Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en ledende, internasjonal vitenskapelig høgskole som gir utdanning innen arkitektur, design, landskapsarkitektur og urbanisme.

AHOs kunnskapsfelt har formgiving som fokus og virksomheten omfatter alle skalaer; gjenstander, systemer, bygninger, by- og landskapsforming. Skolen er organisert i fire institutter, og har cirka 700 studenter og 150 ansatte.

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Telefon: 22 99 70 00

Studiesteder:

  • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
  • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, avdeling Tromsø

Utdanningstilbud

Det er 7 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Sted Kravkode Førstegang Ordinær
International Master of Design (2 years) Master og høyere Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
International Master of Landscape Architecture (2 years) Master og høyere Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Master i arkitektur Master og høyere Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo ARKA 143.50 153.90
Master i arkitektur (2,5 år) Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Master i design Master og høyere Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo ARKI 131.20 146.70
Master i landskapsarkitektur Master og høyere Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, avdeling Tromsø ARKL 149.00 152.50
Ph.d-programmet Forskerutdanning/PhD Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo