Fagskolen Oslo tilbyr korte, yrkesrettede utdanninger på høyere nivå som utvikles i samarbeid med nærings- og arbeidsliv.

Utdanningen bygger på fag-/ svennebrev, autorisasjon eller minst fem års realkompetanse. Enkelte studier kan bygge på studieforberedende utdanningsprogram. De ulike utdanningene har en varighet fra ett til to år, og tilbys som heltids- eller deltidsstudier, på campus eller som nettstudier. Fagskoleutdanningen gir studiepoeng og er en fullverdig høyere utdanning.

Fagskolen Oslo har 38 fast ansatte lærere, i tillegg til mange eksterne lærere og forelesere fra andre læresteder og fra aktuelle bransjer.