• I Fredrikstad har HiØ studier innen ingeniørfag, helse- og sosialfag, samt scenekunst.

• I Halden tilbyr HiØ: Datautdanninger, lærerutdanninger, økonomi, språk og samfunnsfag.

Høgskolen i Østfold er lokalisert i Halden og Fredrikstad. Høgskolens ledelse er samlet ved studiested Halden, hvor en også finner Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen.

Høgskolen i Østfold har avtaler om studentutveksling med mange utenlandske universitet.

Høgskolen i Østfold

Telefon: 69 60 80 00

Studiesteder:

  • Halden
  • Fredrikstad
  • Oslo

Utdanningstilbud

Det er 140 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Acting Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad
Akuttgeriatri, handlingskompetanse og helseteknologi (15 studiepoeng) Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Fredrikstad
Akuttsykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Fredrikstad
Andrespråkspedagogikk 1: 1.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Halden
Andrespråkspedagogikk 1: 11.-13. trinn (30 studiepoeng) Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Halden
Arbeidsinkludering og Supported Employment, videreutdanning (15 studiepoeng) Fredrikstad
Arbeidsinkludering og Supported Employment, videreutdanning (15 studiepoeng) Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Fredrikstad
Bachelorstudium i arbeids- og velferdsfag Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad GENS 32.00 46.00
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, deltid Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Halden GENS Alle 40.50
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Halden GENS 27.50 40.30
Bachelorstudium i barnevern Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad GENS 42.50 49.30
Bachelorstudium i bioingeniørfag Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad BIOI 47.30 53.70
Bachelorstudium i digitale medier og design Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Halden GENS 31.50 42.80
Bachelorstudium i informasjonssystemer Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Halden GENS Alle 43.80
Bachelorstudium i informatikk - design og utvikling av IT-systemer Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Halden MATRS Alle 42.20
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg og miljø Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad HING Alle Alle
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg og miljø, TRESS Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg og miljø, Y-veien Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad
Bachelorstudium i ingeniørfag - data Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Halden HING Alle Alle
Bachelorstudium i ingeniørfag - data, TRESS Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Halden