Høgskolen i Østfold favoritt ikon

Høgskole
Offentlig
7 000 studenter
120 studier
Høgskolen i Østfold tilbyr utdanning for over 7000 studenter i Fredrikstad og Halden. Totalt tilbys over 50 årsstudier, bachelor- og masterstudier. I tillegg en rekke kurs, etter- og videreutdanninger.

• I Fredrikstad har HiØ studier innen ingeniørfag, helse- og sosialfag, samt scenekunst.

• I Halden tilbyr HiØ: Datautdanninger, lærerutdanninger, økonomi, språk og samfunnsfag.

Høgskolen i Østfold er lokalisert i Halden og Fredrikstad. Høgskolens ledelse er samlet ved studiested Halden, hvor en også finner Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen.

Høgskolen i Østfold har avtaler om studentutveksling med mange utenlandske universitet.

Her ligger skolen

B.R.A. veien 4
1757 Halden
Kobberslagerstredet 5
1671 Fredrikstad

Møt fremtiden med oss

,

En dag som bachelorstudent

Utdanninger

Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Akuttsykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Andrespråkspedagogikk 1: 1.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Anestesisykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Arbeidsinkludering og Supported Employment, videreutdanning (15 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i arbeids- og velferdsfag Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • Generell studiekompetanse
 • 33.1
 • 44.6
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, deltid Bachelor, 3 år Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 38.1
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid Bachelor, 3 år Halden
 • Generell studiekompetanse
 • 28.3
 • 41.1
Bachelorstudium i barnevern Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • Generell studiekompetanse
 • 41.3
 • 47.1
Bachelorstudium i bioingeniørfag Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • BIOI
 • 44.9
 • 50.3
Bachelorstudium i digitale medier og design Bachelor, 3 år Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 38.2
Bachelorstudium i informasjonssystemer Bachelor, 3 år Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 40.8
Bachelorstudium i informatikk - design og utvikling av IT-systemer Bachelor, 3 år Halden
 • MATRS
 • 34.0
 • 41.2
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • HING
 • Alle
 • Alle
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg, TRESS Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg, Y-veien Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - data Bachelor, 3 år Halden
 • HING
 • 39.5
 • 37.3
Bachelorstudium i ingeniørfag - data, TRESS Bachelor, 3 år Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - data, Y-veien Bachelor, 3 år Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - elektro Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • HING
 • Alle
 • Alle
Bachelorstudium i ingeniørfag - elektro, TRESS Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - elektro, Y-veien Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - industriell design Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • Lokalt opptak
Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - industriell design, TRESS Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • HING
 • Alle
 • Alle
Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin, TRESS Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin, Y-veien Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i innovasjon og prosjektledelse Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 38.5
Bachelorstudium i internasjonal kommunikasjon Bachelor, 3 år Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Bachelorstudium i paramedisin, deltid Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • PREHOS
Bachelorstudium i regnskap Bachelor, 3 år Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 36.6
Bachelorstudium i scenografi Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i skuespill Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i sosialt arbeid Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • Generell studiekompetanse
 • 42.4
 • 50.3
Bachelorstudium i sykepleie, heltid Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • NO3MA3
 • 40.0
 • 45.5
Bachelorstudium i vernepleie, heltid Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • Generell studiekompetanse
 • 38.4
 • 46.9
Bachelorstudium i økonomi og administrasjon Bachelor, 3 år Halden
 • Generell studiekompetanse
 • 30.8
 • 37.1
Bedriftsøkonomi, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Big Data and Analytics (15 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Brukermedvirkning, digitalisering og etikk (10 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Byutvikling og folkehelse (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden, Fredrikstad, Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1: 1.-7. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 2: 1.-7. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 2: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Engelsk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning Forkurs Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Fransk 1: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Fransk, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Fransk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 (300 studiepoeng) Master, 5 år Halden
 • LÆRMA4
 • Alle
 • Alle
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 (300 studiepoeng) Master, 5 år Halden
 • LÆRMA4
 • Alle
 • Alle
Helserett og saksbehandling, videreutdanning (30 studiepoeng) fleksibel modell Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
IKT for lærere (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Informasjonsteknologi, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 41.6
Intensivsykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Konsekvenspedagogikk 1 - Sosial handlingskompetanse (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Kristendom, religion, livssyn og etikk 1: 1.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Kroppsøving og idrett, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • 38.8
 • 45.3
