Sist oppdatert 6. juni 2024
Ansvarlig på denne siden: Utdanning.no

Beskrivelse

Utdanningen gir innsikt i for eksempel språkoppbygging, uttale, fonetikk, lingvistikk og kommunikasjon.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Gode språkkunnskaper kreves. Enkelte utdanninger har lokalt opptak.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Gode språkkunnskaper kreves. Enkelte utdanninger har lokalt opptak.

Varighet

Årsstudium tar 1 år, bachelor 3 år, mastergrad 5 år.

Varighet

Årsstudium tar 1 år, bachelor 3 år, mastergrad 5 år.

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 8117 - Språkvitenskapelige utdanninger
 • 7117 - Språkvitenskapelige utdanninger
 • 6117 - Språkvitenskapelige utdanninger
 • 611126 - Bachelor, internasjonal kommunikasjon, treårig
 • 611904 - Bachelor, språk og informasjon, treårig
 • 611908 - Bachelor, språk og interkulturell kommunikasjon, treårig
 • 611906 - Bachelor, språk og litteratur, treårig
 • 611119 - Norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter
 • 711905 - Master, skriftkulturer, toårig
 • 711903 - Master, språkutdanning, toårig
 • 611905 - Bachelor, språkutdanning, treårig

Finn yrker

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 8117 - Språkvitenskapelige utdanninger
 • 7117 - Språkvitenskapelige utdanninger
 • 6117 - Språkvitenskapelige utdanninger
 • 611126 - Bachelor, internasjonal kommunikasjon, treårig
 • 611904 - Bachelor, språk og informasjon, treårig
 • 611908 - Bachelor, språk og interkulturell kommunikasjon, treårig
 • 611906 - Bachelor, språk og litteratur, treårig
 • 611119 - Norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter
 • 711905 - Master, skriftkulturer, toårig
 • 711903 - Master, språkutdanning, toårig
 • 611905 - Bachelor, språkutdanning, treårig

Finn yrker

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Språkvitenskapelige utdanninger (8117)
 • Språkvitenskapelige utdanninger (7117)
 • Språkvitenskapelige utdanninger (6117)
 • Bachelor, internasjonal kommunikasjon, treårig (611126)
 • Bachelor, språk og informasjon, treårig (611904)
 • Bachelor, språk og interkulturell kommunikasjon, treårig (611908)
 • Bachelor, språk og litteratur, treårig (611906)
 • Norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter (611119)
 • Master, skriftkulturer, toårig (711905)
 • Master, språkutdanning, toårig (711903)
 • Bachelor, språkutdanning, treårig (611905)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.