× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Helsefag

favoritt ikon

Fagskole

Fagskoleutdanning i helse skal sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse i tråd med nye oppgaver og utfordringer innen helse- og sosialsektoren.

Varighet

1 år deltid

Opptakskrav

Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/ vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole. Det kan gjøres opptak og tildeles plass til de som skal gjennomføre fagprøve eller på bakgrunn av realkompetansevurdering.

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Fagskoleutdanning, barn med særskilte behov, UTGÅTT KODE, SE NY (569922)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Fagskoleutdanning, demensomsorg og alderspsykiatri, ettårig (569928)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Fagskoleutdanning, demensomsorg, halvårig (569944)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Fagskoleutdanning, ernæring i pleie- og omsorgstjenester, halvårig (569943)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Fagskoleutdanning, helse, aldring og aktiv omsorg, 1½-årig (569925)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Fagskoleutdanning, helse, aldring og aktiv omsorg, ettårig (569930)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Fagskoleutdanning, helseadministrasjon og pasientrettede IKT-systemer, ettårig (569932)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Fagskoleutdanning, helseadministrasjon, ettårig (569931)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Fagskoleutdanning, helseadministrasjon, toårig (569924)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Fagskoleutdanning, kroniske sykdommer, ettårig (569934)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Fagskoleutdanning, livsstils- og kroniske sykdommer, ettårig (569935)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Fagskoleutdanning, psykisk helsearbeid og rusarbeid, ettårig (569938)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Fagskoleutdanning, psykisk helsearbeid, 1½-årig (569926)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Fagskoleutdanning, psykisk helsearbeid, ettårig (569937)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Fagskoleutdanning, spesialrenhold og sterilforsyning i helsetjenesten, ettårig (569940)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Fagskoleutdanning, veiledning, ettårig (569941)
 • ... › Hjelpepleiefag › Fagskoleutdanning, barsel- og barnepleie, 1½-årig (561204)
 • ... › Hjelpepleiefag › Fagskoleutdanning, barsel- og barnepleie, ettårig (561205)
 • ... › Hjelpepleiefag › Fagskoleutdanning, barsel- og barnepleie, toårig (561203)
 • ... › Pleie- og omsorgsfag, andre › Fagskoleutdanning, kreftomsorg og lindrende pleie, 1½-årig (561904)
 • ... › Pleie- og omsorgsfag, andre › Fagskoleutdanning, kreftomsorg og lindrende pleie, ettårig (561906)
 • ... › Pleie- og omsorgsfag, andre › Fagskoleutdanning, rehabilitering, 1½-årig (561905)
 • ... › Pleie- og omsorgsfag, andre › Fagskoleutdanning, rehabilitering, ettårig (561907)
 • ... › Sosialfag › Fagskoleutdanning, miljøarbeid innen rus, 1½-årig (562105)
 • ... › Sosialfag › Fagskoleutdanning, miljøarbeid innen rus, ettårig (562108)
 • ... › Sosialfag › Fagskoleutdanning, miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming, ettårig (562109)
 • ... › Sosialfag › Fagskoleutdanning, miljøarbeid, ettårig (562107)
 • ... › Sosialfag › Fagskoleutdanning, tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid, ettårig (562112)
 • ... › Sosialfag › Fagskoleutdanning, tverrfaglig miljøarbeid, ettårig (562111)
 • ... › Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk, andre › Fagskoleutdanning, veiledning av lærlinger – for instruktører og faglige ledere – med ansvar for opplæring i bedrift, halvårig (529901)
 • ... › Sikkerhet, andre › Fagskoleutdanning, helse, miljø og sikkerhet, ettårig (582902)