Kunst og håndverk, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Lean transformasjon (15 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Applied Computer Science (120 ECTS) Master, 2 år Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Applied Computer Science, part-time (120 ECTS) Master, 2 år Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Green Energy Technology (120 ECTS) Master, 2 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Performance (120 ECTS) Master, 2 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Scenography (120 ECTS) Master, 2 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0-3 år) (120 studiepoeng) Master, 2 år Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i fremmedspråk i skolen (120 studiepoeng) Master, 2 år Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i norsk i skolen, deltid (120 studiepoeng) Master, 2 år Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i norsk i skolen, heltid (120 studiepoeng) Master, 2 år Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i organisasjon og ledelse (120 studiepoeng) Erfaringsbasert master Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i psykososialt arbeid - helse- og sosialfaglig yrkespraksis (120 studiepoeng) Erfaringsbasert master Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i samordning av helse- og velferdstjenester (120 studiepoeng) Erfaringsbasert master Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i spesialpedagogikk, deltid (120 studiepoeng) Master, 2 år Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1 for barnehage-/førskolelærere på 1.-7. trinn (15 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1: 1.-7.trinn. Geometri, måling, statistikk og sannsynlighet (15 stp) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1: 1.-7.trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 2 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 2: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk, årsstudium Årsstudium Halden
 • REALFA
 • Alle
 • Alle
MOOC: Pedagogisk bruk av IKT (15 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Motiverende intervju (MI) (10 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikk, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Norsk 1 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1 for barnehage-/førskolelærere på 1.-7. trinn (15 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1: 1.-7.trinn. Språk og litteratur (15 stp) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 2 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 2: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 43.3
Norsk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Operasjonssykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Organisasjonspsykologi (15 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Overvekt hos barn. Tidlig intervensjon rettet mot foreldre og barn før skolealder (15 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogikk - grunnleggende enhet (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk veiledning (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogiske metoder og yrkesdidaktikk i bredde og dybde for yrkesfaglærere (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Personaladministrasjon/personalledelse (15 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8-13, deltid Årsstudium Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk-pedagogisk utdanning, deltid Årsstudium Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk-pedagogisk utdanning, heltid Årsstudium Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Profesjonsfaglig digital kompetanse 11.-13. trinn (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Realfagskurs Forkurs Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Religion, livssyn og etikk, årsstudium Årsstudium Halden
 • Lokalt opptak
Lokalt opptak
Samfunnsfag, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • 35.3
 • 53.0
Spansk, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 46.5
Spansk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialpedagogikk 1 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialpedagogikk 2 - sosiale og emosjonelle vansker (60 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Statsvitenskap, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Statsvitenskap, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Studium i praktisk universitets- og høgskolepedagogikk og digitale undervisningsformer Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Tiltak mot seksuelle overgrep mot barn, videreutdanning (30 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge, videreutdanning (60 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Tysk, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 40.1
Tysk, påbyggingsstudium Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Veilederutdanning for praksisveiledere i helse- og velferdstjenestene (10 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Vold i nære relasjoner, videreutdanning (30 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Akuttsykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Andrespråkspedagogikk 1: 1.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Anestesisykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Arbeidsinkludering og Supported Employment, videreutdanning (15 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bedriftsøkonomi, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Big Data and Analytics (15 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Brukermedvirkning, digitalisering og etikk (10 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Byutvikling og folkehelse (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden, Fredrikstad, Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1: 1.-7. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 2: 1.-7. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 2: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Engelsk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning Forkurs Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Fransk 1: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Fransk, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Fransk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Helserett og saksbehandling, videreutdanning (30 studiepoeng) fleksibel modell Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
IKT for lærere (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Informasjonsteknologi, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 41.6
Intensivsykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Konsekvenspedagogikk 1 - Sosial handlingskompetanse (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Kristendom, religion, livssyn og etikk 1: 1.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Kroppsøving og idrett, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • 38.8
