Nøkkelinformasjon

Du studerer grammatikk, litteratur og historie til et eller flere av de samiske språkene: nordsamisk, lulesamisk eller sørsamisk. 

Utdanninger

Viser 11 utdanninger
Tittel Studietype Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Andrespråkspedagogikk – Modulbasert videreutdanning Årsstudium og kortere Sámi allaskuvla / Samisk høgskole/ Sámi University of Applied Sciences
Doktorgradsstudium i samisk språk og samisk litteratur Forskerutdanning/PhD Sámi allaskuvla / Samisk høgskole/ Sámi University of Applied Sciences
Mastergradsstudium i samisk språk og litteratur Master og høyere Sámi allaskuvla / Samisk høgskole/ Sámi University of Applied Sciences
Nordsamisk i praktisk læringssituasjon - innføringsstudium 1. del Årsstudium og kortere Sámi allaskuvla / Samisk høgskole/ Sámi University of Applied Sciences
Nordsamisk i praktisk læringssituasjon - innføringsstudium 2. del Årsstudium og kortere Sámi allaskuvla / Samisk høgskole/ Sámi University of Applied Sciences
Nordsamisk på morsmålsnivå - bachelor Bachelor og høgskolekandidat UiT Norges arktiske universitet GENS Alle Alle
Nordsamisk semesteremne / Davvisámegiela lohkanbadjeoahppu Årsstudium og kortere Sámi allaskuvla / Samisk høgskole/ Sámi University of Applied Sciences
Nordsamisk som fremmedspråk - årsstudium Årsstudium og kortere UiT Norges arktiske universitet GENS Alle Alle
Sámegiela ja sámi girjjálašvuođa bachelorprográmma Bachelor og høgskolekandidat Sámi allaskuvla / Samisk høgskole/ Sámi University of Applied Sciences SAMI Alle Alle
Samisk kultur- og samfunnskunnskap 1 Årsstudium og kortere Sámi allaskuvla / Samisk høgskole/ Sámi University of Applied Sciences
Samisk kultur- og samfunnskunnskap 2 Årsstudium og kortere Sámi allaskuvla / Samisk høgskole/ Sámi University of Applied Sciences

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Ph.d.-program, samisk (811202)
  • Master, samisk, toårig (711212)
  • Mag.art.-utdanning, samisk (711208)
  • Cand.philol.-utdanning, samisk (711206)
  • Samisk, videreutdanning for lærere (625206)
  • Bachelor, samisk, treårig (611211)
  • Samisk, lavere nivå (611208)
  • Samiske studier og etniske relasjoner, lavere nivå (638101)

Relevante yrker