Utdanningstilbud

Viser 19 utdanninger
Tittel Studietype Studieform Sted
Fuktteknikk, deltid Fagskolegrad Nettstøttet, Samlingsbasert, deltid Oslo
Helseadministrasjon, deltid Fagskolegrad Undervisning ved lærestedet, deltid Oslo
Klima, energi og miljø i bygg (KEM), deltid Høyere fagskolegrad Undervisning ved lærestedet, deltid Oslo
Mellomlederutdanning - Byggdrift og eiendomsservice Fagskolestudium Nettstudium, Samlingsbasert, deltid Oslo
Mellomlederutdanning – Renhold Annen utdanning Nettstudium, Samlingsbasert, deltid Oslo
Psykisk helsearbeid og rusarbeid, deltid Fagskolegrad Undervisning ved lærestedet, deltid Oslo
Sceneteknisk produksjon Fagskolestudium Nettstudium, Samlingsbasert, deltid, heltid Oslo
Sterilforsyning i helsetjenesten, deltid Fagskolegrad Nettstudium, Undervisning ved lærestedet, deltid Oslo
Veiledning av lærlinger – for instruktører og faglige ledere – med ansvar for opplæring i bedrift, deltid Fagskolestudium Nettstudium, Samlingsbasert, deltid Oslo

Fagskolen Oslo tilbyr korte, yrkesrettede utdanninger på høyere nivå som utvikles i samarbeid med nærings- og arbeidsliv.

Utdanningen bygger på fag-/ svennebrev, autorisasjon eller minst fem års realkompetanse. Enkelte studier kan bygge på studieforberedende utdanningsprogram. De ulike utdanningene har en varighet fra ett til to år, og tilbys som heltids- eller deltidsstudier, på campus eller som nettstudier. Fagskoleutdanningen gir studiepoeng og er en fullverdig høyere utdanning.

Fagskolen Oslo har 38 fast ansatte lærere, i tillegg til mange eksterne lærere og forelesere fra andre læresteder og fra aktuelle bransjer.