Fakta

Sted:
Halden
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • 40.80 (ordinær)
Studieplasser: 40
Søknadskode (SO): 224845

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Østfold

14. mars 2022.

Om studiet

Liker du å skape ting?
Studiet i digitale medier og design gir deg digital og kreativ kompetanse. Det vil lære deg å skape digitale dingser og applikasjoner. Du vil få kunnskap om design, produksjon og programmering, samt hvordan du arbeider fra en idé til et ferdig produkt.

Du kan velge mellom to fordypninger:

  • 3D-modellering og animasjon
  • Kommunikasjon

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i digitale medier og design/Bachelor i digitale medier og design