• I Fredrikstad har HiØ studier innen ingeniørfag, helse- og sosialfag, samt scenekunst.

• I Halden tilbyr HiØ: Datautdanninger, lærerutdanninger, økonomi, språk og samfunnsfag.

Høgskolen i Østfold er lokalisert i Halden og Fredrikstad. Høgskolens ledelse er samlet ved studiested Halden, hvor en også finner Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen.

Høgskolen i Østfold har avtaler om studentutveksling med mange utenlandske universitet.

Høgskolen i Østfold

Telefon: 69 60 80 00

Studiesteder:

  • Halden
  • Fredrikstad
  • Oslo

Utdanningstilbud

Kategori

  • Universitet og høgskole

Nivå

- Vis alle -
Bachelor, 3 år
Erfaringsbasert master
Forkurs
Lavere nivå
Master og høyere
Master, 2 år
Master, 5 år
Årsstudium

Studiested

- Vis alle -
Fredrikstad
Halden
Dette lærestedet tilbyr 128 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Sorter synkende Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Acting Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Akuttsykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Andrespråkspedagogikk 1: 11.-13. trinn (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Anestesisykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Applied Computer Science Master, 2 år Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Arbeidsinkludering og Supported Employment, videreutdanning (15 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i arbeids- og velferdsfag Bachelor, 3 år Fredrikstad Generell studiekompetanse 35.80 45.90
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, deltid Bachelor, 3 år Halden Generell studiekompetanse Alle 40.90
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid Bachelor, 3 år Halden Generell studiekompetanse 31.10 40.40
Bachelorstudium i barnevern Bachelor, 3 år Fredrikstad Generell studiekompetanse 42.40 48.20
Bachelorstudium i bioingeniørfag Bachelor, 3 år Fredrikstad BIOI 46.60 51.00
Bachelorstudium i digitale medier og design Bachelor, 3 år Halden Generell studiekompetanse 30.50 41.00
Bachelorstudium i informasjonssystemer Bachelor, 3 år Halden Generell studiekompetanse 31.50 43.30
Bachelorstudium i informatikk - design og utvikling av IT-systemer Bachelor, 3 år Halden MATRS Alle Alle
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg og miljø Bachelor, 3 år Fredrikstad HING Alle Alle
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg og miljø, TRESS Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg og miljø, Y-veien Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - data Bachelor, 3 år Halden HING 36.90 41.90
Bachelorstudium i ingeniørfag - data, TRESS Bachelor, 3 år Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - data, Y-veien Bachelor, 3 år Halden Lokalt opptak Lokalt opptak