Utdanningstilbud

Viser 128 utdanninger
Tittel Studietype Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Acting Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad
Akuttgeriatri, handlingskompetanse og helseteknologi (15 studiepoeng) Master og høyere Fredrikstad
Akuttsykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Årsstudium og kortere Fredrikstad
Andrespråkspedagogikk 1: 1.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Årsstudium og kortere Halden
Andrespråkspedagogikk 1: 11.-13. trinn (30 studiepoeng) Årsstudium og kortere Halden
Arbeidsinkludering og Supported Employment, videreutdanning (15 studiepoeng) Årsstudium og kortere Fredrikstad
Bachelorstudium i arbeids- og velferdsfag Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad GENS Alle 43.40
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, deltid Bachelor og høgskolekandidat Halden GENS Alle Alle
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid Bachelor og høgskolekandidat Halden GENS Alle Alle
Bachelorstudium i barnevern Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad GENS 39.00 46.30
Bachelorstudium i bioingeniørfag Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad BIOI 41.90 49.10
Bachelorstudium i digitale medier og design Bachelor og høgskolekandidat Halden GENS Alle 40.80
Bachelorstudium i informasjonssystemer Bachelor og høgskolekandidat Halden GENS 26.00 45.00
Bachelorstudium i informatikk - design og utvikling av IT-systemer Bachelor og høgskolekandidat Halden MATRS Alle 44.50
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg og miljø Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad HING Alle Alle
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg og miljø, TRESS Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg og miljø, Y-veien Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad
Bachelorstudium i ingeniørfag - data Bachelor og høgskolekandidat Halden HING Alle Alle
Bachelorstudium i ingeniørfag - data, TRESS Bachelor og høgskolekandidat Halden
Bachelorstudium i ingeniørfag - data, Y-veien Bachelor og høgskolekandidat Halden

Om lærestedet

• I Fredrikstad har HiØ studier innen ingeniørfag, helse- og sosialfag, samt scenekunst.

• I Halden tilbyr HiØ: Datautdanninger, lærerutdanninger, økonomi, språk og samfunnsfag.

Høgskolen i Østfold er lokalisert i Halden og Fredrikstad. Høgskolens ledelse er samlet ved studiested Halden, hvor en også finner Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen.

Høgskolen i Østfold har avtaler om studentutveksling med mange utenlandske universitet.