Fagskolen Oslo tilbyr korte, yrkesrettede utdanninger på høyere nivå som utvikles i samarbeid med nærings- og arbeidsliv.

Utdanningen bygger på fag-/ svennebrev, autorisasjon eller minst fem års realkompetanse. Enkelte studier kan bygge på studieforberedende utdanningsprogram. De ulike utdanningene har en varighet fra ett til to år, og tilbys som heltids- eller deltidsstudier, på campus eller som nettstudier. Fagskoleutdanningen gir studiepoeng og er en fullverdig høyere utdanning.

Fagskolen Oslo har 38 fast ansatte lærere, i tillegg til mange eksterne lærere og forelesere fra andre læresteder og fra aktuelle bransjer.

Fagskolen Oslo

Telefon: 23 46 57 00
fagskolen-oslo.no

Studiesteder

  • Oslo
  • Kristiansand

Utdanningstilbud

Det er 18 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Sted Kravkode
Veiledning av lærlinger – for instruktører og faglige ledere – med ansvar for opplæring i bedrift, deltid Fagskole, Fagskolestudium Oslo F-PED-VEI0003
Demens og alderspsykiatri, deltid Fagskole, Fagskolegrad Oslo
Målrettet miljøarbeid knyttet til mennesker med utviklingshemming, deltid Fagskole, Fagskolegrad Oslo
Den Digitale Fagarbeider for bygg- og anleggsbransjen Fagskole, Fagskolestudium Oslo
BIM-tekniker anlegg og infrastruktur, heltid Fagskole, Fagskolegrad Oslo F-INF-BIM0005
Psykisk helsearbeid og rusarbeid, deltid Fagskole, Fagskolegrad Oslo F-HEL-PSR0005
Helseadministrasjon, deltid Fagskole, Fagskolegrad Oslo F-HEL-HAD0001
Sterilforsyning i helsetjenesten, deltid Fagskole, Fagskolegrad Oslo F-HEL-SFO0001
Barn med særskilte behov, deltid Fagskole, Fagskolegrad Oslo F-PED-BSB0002
Bygg, deltid Fagskole, Høyere fagskolegrad Oslo F-TEK-BYG0007
Bygg, heltid Fagskole, Høyere fagskolegrad Oslo F-TEK-BYG0007
Klima, energi og miljø i bygg (KEM), deltid Fagskole, Høyere fagskolegrad Oslo F-TEK-KEM0004
Fuktteknikk, deltid (tilbys annethvert år) Fagskole, Fagskolegrad Oslo
Elkraft, deltid Fagskole, Høyere fagskolegrad Oslo F-TEK-ELK0008
Elkraft, heltid Fagskole, Høyere fagskolegrad Oslo F-TEK-ELK0008
BIM-tekniker installasjon, heltid Fagskole, Fagskolegrad Oslo F-INF-BIM0004
BIM-tekniker konstruksjon, heltid Fagskole, Fagskolegrad Oslo F-INF-BIM0003
Bransjeprogram for frisører: Veiledningsstudium for instruktører og faglige ledere Fagskole, Fagskolestudium Oslo