Nøkkelinformasjon

Lærested

Studiested

Oslo

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.00

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Antall semester

8

Opptakskrav

F-TEK-KEM0004

Antall studieplasser

35

Søknadskode (SO)

1647-10

Om studiet

Kravene til inneklima, energieffektivitet og miljø skjerpes stadig, og tekniske anlegg i bygninger blir stadig mer integrerte. Derfor blir kompetanse om energieffektive varme-, kjøle- og ventilasjonsanlegg i bygninger stadig mer ettertraktet. Dette studiet kvalifiserer deg til arbeid med både prosjektering, drift og vedlikehold av slike anlegg.

Studiet er utviklet i samarbeid med bransjeorganisasjoner for å være mest mulig relevant for arbeidsmarkedet. Her får du tverrfaglig kompetanse som setter deg i stand til å prosjektere, levere og drifte VVS-tekniske installasjoner i et bygg. ­Studiet gir deg også den kompetansen som kreves av ordningen for energi­vurdering av klimaanlegg. (kjøleanlegg, ventilasjonsanlegg og kombinasjoner av disse). Utdanningen gir også lederkompetanse som kan brukes på mange nivå i bransjen.

Undervisningsopplegg

Studiet består av ni emner som gir til sammen 120 studiepoeng. Redskapsemner, grunnlagsemner og et hovedprosjekt.

1. Realfag (matematikk og fysikk)
2. Kommunikasjon (norsk og engelsk)
3. LØM (ledelse, økonomi, markedsføring)
4. Energi og miljø i bygg 
5. Byggesaken – for tekniske installasjoner 
6. VVS-prosjektering og systemforståelse
7. Elektro og automatisering
8. Prosjektstyring og BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)
9. Hovedprosjekt

Opptakskrav

 1. Relevant fag- eller svennebrev:
  • Søkere må ha et relevant fag- eller svennebrev.

    

 2. Opptak basert på realkompetanse for søkere over 23 år:
  • Søkere som ikke oppfyller kravet i punkt 1 og som har fylt 23 år, kan søke opptak basert på relevant realkompetanse.

Tilleggsinformasjon:

 • For søkere som skal avlegge fag-/svenneprøve etter opptaksfristen:
  • Dersom du planlegger å gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan du få tildelt studieplass på vilkår om bestått prøve i løpet av første semester.
  • Legg ved lærekontrakten med søknaden i Samordna Opptak som dokumentasjon på at du skal avlegge fagprøven til høsten.

    

 • Kravene til fagretninger kan variere:
  • Vær oppmerksom på at kravene til fagretninger kan variere fra skole til skole.
  • Det er opptakskravene som er beskrevet i den enkelte studieplan som er gjeldende.

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak.

Karrieremuligheter

Fordypning KEM kvalifiserer for å jobbe med faglig og administrativ ledelse i bedrifter innenfor salg, markedsføring, fagopplæring, prosjektering, utførelse, energirådgivning og andre relevante spesialistjobber innen tekniske og faglige spørsmål. Det er stort behov for kvalifisert kompetanse for å ivareta dette i fag som omfattes av KEM bransjen. Du kan også søke om mesterbrev med bakgrunn i studiet.

Alle utdanninger innen