Høgskolen i Østfold tilbyr utdanning for over 7000 studenter i Fredrikstad og Halden. Totalt tilbys over 50 årsstudier, bachelor- og masterstudier. I tillegg en rekke kurs, etter- og videreutdanninger.

• I Fredrikstad har HiØ studier innen ingeniørfag, helse- og sosialfag, samt scenekunst.

• I Halden tilbyr HiØ: Datautdanninger, lærerutdanninger, økonomi, språk og samfunnsfag.

Høgskolen i Østfold er lokalisert i Halden og Fredrikstad. Høgskolens ledelse er samlet ved studiested Halden, hvor en også finner Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen.

Høgskolen i Østfold har avtaler om studentutveksling med mange utenlandske universitet.

Høgskolen i Østfold

Telefon: 69 60 80 00

Studiesteder:

  • Halden
  • Fredrikstad
  • Oslo

Utdanningstilbud

Det er 140 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Spesialpedagogikk 1 (30 studiepoeng) Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Halden
Konsekvenspedagogikk 1 - Sosial handlingskompetanse (30 studiepoeng) Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Halden
Personaladministrasjon/personalledelse (15 studiepoeng) Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Fredrikstad
Samfunnsfag, årsstudium Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Halden GENS Alle Alle
Bachelorstudium i scenografi Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad
Bachelorstudium i skuespill Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad
Bachelorstudium i sosialt arbeid Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad GENS 43.20 50.40
Spansk, årsstudium, deltid Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Halden GENS Alle 54.30
Spansk, årsstudium Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Halden GENS Alle 48.30
Spansk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Halden
Bachelorstudium i sykepleie, heltid Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad NO3MA3 41.30 47.50
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg og miljø, TRESS Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad
Bachelorstudium i ingeniørfag - data, TRESS Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Halden
Teknologistøttet læring (30 studiepoeng) Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Halden
Bachelorstudium i ingeniørfag - elektro: elektronikk og grønn energi, TRESS Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad
Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin: digital konstruksjon og robotisering, TRESS Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad
Tysk, påbyggingsstudium Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Halden
Tysk, årsstudium, deltid Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Halden GENS Alle 52.20
Bachelorstudium i vernepleie, heltid Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad GENS 38.20 47.60
Vold i nære relasjoner, videreutdanning (30 studiepoeng) Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Fredrikstad