• I Fredrikstad har HiØ studier innen ingeniørfag, helse- og sosialfag, samt scenekunst.

• I Halden tilbyr HiØ: Datautdanninger, lærerutdanninger, økonomi, språk og samfunnsfag.

Høgskolen i Østfold er lokalisert i Halden og Fredrikstad. Høgskolens ledelse er samlet ved studiested Halden, hvor en også finner Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen.

Høgskolen i Østfold har avtaler om studentutveksling med mange utenlandske universitet.

Høgskolen i Østfold

Telefon: 69 60 80 00

Studiesteder:

  • Halden
  • Fredrikstad
  • Oslo

Utdanningstilbud

Kategori

  • Universitet og høgskole

Nivå

- Vis alle -
Bachelor, 3 år
Erfaringsbasert master
Forkurs
Lavere nivå
Master og høyere
Master, 2 år
Master, 5 år
Årsstudium

Studiested

- Vis alle -
Fredrikstad
Halden
Dette lærestedet tilbyr 132 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Sorter synkende Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Acting Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Akuttsykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Andrespråkspedagogikk 1: 11.-13. trinn (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Anestesisykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Arbeidsinkludering og Supported Employment, videreutdanning (15 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i arbeids- og velferdsfag Bachelor, 3 år Fredrikstad Generell studiekompetanse 35.80 45.90
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, deltid Bachelor, 3 år Halden Generell studiekompetanse Alle 40.90
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid Bachelor, 3 år Halden Generell studiekompetanse 31.10 40.40
Bachelorstudium i barnevern Bachelor, 3 år Fredrikstad Generell studiekompetanse 42.40 48.20
Bachelorstudium i bioingeniørfag Bachelor, 3 år Fredrikstad BIOI 46.60 51.00
Bachelorstudium i digitale medier og design Bachelor, 3 år Halden Generell studiekompetanse 30.50 41.00
Bachelorstudium i informasjonssystemer Bachelor, 3 år Halden Generell studiekompetanse 31.50 43.30
Bachelorstudium i informatikk - design og utvikling av IT-systemer Bachelor, 3 år Halden MATRS Alle Alle
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg og miljø Bachelor, 3 år Fredrikstad HING Alle Alle
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg og miljø, TRESS Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg og miljø, Y-veien Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - data Bachelor, 3 år Halden HING 36.90 41.90
Bachelorstudium i ingeniørfag - data, TRESS Bachelor, 3 år Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - data, Y-veien Bachelor, 3 år Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - elektro: elektronikk og grønn energi Bachelor, 3 år Fredrikstad HING Alle Alle