Fakta

Sted:
Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 30
Søknadskode (SO): 211488

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk

2. februar 2023.

Om studiet

Er du fremtidens idrettsleder? Da bør du studere Sport Management ved Høgskolen i Molde. Studiet er utviklet i tett dialog med aktører innen idretten og tilpasset idrettens eget behov. Gjennom utplassering og internasjonal utveksling får studentene et unikt innblikk i trender og utfordringer som idretten står overfor, nasjonalt og internasjonalt.

Studiet gir deg først og fremst en bred lederutdanning tilpasset idretten, men kan anvendes på tvers av fagfelt og bransjer. 

Vårt hovedmål er at du skal få kompetanse til å jobbe strategisk og langsiktig og kunne utgjøre en forskjell i organisasjonen du jobber i. Enten det er i idrettsforbundet eller i ett av de nesten 11.000 idrettslagene, 55 særforbundene, 11 idrettskretsene eller mange særkretsene som vi har i Norge. 

Studiet består av idrettsspesifikke fag som klubbledelse, sport og media, sportsøkonomi og idrettsjuss. I tillegg har studiet generelle fag som markeds- føring, økonomistyring, regnskap og foretaksstrategi. 

Vi vil at du skal bli kjent med bransjen du skal jobbe i. Vi legger derfor til rette for du kan få utplassering i idrettsorganisasjoner eller dra på utveksling i 5. semester til f.eks. universiteter i Tyskland, Sverige, Irland og Nederland.  

Våre kandidater får ofte jobb i Idrettsforbundet, idrettskretser, særforbund eller klubber. Du vil typisk jobbe med ledelse, markedsføring, økonomi, instruksjon, trening og planlegging av arrangementer. 

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i Sport Management

Alle utdanninger innen