Kvalitetssikret av NAFKAM - Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin 07. desember 2022

Akupunktør

Ein akupunktør set nåler i bestemte punkt i kroppen for å behandle menneske.

Arbeidsoppgaver

Alternativ behandling, som akupunktur, er eit omstridt tema. Det er ingen krav til utdanningsbakgrunn. Kven som helst kan kalle seg ein akupunktør, fordi akupunktør ikkje er ein verna tittel. Det vil seie at sjølv om du har utdanning innan akupunktur, har du ikkje den same kompetansen, dei formelle kvalifikasjonane og det same ansvaret som autorisert helsepersonell har.

Behandlingsmetoden delast inn i to:

  • Klassisk akupunktur støttar seg på tradisjonell kinesisk medisin, som meiner sjukdom oppstår fordi på grunn av ubalanse eller blokkering i livsenergien qi. Når nålene treff punkta, gjenopprettar dei balansen i qi.
  • Medisinsk akupunktur støttar seg til vestleg medisin og meiner nålene stimulerer musklar og nervar. 

Akupunktørar behandlar alt frå smerte, angst, hovudpine, kvinneplager, søvnløyse, astma, depresjon til kvalme. 

Lønn

Utdanning

Det finst utdanningar innanfor akupunktør, men ingen utdanningskrav. Grunnen er at akupunktør er ikkje ein beskytta tittel. 

 For å bli medlem av organisasjonen Akupunkturforeninga krev foreninga likevel nokre typar utdanning. 

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med akupunktørar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 3229108 - ØREAKUPUNKTØR
  • 3229105 - AKUPUNKTØR

Andre yrke

Illustrasjonsbilde av aromaterapeut i arbeid.

Aromaterapeut

Aromaterapi er ei naturmedisinsk behandlingsform som bruker eteriske urteoljer i behandlinga av pasientar.
Samtaleterapi

Gestaltterapeut

Ein gestaltterapeut er ein person som bruker samtaleterapi i behandlinga av klientar.
Massasjeterapeut masserer nakke

Massasjeterapeut

Ein massasjeterapeut løyser opp og førebygger spenningar i muskulaturen til klientar.
Osteopat behandlar nakke.

Osteopat

Osteopatar behandlar muskel – og skjelettplager og ser på samanhengane mellom fysiske, psykiske og sosiale faktorar som påverkar helsa vår.