Høgskolen i Østfold favoritt ikon

Offentlig Høgskole
5 000 studenter
94 studier
69 21 50 00
Høgskolen i Østfold tilbyr utdanning for over 5.000 studenter i Fredrikstad og Halden. Totalt tilbys over 50 årsstudier, bachelor- og masterstudier. I tillegg en rekke kurs, etter- og videreutdanninger.

• I Fredrikstad har HiØ studier innen ingeniørfag, helse- og sosialfag, samt scenekunst (skuespill og scenografi).

• I Halden tilbyr HiØ: Datautdanninger, lærerutdanninger, økonomi, språk og samfunnsfag.

Fra 2005 til 2010 har Høgskolen i Østfold tatt i bruk nye lokaler både i Halden og Fredrikstad.Høgskolens ledelse er samlet ved studiested Halden, hvor en også finner Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen.

Studenter ved Høgskolen i Østfold gis gode muligheter for overgang til studier hos de øvrige medlemmer av Oslofjordalliansen, UMB på Ås, samt høgskolen i Buskerud og Vestfold.

Høgskolen i Østfold har avtaler om studentutveksling med mange utenlandske universitet.

Her ligger skolen

B.R.A. veien 4
1757 Halden
Kobberslagerstredet 5
1671 Fredrikstad

Møt fremtiden med oss

,

En dag som bachelorstudent

Utdanninger

Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Akuttgeriatri, videreutdanning (30 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Akuttsykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Høyere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Anestesisykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Høyere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i arbeids- og velferdsfag Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 42.0
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, deltid Bachelor, 3 år Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid Bachelor, 3 år Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 37.2
Bachelorstudium i barnevern Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • Generell studiekompetanse
 • 39.3
 • 45.6
Bachelorstudium i bioingeniørfag Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • BIOI
 • 39.1
 • 46.0
Bachelorstudium i digitale medier Bachelor, 3 år Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Bachelorstudium i informasjonssystemer Bachelor, 3 år Halden
 • Generell studiekompetanse
 • 30.5
 • 41.0
Bachelorstudium i informatikk - design og utvikling av IT-systemer Bachelor, 3 år Halden
 • MATRS
 • Alle
 • 37.4
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • HING
 • Alle
 • 43.0
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg, TRESS Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - data Bachelor, 3 år Halden
 • HING
 • Alle
 • Alle
Bachelorstudium i ingeniørfag - data, TRESS Bachelor, 3 år Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - data, Y-veien Bachelor, 3 år Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - elektro Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • HING
 • Alle
 • Alle
Bachelorstudium i ingeniørfag - elektro, TRESS Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - elektro, Y-veien Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - industriell design Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • HING
 • Alle
 • Alle
Bachelorstudium i ingeniørfag - industriell design, TRESS Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - kjemi Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • HING
 • Alle
 • Alle
Bachelorstudium i ingeniørfag - kjemi, TRESS Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - kjemi, Y-veien Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • HING
 • Alle
 • Alle
Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin, TRESS Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin, Y-veien Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i innovasjon og prosjektledelse Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • Generell studiekompetanse
 • 34.6
 • 43.9
Bachelorstudium i internasjonal kommunikasjon Bachelor, 3 år Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Bachelorstudium i regnskap og revisjon Bachelor, 3 år Halden
 • Generell studiekompetanse
 • 32.3
 • 41.8
Bachelorstudium i samfunn, språk og kultur Bachelor, 3 år Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Bachelorstudium i scenografi Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i skuespill Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i sosialt arbeid Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • Generell studiekompetanse
 • 40.8
 • 48.0
Bachelorstudium i sykepleie, heltid Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • Generell studiekompetanse
 • 37.3
 • 44.7
Bachelorstudium i vernepleie, deltid Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • VRNDHØ
Bachelorstudium i vernepleie, heltid Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • Generell studiekompetanse
 • 36.1
 • 44.5
Bachelorstudium i økonomi og administrasjon Bachelor, 3 år Halden
 • Generell studiekompetanse
 • 35.1
 • 40.2
Bedriftsøkonomi, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 39.6
Engelsk for lærere 1 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk for lærere 2 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Engelsk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning Forkurs Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Fransk, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Fransk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Grunnskolelærerutdanning 1. - 7. trinn (240 studiepoeng) Yrkesutdanning, 4 år Halden
 • LÆRMA4
 • Alle
 • Alle
Grunnskolelærerutdanning 5. - 10. trinn (240 studiepoeng) Yrkesutdanning, 4 år Halden
 • LÆRMA4
 • Alle
 • Alle
Idrett, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
IKT for lærere (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Informasjonsteknologi, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Intensivsykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Høyere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Kroppsøving og idrett, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • 36.4
 • 38.5
Kunst og håndverk 1 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Kunst og håndverk 2 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Kunst og håndverk, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 40.6
