Sist oppdatert 4. juni 2024
Ansvarlig på denne siden: Utdanning.no

Beskrivelse

Du studerer grammatikk, kultur og historie til språk som kalles slaviske og finsk-ugriske språk.

Slaviske språk er en rekke beslektede språk som snakkes i sentrale og sørøstlige deler av Europa. Dette er polsk, tjekkisk, slovensk, bosnins-kroatisk, makedonsk, bulgarsk, ukrainsk og russisk.

Finsk-ugriske språk er en rekke beslektede språk som snakkes i Nord Europa. Dette inkluderer finsk, kvensk og ulike samiske språk.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Gode språkkunnskaper kreves også på noen utdanninger. Enkelte utdanninger har lokalt opptak.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Gode språkkunnskaper kreves også på noen utdanninger. Enkelte utdanninger har lokalt opptak.

Varighet

Årsstudium tar 1 år, bachelor 3 år, mastergrad 5 år.

Varighet

Årsstudium tar 1 år, bachelor 3 år, mastergrad 5 år.

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 611212 - Bachelor, finsk, treårig
 • 711203 - Cand.philol.-utdanning, finsk
 • 611203 - Finsk, lavere nivå
 • 711707 - Mag.art.-utdanning, finsk-ugrisk språkvitenskap
 • 711209 - Master of Philosophy, finsk
 • 711211 - Master, finsk, toårig
 • 811201 - Ph.d.-program, finsk
 • 811299 - Utdanning i slaviske, baltiske og finsk-ugriske språk, uspesifisert, forskerutdanning
 • 711299 - Utdanning i slaviske, baltiske og finsk-ugriske språk, uspesifisert, høyere nivå
 • 611299 - Utdanning i slaviske, baltiske og finsk-ugriske språk, uspesifisert, lavere nivå
 • 511299 - Utdanning i slaviske, baltiske og finsk-ugriske språk, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning
 • 411299 - Utdanning i slaviske, baltiske og finsk-ugriske språk, uspesifisert, videregående, avsluttende utdanning
 • 311299 - Utdanning i slaviske, baltiske og finsk-ugriske språk, uspesifisert, videregående, grunnutdanning
 • 5112 - Utdanninger i slaviske, baltiske og finsk-ugriske språk
 • 4112 - Utdanninger i slaviske, baltiske og finsk-ugriske språk
 • 3112 - Utdanninger i slaviske, baltiske og finsk-ugriske språk
 • 7112 - Utdanninger i slaviske, baltiske og finsk-ugriske språk
 • 6112 - Utdanninger i slaviske, baltiske og finsk-ugriske språk
 • 8112 - Utdanninger i slaviske, baltiske og finsk-ugriske språk
 • 711718 - Mag.art.-utdanning, slavisk filologi
 • 638101 - Samiske studier og etniske relasjoner, lavere nivå

Finn yrker

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 611212 - Bachelor, finsk, treårig
 • 711203 - Cand.philol.-utdanning, finsk
 • 611203 - Finsk, lavere nivå
 • 711707 - Mag.art.-utdanning, finsk-ugrisk språkvitenskap
 • 711209 - Master of Philosophy, finsk
 • 711211 - Master, finsk, toårig
 • 811201 - Ph.d.-program, finsk
 • 811299 - Utdanning i slaviske, baltiske og finsk-ugriske språk, uspesifisert, forskerutdanning
 • 711299 - Utdanning i slaviske, baltiske og finsk-ugriske språk, uspesifisert, høyere nivå
 • 611299 - Utdanning i slaviske, baltiske og finsk-ugriske språk, uspesifisert, lavere nivå
 • 511299 - Utdanning i slaviske, baltiske og finsk-ugriske språk, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning
 • 411299 - Utdanning i slaviske, baltiske og finsk-ugriske språk, uspesifisert, videregående, avsluttende utdanning
 • 311299 - Utdanning i slaviske, baltiske og finsk-ugriske språk, uspesifisert, videregående, grunnutdanning
 • 5112 - Utdanninger i slaviske, baltiske og finsk-ugriske språk
 • 4112 - Utdanninger i slaviske, baltiske og finsk-ugriske språk
 • 3112 - Utdanninger i slaviske, baltiske og finsk-ugriske språk
 • 7112 - Utdanninger i slaviske, baltiske og finsk-ugriske språk
 • 6112 - Utdanninger i slaviske, baltiske og finsk-ugriske språk
 • 8112 - Utdanninger i slaviske, baltiske og finsk-ugriske språk
 • 711718 - Mag.art.-utdanning, slavisk filologi
 • 638101 - Samiske studier og etniske relasjoner, lavere nivå

Finn yrker

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Bachelor, finsk, treårig (611212)
 • Cand.philol.-utdanning, finsk (711203)
 • Finsk, lavere nivå (611203)
 • Mag.art.-utdanning, finsk-ugrisk språkvitenskap (711707)
 • Master of Philosophy, finsk (711209)
 • Master, finsk, toårig (711211)
 • Ph.d.-program, finsk (811201)
 • Utdanning i slaviske, baltiske og finsk-ugriske språk, uspesifisert, forskerutdanning (811299)
 • Utdanning i slaviske, baltiske og finsk-ugriske språk, uspesifisert, høyere nivå (711299)
 • Utdanning i slaviske, baltiske og finsk-ugriske språk, uspesifisert, lavere nivå (611299)
 • Utdanning i slaviske, baltiske og finsk-ugriske språk, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning (511299)
 • Utdanning i slaviske, baltiske og finsk-ugriske språk, uspesifisert, videregående, avsluttende utdanning (411299)
 • Utdanning i slaviske, baltiske og finsk-ugriske språk, uspesifisert, videregående, grunnutdanning (311299)
 • Utdanninger i slaviske, baltiske og finsk-ugriske språk (5112)
 • Utdanninger i slaviske, baltiske og finsk-ugriske språk (4112)
 • Utdanninger i slaviske, baltiske og finsk-ugriske språk (3112)
 • Utdanninger i slaviske, baltiske og finsk-ugriske språk (7112)
 • Utdanninger i slaviske, baltiske og finsk-ugriske språk (6112)
 • Utdanninger i slaviske, baltiske og finsk-ugriske språk (8112)
 • Mag.art.-utdanning, slavisk filologi (711718)
 • Samiske studier og etniske relasjoner, lavere nivå (638101)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.