Nøkkelinformasjon

Lærested

Studiested

Oslo

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.0

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Antall semester

8

Opptakskrav

F-TEK-KEM0004

Antall studieplasser

35

Søknadskode (SO)

1647-10

Om studiet

Utdanningen er en fordypning innen fagretningen Bygg, anlegg og KEM. Du lærer prosjektering, beregning og tegning, drift og vedlikehold av VVS-anlegg.

Fordypningen gir deg kompetanse i energi og miljø i bygg, vannbårne varme- og kjøleanlegg, sanitærprosjektering, ventilasjonsanlegg, elektro og automasjon, kundebehandling/IKT, byggesaken, prosjektgjennomføring, kjemi og miljølære.

Utdanningen kvalifiserer til å utføre prosjekteringsarbeider, kalkulasjonsarbeider, arbeide med byggesaksprosedyrer, ledelsesoppgaver i forbindelse med installasjonsoppdrag, HMS- og kvalitetssikring drift og vedlikehold av VVS-anlegg, teknisk salg og markedsføring, arbeidsledelse og opplæring.

 

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles: 

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fag-/svennebrev innen disse fagene:

  • rørlegger
  • ventilasjons- og blikkenslager
  • elektriker
  • automatiker
  • kuldemontør

Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen og før skolestart, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.

2.Realkompentansevurdering

Søkere må ha minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i Vg1 og Vg2 i yrkesfaglige utdanningprogram. Studiet undervises på norsk, og studenten må ha tilfredsstillende norskkunnskaper.

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Karrieremuligheter

Fordypning KEM kvalifiserer for å jobbe med faglig og administrativ ledelse i bedrifter innenfor salg, markedsføring, fagopplæring, prosjektering, utførelse, energirådgivning og andre relevante spesialistjobber innen tekniske og faglige spørsmål. Det er stort behov for kvalifisert kompetanse for å ivareta dette i fag som omfattes av KEM bransjen. Du kan også søke om mesterbrev med bakgrunn i studiet.

Alle utdanninger innen