Master in Applied Computer Science (120 ECTS) Master, 2 år Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0-3 år) (120 studiepoeng) Master, 2 år Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i fremmedspråk i skolen (120 studiepoeng) Master, 2 år Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i organisasjon og ledelse (120 studiepoeng) Erfaringsbasert master Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i scenografi (120 studiepoeng) Master, 2 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i spesialpedagogikk, deltid (120 studiepoeng) Master, 2 år Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i tverrfaglig samarbeid i helse- og sosialsektoren, deltid (120 studiepoeng) Erfaringsbasert master Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 2 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk, årsstudium Årsstudium Halden
 • REALFA
 • Oppgis ikke
 • Alle
MOOC: Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (15 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
MOOC: Pedagogisk bruk av IKT (15 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikk, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Naturfag 1 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag 2 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag, årsstudium Årsstudium Halden
 • REALFA
Norsk 1 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 2 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 50.7
Operasjonssykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Høyere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen (PUB) - De yngste barna i barnehagen, videreutd. (30 stp) Høyere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk veiledning (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8-13, deltid Årsstudium Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk-pedagogisk utdanning, deltid Årsstudium Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk-pedagogisk utdanning, heltid Årsstudium Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykisk helsearbeid, videreutdanning (60 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Realfagskurs Forkurs Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Religion, livssyn og etikk 1 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Religion, livssyn og etikk 2 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Religion, livssyn og etikk, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 41.0
Samfunnsfag, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • 35.9
 • 45.7
Spansk, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 46.9
Spansk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Statsvitenskap, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Statsvitenskap, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Tiltak mot seksuelle overgrep mot barn, videreutdanning (30 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Tysk, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 39.2
Tysk, påbyggingsstudium Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Akuttgeriatri, videreutdanning (30 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bedriftsøkonomi, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 39.6
Engelsk for lærere 1 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk for lærere 2 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Engelsk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning Forkurs Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Fransk, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Fransk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Idrett, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
IKT for lærere (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Informasjonsteknologi, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Kroppsøving og idrett, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • 36.4
 • 38.5
Kunst og håndverk 1 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Kunst og håndverk 2 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Kunst og håndverk, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 40.6
Matematikk 1 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 2 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk, årsstudium Årsstudium Halden
 • REALFA
 • Oppgis ikke
 • Alle
MOOC: Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (15 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
MOOC: Pedagogisk bruk av IKT (15 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikk, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Naturfag 1 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag 2 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag, årsstudium Årsstudium Halden
 • REALFA
Norsk 1 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 2 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 50.7
Pedagogisk veiledning (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8-13, deltid Årsstudium Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk-pedagogisk utdanning, deltid Årsstudium Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk-pedagogisk utdanning, heltid Årsstudium Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykisk helsearbeid, videreutdanning (60 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Realfagskurs Forkurs Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Religion, livssyn og etikk 1 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Religion, livssyn og etikk 2 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Religion, livssyn og etikk, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 41.0
Samfunnsfag, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • 35.9
 • 45.7
Spansk, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 46.9
Spansk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Statsvitenskap, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Statsvitenskap, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Tiltak mot seksuelle overgrep mot barn, videreutdanning (30 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Tysk, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 39.2
Tysk, påbyggingsstudium Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelorstudium i arbeids- og velferdsfag Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 42.0
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, deltid Bachelor, 3 år Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid Bachelor, 3 år Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 37.2
Bachelorstudium i barnevern Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • Generell studiekompetanse
 • 39.3
 • 45.6
Bachelorstudium i bioingeniørfag Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • BIOI
 • 39.1
 • 46.0
Bachelorstudium i digitale medier Bachelor, 3 år Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Bachelorstudium i informasjonssystemer Bachelor, 3 år Halden
