Nøkkelinformasjon

Utdanningen gir innsikt i for eksempel språkoppbygging, uttale, fonetikk, lingvistikk og kommunikasjon.

Utdanninger

Viser 35 utdanninger
Tittel Studietype Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Allmenn litteraturvitenskap - master Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Bachelorprogram i språkvitskap Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Bergen GENS Alle Alle
Bachelorstudium i internasjonal kommunikasjon Bachelor og høgskolekandidat Høgskolen i Østfold GENS Alle Alle
English Acquisition and Multilingualism - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Fremmedspråk - bachelor Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Engelsk GENS Alle Alle
Fransk GENS Oppgis ikke Alle
Tysk GENS Alle Alle
Spansk GENS Alle Alle
Informasjonsteknologi - årsstudium Årsstudium og kortere OsloMet – storbyuniversitetet GENS 44.20 59.60
Klart språk Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Oslo GENS Alle Alle
Kommunikasjon, bachelorprogram Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Agder
Kommunikasjon, kommunikasjon og medier GENS 40.40 42.00
Kommunikasjon, medieproduksjon GENS 47.20 47.60
Kvensk og finsk - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Linguistics Master og høyere Universitetet i Oslo
Lingvistikk Master og høyere Universitetet i Oslo
Lingvistikk Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Oslo GENS Alle 38.40
Masterprogram i lingvistikk Master og høyere Universitetet i Bergen
Multilingualism Master og høyere Universitetet i Oslo
Nordisk og lesevitenskap - masterstudium Master og høyere Universitetet i Stavanger
Nordisk og litteraturvitenskap - bachelorstudium Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Allmenn litteraturvitenskap GENS Alle Alle
Nordisk språk, litteratur og norsk som andrespråk GENS Alle Alle
Nordisk språk og litteratur - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Norsk språk og kultur Årsstudium og kortere Høgskolen i Innlandet
Norsk språk, kultur og samfunnskunnskap for internasjonale studenter Årsstudium og kortere Universitetet i Stavanger
Norwegian Language and Society for Foreign Students - one year programme Årsstudium og kortere UiT Norges arktiske universitet

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Språkvitenskapelige utdanninger (8117)
 • Språkvitenskapelige utdanninger (7117)
 • Språkvitenskapelige utdanninger (6117)
 • Bachelor, internasjonal kommunikasjon, treårig (611126)
 • Bachelor, språk og informasjon, treårig (611904)
 • Bachelor, språk og interkulturell kommunikasjon, treårig (611908)
 • Bachelor, språk og litteratur, treårig (611906)
 • Norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter (611119)
 • Master, skriftkulturer, toårig (711905)
 • Master, språkutdanning, toårig (711903)
 • Bachelor, språkutdanning, treårig (611905)

Relevante yrker