Nøkkelinformasjon

Du lærer hvordan samfunnet forandrer seg, og metoder for å planlegge og lede utviklingen i ønsket retning.

Samfunnsplanlegging består av flere fag og har innslag av fagområder som samfunnsøkonomi, sosiologi, pedagogikk og statsvitenskap.

Du lærer å se alt fra små lokalsamfunn, til store byer og verden som helhet, i et større perspektiv for å planlegge for en god og bærekraftig utvikling.

 

 

Utdanninger

Viser 36 utdanninger
Tittel Studietype Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet - bachelor Bachelor og høgskolekandidat OsloMet – storbyuniversitetet GENS 45.80 50.80
Areal og eiendom Master og høyere Høgskulen på Vestlandet
Bachelor i geografi og samfunnsplanlegging Bachelor og høgskolekandidat Nord universitet GENS Alle Alle
Bachelorprogram i geografi Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Bergen GENS 32.80 40.00
Bachelorstudium i nyskaping og regenerativ utvikling Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen for grøn utvikling
By- og regionplanlegging Master og høyere NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet GENS 48.50 53.30
Bygg - sivilingeniør Master og høyere OsloMet – storbyuniversitetet
Byplanlegging - master i teknologi Master og høyere Universitetet i Stavanger
Byplanlegging og samfunnssikkerhet - bachelorstudium Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Stavanger GENS 40.40 45.70
Eiendom Master og høyere NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet GENS 47.20 50.30
Eiendomsutvikling Master og høyere NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Eiendomsutvikling - deltid Master og høyere NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Fordjuping i arealplanlegging, kartkunnskap og GIS Årsstudium og kortere Høgskulen i Volda
Fysisk planlegging - master Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Geografi - bachelor Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GENS Alle Alle
GIS og kartkunnskap i arealplanlegging Årsstudium og kortere Høgskulen i Volda
Master i samfunnsanalyse Master og høyere Nord universitet
Master i samfunnsanalyse, deltid Master og høyere Nord universitet
Master i transport- og byplanlegging Master og høyere OsloMet – storbyuniversitetet
Master in Community Development and Social Innovation Master og høyere VID vitenskapelige høgskole

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Ph.d.-program, samfunnsplanlegging og kulturforståelse (833105)
 • Master, teknologi, byutvikling og urban design, toårig (757904)
 • Master, teknologi, byutvikling og urban design, femårig (757903)
 • Master, eiendomsutvikling og forvaltning, toårig (757902)
 • Master, fysisk planlegging, toårig (757110)
 • Master, by- og regionplanlegging, femårig (739916)
 • Master, samfunnsplanlegging og kulturforståelse, toårig (733113)
 • Samfunnsplanlegging, toårig videreutdanning (731110)
 • Master, samfunnsplanlegging, toårig (731109)
 • Master, i samfunnsutvikling og sosial innovasjon, toårig (714106)
 • Fysisk planlegging, lavere nivå (657101)
 • Bachelor, samfunnsplanlegging og kulturforståelse, treårig (633104)
 • Bachelor, samfunnsgeografi, treårig (633103)
 • Samfunnsplanlegging, lavere nivå (631107)
 • Høgskolekandidat, samfunnsplanlegging, toårig (631103)
 • Bachelor, samfunnsplanlegging og kommunikasjon, treårig (633105)
 • Bachelor, samfunnsplanlegging og kommunikasjon, treårig (633105)
 • Bachelor, offentlig administrasjon og ledelse, treårig (641143)
 • Samfunnskunnskap, lavere nivå (631106)