 • Generell studiekompetanse
 • 30.5
 • 41.0
Bachelorstudium i informatikk - design og utvikling av IT-systemer Bachelor, 3 år Halden
 • MATRS
 • Alle
 • 37.4
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • HING
 • Alle
 • 43.0
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg, TRESS Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - data Bachelor, 3 år Halden
 • HING
 • Alle
 • Alle
Bachelorstudium i ingeniørfag - data, TRESS Bachelor, 3 år Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - data, Y-veien Bachelor, 3 år Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - elektro Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • HING
 • Alle
 • Alle
Bachelorstudium i ingeniørfag - elektro, TRESS Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - elektro, Y-veien Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - industriell design Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • HING
 • Alle
 • Alle
Bachelorstudium i ingeniørfag - industriell design, TRESS Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - kjemi Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • HING
 • Alle
 • Alle
Bachelorstudium i ingeniørfag - kjemi, TRESS Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - kjemi, Y-veien Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • HING
 • Alle
 • Alle
Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin, TRESS Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin, Y-veien Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i innovasjon og prosjektledelse Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • Generell studiekompetanse
 • 34.6
 • 43.9
Bachelorstudium i internasjonal kommunikasjon Bachelor, 3 år Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Bachelorstudium i regnskap og revisjon Bachelor, 3 år Halden
 • Generell studiekompetanse
 • 32.3
 • 41.8
Bachelorstudium i samfunn, språk og kultur Bachelor, 3 år Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Bachelorstudium i scenografi Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i skuespill Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i sosialt arbeid Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • Generell studiekompetanse
 • 40.8
 • 48.0
Bachelorstudium i sykepleie, heltid Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • Generell studiekompetanse
 • 37.3
 • 44.7
Bachelorstudium i vernepleie, deltid Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • VRNDHØ
Bachelorstudium i vernepleie, heltid Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • Generell studiekompetanse
 • 36.1
 • 44.5
Bachelorstudium i økonomi og administrasjon Bachelor, 3 år Halden
 • Generell studiekompetanse
 • 35.1
 • 40.2
Grunnskolelærerutdanning 1. - 7. trinn (240 studiepoeng) Yrkesutdanning, 4 år Halden
 • LÆRMA4
 • Alle
 • Alle
Grunnskolelærerutdanning 5. - 10. trinn (240 studiepoeng) Yrkesutdanning, 4 år Halden
 • LÆRMA4
 • Alle
 • Alle
Tittel Studienivå Studiested Førstegang Ordinær
Akuttsykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Høyere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Anestesisykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Høyere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Intensivsykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Høyere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Applied Computer Science (120 ECTS) Master, 2 år Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0-3 år) (120 studiepoeng) Master, 2 år Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i fremmedspråk i skolen (120 studiepoeng) Master, 2 år Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i organisasjon og ledelse (120 studiepoeng) Erfaringsbasert master Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i scenografi (120 studiepoeng) Master, 2 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i spesialpedagogikk, deltid (120 studiepoeng) Master, 2 år Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i tverrfaglig samarbeid i helse- og sosialsektoren, deltid (120 studiepoeng) Erfaringsbasert master Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Operasjonssykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Høyere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen (PUB) - De yngste barna i barnehagen, videreutd. (30 stp) Høyere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Førstegang Ordinær
Akuttgeriatri, videreutdanning (30 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Akuttsykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Høyere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Anestesisykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Høyere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk for lærere 1 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk for lærere 2 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Fransk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Idrett, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Intensivsykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Høyere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Kunst og håndverk 1 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Kunst og håndverk 2 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i organisasjon og ledelse (120 studiepoeng) Erfaringsbasert master Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i tverrfaglig samarbeid i helse- og sosialsektoren, deltid (120 studiepoeng) Erfaringsbasert master Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 2 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
MOOC: Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (15 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag 1 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag 2 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 2 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Operasjonssykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Høyere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen (PUB) - De yngste barna i barnehagen, videreutd. (30 stp) Høyere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk veiledning (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykisk helsearbeid, videreutdanning (60 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Spansk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Statsvitenskap, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Tiltak mot seksuelle overgrep mot barn, videreutdanning (30 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Tysk, påbyggingsstudium Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak