Fakta

Sted:
Ålesund
Studietype:
Erfaringsbasert master
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
90

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

9. februar 2024.

Om studiet

Dette er et mastergradsstudium som skal kvalifisere skipsoffiserer og landbasert personell innen maritim virksomhet, samt ledere og mellomledere fra andre operasjonelle organisasjoner, til en utvidet og fordypet forståelse av ledelse av krevende operasjoner. Studiet er beregnet på personer som enten allerede arbeider i operative organisasjoner, hovedsakelig med tilknytning til maritime operasjoner, eller som ønsker slikt eller tilliggende arbeid.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master in Operational Maritime Management

Alle utdanninger innen