Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)

Studieplasser

30

Søknadskode (SO)

211449

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Digitalisering skjer når vi tar i bruk digital teknologi for å løse oppgaver. Studiet gir deg en innføring i viktige sider ved moderne databehandling og digitalisering. Det vil gjøre deg i stand til å delta i IT-prosjekter, der denne teknologien utvikles, og til å forstå hvordan IT kan utnyttes til å forenkle   og forbedre arbeidsoppgaver. Samtidig vil du få trening i bruk av sentrale verktøy for styring av virksomheter, analyse av store datamengder og innovasjon. Du får kunnskap i å håndtere mange ulike arbeidsoppgaver innenfor offentlig og privat sektor.

Det vil gis anledning til å hente inn valgfag fra logistikk, økonomi, organisasjonsutvikling mm. i studieprogrammet, avhengig av emner som til enhver tid gis i våre øvrige studieprogrammer.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i IT og digitalisering