Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk (HiMolde) er en ledende utdannings- og forskningsinstitusjon innen flere fagområder. Vi tilbyr rundt 40 ulike studieprogram ved våre studiesteder i Molde og Kristiansund, fra årsstudier til doktorgradsutdanning innen områder som helse- og sosialfag, IT, juss og samfunnsvitenskap, logistikk, Sport Management og økonomi. Vi har i dag rundt 3800 studenter, og vi vokser stadig.

Som student hos oss vil du få en utdanning som er tilpasset arbeidslivets behov for kompetanse, og gjennom utplassering, praksisperioder eller oppgaveskriving for nærinsglivet vil du bli attraktiv i arbeidsmarkedet.  Alle våre studieprogram på bachelornivå har utvekslingsavtaler med utenlandske læresteder og 10% av studentene på campus er internasjonale studenter.

Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk

Telefon: 71 21 40 00

Studiesteder:

  • Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk

Utdanningstilbud

Det er 12 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i bærekraftig logistikk og sirkulær økonomi Bachelor og høgskolekandidat Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk GENS Alle Alle
Bachelor i IT og digitalisering Bachelor og høgskolekandidat Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk GENS Alle Alle
Bachelor i logistikk og SCM Bachelor og høgskolekandidat Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk GENS Alle Alle
Bachelor i marin logistikk og økonomi Bachelor og høgskolekandidat Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk GENS Alle Alle
Bachelor i petroleumslogistikk og økonomi Bachelor og høgskolekandidat Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk GENS Alle Alle
Bachelor i politikk, juss og administrasjon Bachelor og høgskolekandidat Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk GENS Alle Alle
Bachelor i rettsvitenskap Bachelor og høgskolekandidat Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk GENS 47.50 52.00
Bachelor i Sport Management (idrettsledelse) Bachelor og høgskolekandidat Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk GENS Alle Alle
Bachelor i sykepleie Bachelor og høgskolekandidat Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk NO3MA3 39.60 45.00
Bachelor i vernepleie Bachelor og høgskolekandidat Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk GENS 38.60 46.10
Bachelor i vernepleie, deltid Bachelor og høgskolekandidat Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
Bachelor i økonomi og administrasjon Bachelor og høgskolekandidat Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk GENS Alle Alle