Fakta

Sted:
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Studietype:
Erfaringsbasert master
Pris:

201 000 kr

Studieform: Samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Oppstart: Vår
Studiepoeng:
90
Søknadsfrist: 5. november

Informasjon oppdatert

18. juni 2024.

Om studiet

Ved å ta en videreutdanningsmaster i systemorientert design (SOD) styrker du din faglige kunnskap, får en oppdatert kompetanse innen fagfeltets forsknings- og utviklingsarbeid og blir en del av et unikt tverrfaglig fagfellesskap. Denne erfaringsbaserte masteren gir deg innsikt i å løse komplekse problemer ved å kombinere systemtenkning med designtenkning i en ny designpraksis.

Systemorientert design (SOD) bidrar både med et tankesett, men også en metodikk for å visualisere komplekse problemer. På denne måten er SOD en verdifull metode og kompetanse for å forstå, kommunisere og å finne kloke intervensjoner som hjelper oss å utvikle bedre organisasjoner og samfunn.

Studiets oppbygging

Videreutdanningsmaster i systemorientert design er et samlingsbasert deltidsstudium med intensive seminarer. Studiet omfatter 90 studiepoeng over tre år, og tilsvarer dermed 50% av et fulltidsstudium. Studiet er bygget opp av 8 selvstendige emner som tas over to år. Det tredje året er avsatt til masteroppgaven.

Undervisningsopplegg

Emnene omfatter 2 seminarer à tre dager. Annenhver samling er digital for å redusere reisebehov. Seminarene består av forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner. I tillegg til seminarene inkluderer hvert emne selvstudium og pensumlitteratur, og avsluttes med en prosjektoppgave. Studiet krever betydelig egeninnsats, men er tilrettelagt slik at det lar seg kombinere med jobb.

Ekskursjoner

Et av emnene er en studietur til den årlige RSD-konferansen (Relating Systems Thinking & Design).

Opptakskrav

Opptakskrav til Videreutdanningsmaster i systemorientert design kan ses på AHOs nettsider.

Se opptakskravene her

Opptaksinformasjon

Opptak til Videreutdanningsmaster i systemorientert design skjer annethvert år. Se AHOs nettside for datoer og frister i forbindelse med søking og opptak.

Om søking og opptak

Læringsutbytte

Kandidatene vil lære om systemisk tenkning, studere systemer og metoder for å kunne oppsøke kompleksiteten som ligger i de mange sammenhengene mellom ulike systemer. SOD skaper en oversikt over komplekse problemstillinger, som kan deles mellom aktører som er involvert eller berørt av problemstillingen.

Masterstudiet øker kandidatenes formelle kompetanse, styrker faglig kunnskap og gir innsikt og kompetanse i forsknings- og utviklingsarbeid innen systemer og design. Gjennom diskusjoner og oppgaveskriving lærer du deg å utrykke deg muntlig og skriftlig om komplekse problemstillinger. Du vil opparbeide deg analytisk og teoretisk kompetanse, samt utvikle evnen til å drøfte, gi faglig kritikk og å skrive presist. 

Anbefalt forhåndskunnskap

Videreutdanningsmaster i systemorientert design er relevant for alle som har ansvar for å utvikle egne og andres prestasjoner når det gjelder omfattende problemstillinger. Systemorientert design er en tilnærming til kompleksitet som er påvirket av og tilpasset til designerens måte å tenke på. Den kan fint anvendes av folk som ikke er designere, da metoden er fleksibel og kan tilpasses individuelle behov og situasjoner.

Søkere til studiet kan derfor være designere, ingeniører, mellomledere, prosjektledere, personer med utviklingsansvar eller spesialister med høye krav og mål til å bidra inn i en større helhet. Vi ønsker at søkerne dekker et vidt spekter av roller og stillinger innen privat næringsliv, offentlig sektor, idrett og frivillige organisasjoner. Mange av studentene på studiet har allerede en masterutdanning, men ønsker å fornye og utvide sin faglige kompetanse.

Ettersom studiet foregår på engelsk, kreves det at studenten har gode muntlige og skriftlige språkkunnskaper.

Kvalifikasjon/tittel

Master i systemorientert design