Fakta

Sted:
Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • 43.00 (ordinær)
Studieplasser: 30
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 211449

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk

.

Om studiet

Mer effektive prosesser og bedre brukeropplevelser er essensen av digitalisering. 

Som bachelorstudent på IT og digitalisering får du en innføring i databehandling og digitalisering. Riktig bruk av teknologi frigjør store mengder tid, ressurser og kompetanse for mange. Dette er kunnskap som er etterspurt på mange arbeidsplasser.   

Studiet vil lære deg litt om programmering, webapplikasjoner og databaser. Etter endt studie vil du ha gode forutsetninger for å lykkes i jobbmarkedet. Du kan også studere ett semester i utlandet eller jobbe på utplassering i en bedrift.  

Med en bachelor i IT og digitalisering kan du søke opptak på enkelte av masterprogrammene på Høgskolen i Molde eller ved andre høgskoler eller universitet i Norge og utlandet.  

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i IT og digitalisering