Fakta

Sted:
Kristiansand
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Søknadsinformasjon:
Kommunikasjon og medier, bachelor
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 40.40 (primær)
  • 42.00 (ordinær)
Studieplasser: 30
Søknadskode (SO): 201850
Medieproduksjon, bachelor
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 47.20 (primær)
  • 47.60 (ordinær)
Studieplasser: 14
Søknadskode (SO): 201851

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Agder

18. januar 2023.

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Er du interessert i sosiale medier, blogging, digitale medier og kommunikasjon generelt? Kommunikasjonsstudiet ved UiA er for deg som ønsker å jobbe med kommunikasjon eller informasjonsformidling i en organisasjon, i næringslivet eller i offentlig forvaltning. Studiet fokuserer på samspillet mellom språklige, teknologiske og kulturelle faktorer i kommunikasjonsprosessen. Gjennom studiet vil du jobbe med å produsere egne tekster og medieinnhold, samt med å analysere hva profesjonelle produsenter har laget.

Studiet tilbyr to alternative retninger (med egne søkekoder). Studieretningen Kommunikasjon og medier har en noe mer teoretisk tilnærming, mens retningen Medieproduksjon gir mer rom for praktisk arbeid, særlig innenfor videoproduksjon.

Hva lærer du?

  • Du kan tilegne deg, ordne og systematisere kunnskap om medienes plass i samfunnet, og om hvordan kommunikasjon fungerer i ulike sammenhenger.
  • Du kan gjennomføre formidlingsprosjekter fra idéstadium til ferdig produkt innenfor ulike medier.
  • Du kan gjøre rede for hva vitenskapelig kildekritikk og arbeidsmetode innebærer.
  • Du kan vurdere ulike kommunikasjonsstrategier opp mot hverandre.
  • Du får en grunnleggende innsikt i hva språk, medium og sosiale forhold betyr for vellykket kommunikasjon.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i kommunikasjon