Utdanningstilbud

Viser 120 utdanninger
Tittel Studietype Studieform Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Akuttsykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Årsstudium og kortere Undervisning ved lærestedet, heltid Fredrikstad
Andrespråkspedagogikk 1: 1.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Årsstudium og kortere Undervisning ved lærestedet, deltid Halden
Bachelorstudium i arbeids- og velferdsfag Bachelor og høgskolekandidat Undervisning ved lærestedet, heltid Fredrikstad
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, deltid Bachelor og høgskolekandidat Undervisning ved lærestedet, deltid Halden GENS Alle kom inn Alle kom inn
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid Bachelor og høgskolekandidat Undervisning ved lærestedet, heltid Halden GENS Alle kom inn Alle kom inn
Bachelorstudium i barnevern Bachelor og høgskolekandidat Undervisning ved lærestedet, heltid Fredrikstad GENS 39.10 44.70
Bachelorstudium i bioingeniørfag Bachelor og høgskolekandidat Undervisning ved lærestedet, heltid Fredrikstad BIOI Alle kom inn 47.00
Bachelorstudium i digitale medier og design Bachelor og høgskolekandidat Undervisning ved lærestedet, heltid Halden GENS 28.90 42.30
Bachelorstudium i informasjonssystemer Bachelor og høgskolekandidat Undervisning ved lærestedet, heltid Halden GENS 32.30 45.50
Bachelorstudium i informatikk - design og utvikling av IT-systemer Bachelor og høgskolekandidat Undervisning ved lærestedet, heltid Halden MATRS Alle kom inn 41.00

Om lærestedet

• I Fredrikstad har HiØ studier innen ingeniørfag, helse- og sosialfag, samt scenekunst.

• I Halden tilbyr HiØ: Datautdanninger, lærerutdanninger, økonomi, språk og samfunnsfag.

Høgskolen i Østfold er lokalisert i Halden og Fredrikstad. Høgskolens ledelse er samlet ved studiested Halden, hvor en også finner Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen.

Høgskolen i Østfold har avtaler om studentutveksling med mange utenlandske universitet.