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Barn med særskilte behov Fagskole Norges Yrkesakademi Lokalt opptak Lokalt opptak
Barsel og barnepleie, deltid Fagskole Fagskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Barsel og barnepleie, nettbasert Fagskole Fagskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Barsel- og barnepleie Fagskole Rogaland Kurs og Kompetansesenter Lokalt opptak Lokalt opptak
Demens og alderspsykiatri, deltid Fagskole Fagskolen Oslo Akershus, Bjørkelangen vgs. Lokalt opptak Lokalt opptak
Demensomsorg og alderspsykiatri Fagskole NKI Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Demensomsorg og alderspsykiatri Fagskole Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Lokalt opptak Lokalt opptak
Fagskole Ernæring i pleie- og omsorgstjenester Fagskole AOF Haugaland Lokalt opptak Lokalt opptak
Fagskole Helse, miljø og sikkerhet Fagskole AOF Haugaland Lokalt opptak Lokalt opptak
Fagskole Kreftomsorg og lindrende pleie Fagskole AOF Haugaland Lokalt opptak Lokalt opptak
Fagskole Kroniske sykdommer Fagskole AOF Haugaland Lokalt opptak Lokalt opptak
Fagskole Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming Fagskole AOF Haugaland Lokalt opptak Lokalt opptak
Fagskole Psykisk helsearbeid Fagskole AOF Haugaland Lokalt opptak Lokalt opptak
Fagskole Rehabilitering Fagskole AOF Haugaland Lokalt opptak Lokalt opptak
Fagskole Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid Fagskole AOF Haugaland Lokalt opptak Lokalt opptak
Fagskole Veiledning av lærlinger Fagskole AOF Haugaland Lokalt opptak Lokalt opptak
Fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg Fagskole Nordland fagskole i helse- og sosialfag Lokalt opptak Lokalt opptak
Fagskoleutdanning i kreftomsorg og lindrende pleie Fagskole Nordland fagskole i helse- og sosialfag Lokalt opptak Lokalt opptak
Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid og rusarbeid Fagskole Nordland fagskole i helse- og sosialfag Lokalt opptak Lokalt opptak
Fagskoleutdanning i tverrfaglig miljøarbeid Fagskole Nordland fagskole i helse- og sosialfag Lokalt opptak Lokalt opptak
Helse, aldring og aktiv omsorg Fagskole Norges Yrkesakademi Lokalt opptak Lokalt opptak
Helse, aldring og aktiv omsorg Fagskole NKI Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Helse, aldring og aktiv omsorg, deltid Fagskole Fagskolen Telemark Lokalt opptak Lokalt opptak
Helseadministrasjon, deltid Fagskole Fagskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Kreftomsorg Fagskole Rogaland Kurs og Kompetansesenter Lokalt opptak Lokalt opptak
Kreftomsorg og lindrende pleie Fagskole NKI Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Kreftomsorg og lindrende pleie, deltid Fagskole Fagskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Kroniske sykdommer hos voksne og eldre (60 studiepoeng) Fagskole AOF Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Livsstils- og kroniske sykdommer, deltid Fagskole Fagskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Miljøarbeid innen rusomsorg Fagskole Rogaland Kurs og Kompetansesenter Lokalt opptak Lokalt opptak
Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming (60 studiepoeng) Fagskole AOF Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykisk helsearbeid Fagskole Rogaland Kurs og Kompetansesenter Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykisk helsearbeid Fagskole NKI Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykisk helsearbeid og rusarbeid Fagskole Lukas fagskole og kurssenter Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykisk helsearbeid og rusarbeid, deltid Fagskole Fagskolen Telemark Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykisk helsearbeid, deltid Fagskole Fagskulen i Sogn og Fjordane, avd. Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Rehabilitering Fagskole Rogaland Kurs og Kompetansesenter Lokalt opptak Lokalt opptak
Rehabilitering, deltid Fagskole Levanger fagskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Tverrfaglig miljøarbeid Fagskole Rogaland Kurs og Kompetansesenter Lokalt opptak Lokalt opptak
Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helse, deltid Fagskole Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik Lokalt opptak Lokalt opptak
Tverrfaglig miljøarbeid, deltid Fagskole Fagskulen i Sogn og Fjordane, avd. Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Utviklingshemming og aldring Fagskole Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning Fagskole Rogaland Kurs og Kompetansesenter Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning for helse og omsorgspersonell, deltid Fagskole Fagskolen Oslo Akershus, avd. Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Utdanningens navn Studiet tilbys ved
