpedagogikk Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialpedagogikk Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialpedagogikk 1, 1. - 10. årssteg Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Språk og litteratur Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Språkvitskap, masteremne Høyere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Strukturelle vilkår for profesjonsutøving - Ph.d.-emne Forskerutdanning/PhD Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Teater og drama Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Teater og drama Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Tiltak mot rusproblem Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Tindevegleder Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Undersøkande journalistikk Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Undervisning og læring, spesialisering i spesialpedagogikk eller matematikk Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Undervisning og læring, spesialisering i spesialpedagogikk, matematikk eller norsk Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Utvikling og læring i barnehage og skule Høyere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Vidareutdanning i digital kompetanse i læring (DKLK), nettstøtta - 5 stp Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Vitenskapsteori og etikk (ph.d.-emne) Forskerutdanning/PhD Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Brennpunkt Midtausten Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Design, kunst og handverk Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Design, kunst og handverk Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Digitale verktøy i matematikkundervisninga Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1 for 1.–7. årssteg Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 2 (5-10), vidareutdanning for lærarar Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 2 for 5.–10. årssteg Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 4 x 15 stp. Årsstudium Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 4 x 15 stp. Årsstudium Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk, årsstudium, deltid Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Engelsk, årsstudium, heiltid Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Engelsk, fordjupingsstudium Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Entreprenørskap i kreative næringar Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Examen facultatum Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Examen philosophicum Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Film, populærkultur og livstolking Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Forvaltningsarbeid Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Friluftsliv Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • 48.9
 • 56.6
Fysisk planlegging og GIS (geografiske informasjonssystemet) Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Helsefag for sosialarbeidarar Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Helserett i kommunen Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Historie Lavere nivå Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
Historie Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Historie fordjupning, opne emne Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Historie, 4 x 15 stp nettstudium Årsstudium Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Historie, opne emner Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Idrett Årsstudium Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Idrett og kroppsøving Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • 40.3
 • 41.5
Koding i skulen Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Kommunal økonomi Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Kunst og handverk 1, 1.-10. årstrinn Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Leiing av digital skuleutvikling Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Leiing og personalutvikling Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Lese- og skrivekunne Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Læringsdesign og klasseromsleiing i teknologirike læringsmiljø Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Læringsleiing for yrkesfaglærarar Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Manusutvikling og stemmeskodespel Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Mat, kosthald og helse Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Mat, kultur og konservering Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1 for 1.–7. årssteg Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1 for 1.–7. årssteg Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1 for 5.–10. årssteg Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1 for 5.–10. årssteg Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 2 for 5.–10. årssteg Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 2 for 5.–10. årssteg Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Medieproduksjon og samansette tekstar i læring Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Migrasjon, kjønn og religion / Migration, gender and religion Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Mikrohistorie Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Miljøterapi i demensomsorga Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikk Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Musikk, opne emne Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikk, opne fordjupingsemne Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag 1 for 1.–7. årstrinn - videreutdanning for lærere Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag 1 for 5. - 10. årstrinn - videreutdanning for lærere Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag 2 for 5.–10. årstrinn - videreutdanning for lærere Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag og matematikk i barnehagen Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk (nordisk) 4x15 stp Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk (nordisk) 4x15 stp Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk (nordisk) årsstudium, samlingsbasert Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Norsk (nordisk) årsstudium, samlingsbasert Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Norsk (nordisk) fordjupingsstudium Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 2, 1.–7. årstrinn Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 2, 8.