Utdanningstilbud

Viser 10 utdanninger
Tittel Studietype Studieform Sted Kravkode Førstegang Ordinær
International Master of Design (2 years) Master og høyere Undervisning ved lærestedet Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
International Master of Landscape Architecture (2 years) Master og høyere Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Master i arkitektur Master og høyere Undervisning ved lærestedet, heltid Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo ARKA 144.30 149.60
Master i arkitektur (2,5 år) Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Master i design Master og høyere Undervisning ved lærestedet, heltid Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo ARKI 138.10 156.30
Master i landskapsarkitektur Master og høyere Undervisning ved lærestedet, heltid Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, avdeling Tromsø ARKL 140.60 149.80
Ph.d-programmet Forskerutdanning/PhD Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Videreutdanningsmaster i arkitekturvern Master og høyere Samlingsbasert, deltid Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Videreutdanningsmaster i systemorientert design Master og høyere Samlingsbasert, deltid Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Videreutdanningsmaster i urbanisme Master og høyere Samlingsbasert, deltid Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Om lærestedet

AHOs kunnskapsfelt har formgiving som fokus og virksomheten omfatter alle skalaer; gjenstander, systemer, bygninger, by- og landskapsforming. Skolen er organisert i tre institutter, og har ca. 700 studenter og 270 ansatte.