Nøkkelinformasjon

Lærested

Studiested

Oslo

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.00

Studieform

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-TEK-FUT0001

Antall studieplasser

25

Søknadskode (SO)

1647-11

Om studiet

Fuktskader har nå passert brann som viktigste årsak til skader på bygg. Det er nå dobbelt så mange fuktskader som brannskader, og behovet for mer kompetanse om fuktteknikk er stort. NHO Service har vært pådriver for dette studiet som retter seg mot mange målgrupper, ikke bare i skadesaneringsbransjen.

Årsakene til at fuktskader har økt så dramatisk, er sammensatte. Klimaet har endret seg med mer nedbør og flom. Bygningene blir stadig tettere, ventilasjon brukes feil eller har mangler. Med stadig kortere byggetider kan det også være fare for at fukt kapsles inn før den rekker å tørke. Derfor er kompetanse om fuktteknikk viktig ikke bare etter at fuktskadene har oppstått, i forsikring, taksering og sanering. Også de som bygger eller rehabiliterer bygninger, trenger mer slik kompetanse. Det vil bidra til å ta bedre vare på byggenes verdi gjennom hele deres levetid og møte myndigheters og kunders stadig strengere krav til arbeidsmetoder og dokumentasjon. 

Dette nett- og samlingsbaserte deltidsstudiet ble etablert på Kuben yrkesarena i Oslo i 2016. NHO Service har vært pådriver for etableringen, og studieplanen ble utviklet i tett samarbeid med bransjen. 

Studiet tilbys annethvert år og kan neste gang søkes inn for 2024/2025.

Undervisningsopplegg

Utdanningen er toårig og gjennomføres på deltid (tilsvarer ett år på fulltid). Studiet er nett- og samlingsbasert og bruker læringsplattformen It’s learning. 
Det er totalt 12 samlinger, som vanligvis er lagt som firedagers samlinger (mandag-torsdag). 
Studiet består av fire emner som gir til sammen 60 studiepoeng.

 1. Bygningsfysikk og inneklima (tre samlinger)
 2. Bygningstekniske konstruksjonsprinsipper og tekniske installasjoner (tre samlinger)
 3. Fuktskader, tørkemetoder og prosjektgjennomføring (fire samlinger)
 4. Prosjektoppgave (to samlinger)

Opptakskrav

 1. Relevant fag- eller svennebrev:
  • Søkere må ha et relevant fag- eller svennebrev.

    

 2. Opptak basert på realkompetanse for søkere over 23 år:
  • Søkere som ikke oppfyller kravet i punkt 1 og som har fylt 23 år, kan søke opptak basert på relevant realkompetanse.

    

Tilleggsinformasjon for søkere som skal avlegge fag-/svenneprøve etter opptaksfristen:

 • Dersom du planlegger å gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan du få tildelt studieplass på vilkår om bestått prøve i løpet av første semester.
 • Ved søknaden i Samordna Opptak, legg ved lærekontrakten som dokumentasjon på at du skal avlegge fagprøven til høsten.

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Karrieremuligheter

Studiet gir kompetanse som kan brukes innenfor byggforvaltning og tilstandsanalyse, planlegging og gjennomføring av utbedringsarbeider i skadesaneringsbransjen. Kompetansen er også nyttig for alle som arbeider med nybygg og rehabilitering.

Alle utdanninger innen