 • 45.3
Kunst og håndverk, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Lean transformasjon (15 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1 for barnehage-/førskolelærere på 1.-7. trinn (15 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1: 1.-7.trinn. Geometri, måling, statistikk og sannsynlighet (15 stp) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1: 1.-7.trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 2 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 2: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk, årsstudium Årsstudium Halden
 • REALFA
 • Alle
 • Alle
MOOC: Pedagogisk bruk av IKT (15 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Motiverende intervju (MI) (10 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikk, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Norsk 1 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1 for barnehage-/førskolelærere på 1.-7. trinn (15 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1: 1.-7.trinn. Språk og litteratur (15 stp) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 2 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 2: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 43.3
Norsk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Operasjonssykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Organisasjonspsykologi (15 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Overvekt hos barn. Tidlig intervensjon rettet mot foreldre og barn før skolealder (15 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogikk - grunnleggende enhet (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk veiledning (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogiske metoder og yrkesdidaktikk i bredde og dybde for yrkesfaglærere (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Personaladministrasjon/personalledelse (15 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8-13, deltid Årsstudium Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk-pedagogisk utdanning, deltid Årsstudium Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk-pedagogisk utdanning, heltid Årsstudium Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Profesjonsfaglig digital kompetanse 11.-13. trinn (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Realfagskurs Forkurs Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Religion, livssyn og etikk, årsstudium Årsstudium Halden
 • Lokalt opptak
Lokalt opptak
Samfunnsfag, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • 35.3
 • 53.0
Spansk, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 46.5
Spansk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialpedagogikk 1 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialpedagogikk 2 - sosiale og emosjonelle vansker (60 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Statsvitenskap, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Statsvitenskap, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Studium i praktisk universitets- og høgskolepedagogikk og digitale undervisningsformer Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Tiltak mot seksuelle overgrep mot barn, videreutdanning (30 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge, videreutdanning (60 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Tysk, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 40.1
Tysk, påbyggingsstudium Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Veilederutdanning for praksisveiledere i helse- og velferdstjenestene (10 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Vold i nære relasjoner, videreutdanning (30 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelorstudium i arbeids- og velferdsfag Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • Generell studiekompetanse
 • 33.1
 • 44.6
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, deltid Bachelor, 3 år Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 38.1
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid Bachelor, 3 år Halden
 • Generell studiekompetanse
 • 28.3
 • 41.1
Bachelorstudium i barnevern Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • Generell studiekompetanse
 • 41.3
 • 47.1
Bachelorstudium i bioingeniørfag Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • BIOI
 • 44.9
 • 50.3
Bachelorstudium i digitale medier og design Bachelor, 3 år Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 38.2
Bachelorstudium i informasjonssystemer Bachelor, 3 år Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 40.8
Bachelorstudium i informatikk - design og utvikling av IT-systemer Bachelor, 3 år Halden
 • MATRS
 • 34.0
 • 41.2
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • HING
 • Alle
 • Alle
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg, TRESS Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg, Y-veien Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - data Bachelor, 3 år Halden
 • HING
 • 39.5
 • 37.3
Bachelorstudium i ingeniørfag - data, TRESS Bachelor, 3 år Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - data, Y-veien Bachelor, 3 år Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - elektro Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • HING
 • Alle
 • Alle
Bachelorstudium i ingeniørfag - elektro, TRESS Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - elektro, Y-veien Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - industriell design Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • Lokalt opptak
Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - industriell design, TRESS Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • HING
 • Alle
 • Alle
Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin, TRESS Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin, Y-veien Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i innovasjon og prosjektledelse Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 38.5
Bachelorstudium i internasjonal kommunikasjon Bachelor, 3 år Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Bachelorstudium i paramedisin, deltid Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • PREHOS
Bachelorstudium i regnskap Bachelor, 3 år Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 36.6
Bachelorstudium i scenografi Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i skuespill Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i sosialt arbeid Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • Generell studiekompetanse
 • 42.4
 • 50.3
Bachelorstudium i sykepleie, heltid Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • NO3MA3
 • 40.0
 • 45.5
Bachelorstudium i vernepleie, heltid Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • Generell studiekompetanse
 • 38.4
 • 46.9
Bachelorstudium i økonomi og administrasjon Bachelor, 3 år Halden
 • Generell studiekompetanse
 • 30.8
 • 37.1
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 (300 studiepoeng) Master, 5 år Halden
 • LÆRMA4
 • Alle
 • Alle
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 (300 studiepoeng) Master, 5 år Halden
 • LÆRMA4
 • Alle
 • Alle
Master in Applied Computer Science (120 ECTS) Master, 2 år Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Applied Computer Science, part-time (120 ECTS) Master, 2 år Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Green Energy Technology (120 ECTS) Master, 2 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Performance (120 ECTS) Master, 2 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Scenography (120 ECTS) Master, 2 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0-3 år) (120 studiepoeng) Master, 2 år Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i fremmedspråk i skolen (120 studiepoeng) Master, 2 år Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i norsk i skolen, deltid (120 studiepoeng) Master, 2 år Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i norsk i skolen, heltid (120 studiepoeng) Master, 2 år Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i organisasjon og ledelse (120 studiepoeng) Erfaringsbasert master Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i psykososialt arbeid - helse- og sosialfaglig yrkespraksis (120 studiepoeng) Erfaringsbasert master Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i samordning av helse- og velferdstjenester (120 studiepoeng) Erfaringsbasert master Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i spesialpedagogikk, deltid (120 studiepoeng) Master, 2 år Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Akuttsykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Andrespråkspedagogikk 1: 1.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Anestesisykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Arbeidsinkludering og Supported Employment, videreutdanning (15 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Brukermedvirkning, digitalisering og etikk (10 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Byutvikling og folkehelse (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden, Fredrikstad, Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1: 1.-7. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 2: 1.-7. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 2: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Fransk 1: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Fransk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Helserett og saksbehandling, videreutdanning (30 studiepoeng) fleksibel modell Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Intensivsykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Konsekvenspedagogikk 1 - Sosial handlingskompetanse (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Kristendom, religion, livssyn og etikk 1: 1.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Lean transformasjon (15 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i organisasjon og ledelse (120 studiepoeng) Erfaringsbasert master Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i psykososialt arbeid - helse- og sosialfaglig yrkespraksis (120 studiepoeng) Erfaringsbasert master Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i samordning av helse- og velferdstjenester (120 studiepoeng) Erfaringsbasert master Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1 for barnehage-/førskolelærere på 1.-7. trinn (15 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1: 1.-7.trinn. Geometri, måling, statistikk og sannsynlighet (15 stp) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1: 1.-7.trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 2 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 2: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Motiverende intervju (MI) (10 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1 for barnehage-/førskolelærere på 1.-7. trinn (15 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1: 1.-7.trinn. Språk og litteratur (15 stp) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 2 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 2: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Operasjonssykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Organisasjonspsykologi (15 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Overvekt hos barn. Tidlig intervensjon rettet mot foreldre og barn før skolealder (15 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogikk - grunnleggende enhet (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk veiledning (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogiske metoder og yrkesdidaktikk i bredde og dybde for yrkesfaglærere (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Personaladministrasjon/personalledelse (15 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Profesjonsfaglig digital kompetanse 11.-13. trinn (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Spansk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialpedagogikk 1 (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialpedagogikk 2 - sosiale og emosjonelle vansker (60 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Statsvitenskap, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Studium i praktisk universitets- og høgskolepedagogikk og digitale undervisningsformer Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Tiltak mot seksuelle overgrep mot barn, videreutdanning (30 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge, videreutdanning (60 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Tysk, påbyggingsstudium Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen (30 studiepoeng) Lavere nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Veilederutdanning for praksisveiledere i helse- og velferdstjenestene (10 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Vold i nære relasjoner, videreutdanning (30 studiepoeng) Lavere nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak