Sist oppdatert 7. juni 2024
Ansvarlig på denne siden: Utdanning.no

Beskrivelse

Du får kunnskap om problematikk innen områder som rus og rusavhengighet, psykiske lidelser og psykososialt arbeid.

Videreutdanningen gir deg faglig og personlig kompetanse til å oppnå god profesjonell samhandling med brukere og pårørende.

Opptakskrav

Ofte lokalt opptak. Kan være krav som for eksempel helse- og sosialfaglig utdanning eller relevant yrkespraksis.

Opptakskrav

Ofte lokalt opptak. Kan være krav som for eksempel helse- og sosialfaglig utdanning eller relevant yrkespraksis.

Varighet

Årsstudium tar 1 år, eller to år på deltid. Mastergrad tar normalt 2 år etter bachelorgrad.

Varighet

Årsstudium tar 1 år, eller to år på deltid. Mastergrad tar normalt 2 år etter bachelorgrad.

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 769944 - Master, psykisk helse- og rusarbeid, toårig
 • 769931 - Master, psykisk helsearbeid, toårig
 • 769928 - Master, barn og unges psykiske helse, toårig
 • 669917 - Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, psykisk helsearbeid
 • 769935 - Master, psykososialt arbeid – selvmord, rus, vold og traumer, toårig
 • 669918 - Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, rusproblematikk
 • 661302 - Videreutdanning i vernepleie, rusomsorg

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 769944 - Master, psykisk helse- og rusarbeid, toårig
 • 769931 - Master, psykisk helsearbeid, toårig
 • 769928 - Master, barn og unges psykiske helse, toårig
 • 669917 - Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, psykisk helsearbeid
 • 769935 - Master, psykososialt arbeid – selvmord, rus, vold og traumer, toårig
 • 669918 - Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, rusproblematikk
 • 661302 - Videreutdanning i vernepleie, rusomsorg

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Master, psykisk helse- og rusarbeid, toårig (769944)
 • Master, psykisk helsearbeid, toårig (769931)
 • Master, barn og unges psykiske helse, toårig (769928)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, psykisk helsearbeid (669917)
 • Master, psykososialt arbeid – selvmord, rus, vold og traumer, toårig (769935)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, rusproblematikk (669918)
 • Videreutdanning i vernepleie, rusomsorg (661302)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.