Høgskolen i Østfold tilbyr utdanning for over 7000 studenter i Fredrikstad og Halden. Totalt tilbys over 50 årsstudier, bachelor- og masterstudier. I tillegg en rekke kurs, etter- og videreutdanninger.

• I Fredrikstad har HiØ studier innen ingeniørfag, helse- og sosialfag, samt scenekunst.

• I Halden tilbyr HiØ: Datautdanninger, lærerutdanninger, økonomi, språk og samfunnsfag.

Høgskolen i Østfold er lokalisert i Halden og Fredrikstad. Høgskolens ledelse er samlet ved studiested Halden, hvor en også finner Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen.

Høgskolen i Østfold har avtaler om studentutveksling med mange utenlandske universitet.

Høgskolen i Østfold

Telefon: 69 60 80 00

Studiesteder:

  • Halden
  • Fredrikstad
  • Oslo

Utdanningstilbud

Det er 140 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Acting Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad
Akuttgeriatri, handlingskompetanse og helseteknologi (15 studiepoeng) Master og høyere Fredrikstad
Akuttsykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Årsenhet og kortere Fredrikstad
Andrespråkspedagogikk 1: 1.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Årsenhet og kortere Halden
Andrespråkspedagogikk 1: 11.-13. trinn (30 studiepoeng) Årsenhet og kortere Halden
Arbeidsinkludering og Supported Employment, videreutdanning (15 studiepoeng) Fredrikstad
Arbeidsinkludering og Supported Employment, videreutdanning (15 studiepoeng) Årsenhet og kortere Fredrikstad
Bachelorstudium i arbeids- og velferdsfag Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad GENS 32.00 46.00
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, deltid Bachelor og høgskolekandidat Halden GENS Alle 40.50
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid Bachelor og høgskolekandidat Halden GENS 27.50 40.30
Bachelorstudium i barnevern Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad GENS 42.50 49.30
Bachelorstudium i bioingeniørfag Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad BIOI 47.30 53.70
Bachelorstudium i digitale medier og design Bachelor og høgskolekandidat Halden GENS 31.50 42.80
Bachelorstudium i informasjonssystemer Bachelor og høgskolekandidat Halden GENS Alle 43.80
Bachelorstudium i informatikk - design og utvikling av IT-systemer Bachelor og høgskolekandidat Halden MATRS Alle 42.20
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg og miljø Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad HING Alle Alle
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg og miljø, TRESS Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg og miljø, Y-veien Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad
Bachelorstudium i ingeniørfag - data Bachelor og høgskolekandidat Halden HING Alle Alle
Bachelorstudium i ingeniørfag - data, TRESS Bachelor og høgskolekandidat Halden