–13. årssteg Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 2: Lese- og skriveopplæring Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk som andrespråk og fleirkulturell pedagogikk, fordjupingsstudium Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Norwegian language and civilization for international students (NIS) Årsstudium Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Nynorsk i opplæringa Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Offentleg leiing og kommunikasjon Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Offentleg rett 1 Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Offentleg rett 2 Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Opne emne i teater Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Personleg trenar Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Politikk, folkehelse og livsløp - Overordna perspektiv Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Politikk, folkehelse og livsløp - Samhandling Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk-pedagogisk utdanning - allmennfag Årsstudium Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk-pedagogisk utdanning - allmennfag Årsstudium Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk-pedagogisk utdanning - yrkesfag Årsstudium Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Profesjonsfagleg digital kompetanse for yrkesfaglærarar Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Profesjonsfagleg digital kompetanse og læringsnettverk Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Programmering, 1. - 7. årssteg Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Programmering, 5. - 10. årssteg Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Prosessleiing og prosjektdesign Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Prosessleiing og prosjektdesign Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Reading Norway. Norwegian literature in translation Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Religion in Norway - past and present Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Religion in Norway – from homogeneity to multiculturalism Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Religion, livssyn og etikk 30 stp. Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Religion, livssyn og etikk opne emne Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Religion, livssyn og etikk, årsstudium Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Religion, livssyn og etikk, fordjupingsstudium Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Religion, livssyn og etikk, fordjupningsstudium, nettstudium Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsvitskap Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Sekularitet og skule i møte med religiøst pluralitet Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Skuleretta samfunnsfag 1 Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Skuleretta samfunnsfag 2 Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialpedagogikk 1, 1. - 10. årssteg Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Teater og drama Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Tiltak mot rusproblem Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Undersøkande journalistikk Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Vidareutdanning i digital kompetanse i læring (DKLK), nettstøtta - 5 stp Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Animasjon Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • ANIM
 • Oppgis ikke
 • Oppgis ikke
Bachelor i religion og livssyn Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Barnehagelærarutdanning Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • 27.8
 • 37.1
Barnehagelærarutdanning, deltid Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 41.2
Design, kunst og handverk Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Friluftsliv og naturguide Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • 36.2
 • 43.1
Historie Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Idrett og kroppsøving Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • 31.7
 • 34.6
Journalistikk, spesialisering avis/nett Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • 39.6
 • 41.2
Journalistikk, spesialisering tv/radio Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • 46.9
 • 49.6
Mediedesign Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • 32.1
 • 35.9
Medieproduksjon Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • 40.9
 • 44.8
Musikk Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Planlegging og administrasjon Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
PR, kommunikasjon og media Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • 35.9
 • 32.1
Sosialt arbeid, barnevernspedagog Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • 36.2
 • 43.2
Sosialt arbeid, sosionom Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • 37.7
 • 45.2
Språk og litteratur Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Teater og drama Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Tindevegleder Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Al-Andalus - politisk hegemoni og kulturell pluralisme i iberisk mellomalder 711-1501 Høyere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Documentary Photography Høyere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Grunnskulelærarutdanning for 1. - 7. trinn Master, 5 år Høgskulen i Volda
 • LÆRMA4
 • Alle
 • Alle
Grunnskulelærarutdanning for 5. - 10. trinn Master, 5 år Høgskulen i Volda
 • LÆRMA4
 • Alle
 • Alle
Helse- og sosialfag – meistring og myndiggjering Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Helse- og sosialfag – meistring og myndiggjering Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Kulturmøte Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Kulturmøte Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Ledelse i helse- og sosialtjenestene Høyere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Leiing og åtferd Høyere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Media Practices Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk Høyere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Meistring og myndiggjering, strukturperspektivet Høyere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk Høyere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Nynorsk skriftkultur Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Nynorsk skriftkultur Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Regional planlegging og utvikling Høyere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Rettleiarutdanning for praksislærarar i barnehagen Høyere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Risk Communication and Issue Management Høyere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Rus som kulturelt og sosialt fenomen Høyere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsplanlegging og leiing Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsplanlegging og leiing Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialpedagogikk Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialpedagogikk Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Språkvitskap, masteremne Høyere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Undervisning og læring, spesialisering i spesialpedagogikk eller matematikk Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Undervisning og læring, spesialisering i spesialpedagogikk, matematikk eller norsk Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Utvikling og læring i barnehage og skule Høyere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Ph.d.- studium i helse- og sosialfag: Profesjonsutøving - vilkår og utvikling Forskerutdanning/PhD Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Strukturelle vilkår for profesjonsutøving - Ph.d.-emne Forskerutdanning/PhD Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Vitenskapsteori og etikk (ph.d.-emne) Forskerutdanning/PhD Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak