Fakta

Sted:
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Søknadsfrist: 1. februar

Informasjon oppdatert

14. mars 2022.

Om studiet

Ved innpassing begynner studenten rett på 4. året i master i arkitektur, også kalt masternivå. Studiet går over 2,5 år.

Undervisningen er fordelt på fem semestre (150 SP). Studentene står fritt til å sette sammen eget studieforløp ved å velge mellom ulike studio- og fordypningskurs. Du kan spesialisere deg innen klassisk og eksperimentell arkitekturprosjektering, konstruksjon, bygningsvern, urbanisme og planlegging. Du kan for eksempel ta boligkurs, teori og historie, materialteknologi og konstruksjon i tillegg til praktisk byggearbeid. Masterstudiet avsluttes med en individuell diplomoppgave. 

 

Underivsningsspråket på masterdelen av arkitekturstudiet er engelsk, trykk her for å lese mer om søknadsprosessen.

Kvalifikasjon/tittel

Master of Architecture