Barn med særskilte behov
 • Norges Yrkesakademi
Barsel og barnepleie, deltid
 • Fagskolen i Østfold
 • Sørlandets fagskole
Barsel og barnepleie, nettbasert
 • Fagskolen i Østfold
 • Fagskolen Rogaland, avd. Møllehagen
Barsel- og barnepleie
 • Rogaland Kurs og Kompetansesenter
Demens og alderspsykiatri, deltid
 • Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
 • Fagskolen Innlandet, avd. Karriere Oppland
 • Fagskolen Innlandet, avd. Storhamar
 • Fagskolen Oslo Akershus, Bjørkelangen vgs.
 • Fagskolen Oslo Akershus, avd. Rud vgs.
Demensomsorg og alderspsykiatri
 • Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Demensomsorg og alderspsykiatri
 • NKI Nettstudier
Fagskole Ernæring i pleie- og omsorgstjenester
 • AOF Haugaland
Fagskole Helse, miljø og sikkerhet
 • AOF Haugaland
Fagskole Kreftomsorg og lindrende pleie
 • AOF Haugaland
Fagskole Kroniske sykdommer
 • AOF Haugaland
Fagskole Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming
 • AOF Haugaland
Fagskole Psykisk helsearbeid
 • AOF Haugaland
Fagskole Rehabilitering
 • AOF Haugaland
Fagskole Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid
 • AOF Haugaland
Fagskole Veiledning av lærlinger
 • AOF Haugaland
Fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg
 • Nordland fagskole i helse- og sosialfag
Fagskoleutdanning i kreftomsorg og lindrende pleie
 • Nordland fagskole i helse- og sosialfag
Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid og rusarbeid
 • Nordland fagskole i helse- og sosialfag
Fagskoleutdanning i tverrfaglig miljøarbeid
 • Nordland fagskole i helse- og sosialfag
Helse, aldring og aktiv omsorg
 • NKI Nettstudier
Helse, aldring og aktiv omsorg
 • Norges Yrkesakademi
Helse, aldring og aktiv omsorg, deltid
 • Chr. Thams fagskole
 • Fagskolen i Kristiansand
 • Fagskolen i Troms, avd. Tromsø, helse
 • Fagskolen i Vestfold
 • Fagskolen i Østfold
 • Fagskolen Oslo Akershus, avd. Oslo
 • Fagskolen Oslo Akershus, avd. Strømmen vgs.
 • Fagskolen Rogaland, avd. SOTS
 • Fagskolen Telemark
 • Fagskulen i Sogn og Fjordane, avd. Førde
 • Levanger fagskole
Helseadministrasjon, deltid
 • Fagskolen i Østfold
 • Fagskolen Oslo Akershus, avd. Oslo
Kreftomsorg
 • Rogaland Kurs og Kompetansesenter
Kreftomsorg og lindrende pleie
 • NKI Nettstudier
Kreftomsorg og lindrende pleie, deltid
 • Fagskolen i Troms, avd. Tromsø, helse
 • Fagskolen i Østfold
 • Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
 • Fagskolen Innlandet, avd. Storhamar
 • Fagskolen Oslo Akershus, Bjørkelangen vgs.
 • Fagskolen Rogaland, avd. SOTS
 • Fagskolen Telemark
 • Levanger fagskole
Kroniske sykdommer hos voksne og eldre (60 studiepoeng)
 • AOF Norge
Livsstils- og kroniske sykdommer, deltid
 • Fagskolen i Østfold
Miljøarbeid innen rusomsorg
 • Rogaland Kurs og Kompetansesenter
Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming (60 studiepoeng)
 • AOF Norge
Psykisk helsearbeid
 • Rogaland Kurs og Kompetansesenter
Psykisk helsearbeid
 • NKI Nettstudier
Psykisk helsearbeid og rusarbeid
 • Lukas fagskole og kurssenter
Psykisk helsearbeid og rusarbeid, deltid
 • Chr. Thams fagskole
 • Fagskolen i Hordaland, avd. Nordnes
 • Fagskolen i Kristiansand
 • Fagskolen i Kristiansund
 • Fagskolen i Troms, avd. Tromsø, helse
 • Fagskolen i Vestfold
 • Fagskolen i Østfold
 • Fagskolen Oslo Akershus, avd. Oslo
 • Fagskolen Oslo Akershus, avd. Strømmen vgs.
 • Fagskolen Rogaland, avd. SOTS
 • Fagskolen Telemark
 • Levanger fagskole
Psykisk helsearbeid, deltid
 • Fagskulen i Sogn og Fjordane, avd. Førde
Rehabilitering
 • Rogaland Kurs og Kompetansesenter
Rehabilitering, deltid
 • Fagskolen i Hordaland, avd. Nordnes
 • Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
 • Fagskolen Innlandet, avd. Storhamar
 • Fagskulen i Sogn og Fjordane, avd. Førde
 • Levanger fagskole
Tverrfaglig miljøarbeid
 • Rogaland Kurs og Kompetansesenter
Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helse, deltid
 • Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
 • Fagskolen Innlandet, avd. Storhamar
Tverrfaglig miljøarbeid, deltid
 • Fagskulen i Sogn og Fjordane, avd. Førde
 • Sørlandets fagskole
Utviklingshemming og aldring
 • Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Veiledning
 • Rogaland Kurs og Kompetansesenter
Veiledning for helse og omsorgspersonell, deltid
 • Fagskolen Oslo Akershus, avd. Oslo
 • Fagskolen Telemark
 • Levanger fagskole