Nøkkelinformasjon

Du lærer om hvorfor mennesker handler og tenker som de gjør, og om hvordan hjernen reagerer på ulike inntrykk.

Psykologi er både et fagområde og en profesjonsutdannelse.

Du kan studere for eksempel biologisk psykologi, organisasjonspsykologi og sosialpsykologi. Da kan du jobbe som for eksempel konsulent eller med undervisning og forskning. 

Merk at her finner du en oversikt over studier innen psykologiske fag, ikke profesjonsstudium i psykologi.

Se også:

Psykologi profesjonsstudium

Utdanninger

Viser 44 utdanninger
Tittel Studietype Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Pedagogisk-psykologisk rådgivning - masterstudium Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Psychology - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Psykiske lidelser og psykoterapi Årsstudium og kortere Kristiania
Psykologi Master og høyere Universitetet i Oslo
Psykologi Årsstudium og kortere Universitetet i Oslo GENS 53.60 61.70
Psykologi Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Oslo GENS 51.50 58.00
Psykologi - bachelor Bachelor og høgskolekandidat UiT Norges arktiske universitet GENS 43.10 47.00
Psykologi - bachelorstudium Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Stavanger GENS 48.50 53.30
Psykologi - bachelorstudium Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GENS 51.40 55.70
Psykologi - masterstudium Master og høyere Universitetet i Stavanger
Psykologi - masterstudium Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Psykologi - årsstudium Årsstudium og kortere UiT Norges arktiske universitet GENS Alle Alle
Psykologi - årsstudium Årsstudium og kortere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GENS 51.20 55.20
Psykologi med vekt på atferdsanalyse - bachelor Bachelor og høgskolekandidat OsloMet – storbyuniversitetet GENS 43.50 49.20
Psykologi profesjonsstudium - forskerlinje Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Psykologisk historie og forskningsmetode Årsstudium og kortere Kristiania
Sosial- og personlighetspsykologi Årsstudium og kortere Kristiania
Student Research Programme in Psychology Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
The Psychology of Global Mobility, Inclusion and Diversity in Society Master og høyere Universitetet i Oslo
Utviklingspsykologi og emosjoner Årsstudium og kortere Kristiania

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Bachelor, IT – språk, logikk og psykologi, treårig (611706)
 • Bachelor, læringspsykologi med vekt på atferdsanalyse, treårig (636901)
 • Bachelor, psykologi, treårig (636102)
 • Cand.polit.-utdanning, psykologi (736101)
 • Cand.san.-utdanning, helsefremmende arbeid og helsepsykologi (769904)
 • Dr.philos.-utdanning, psykologi (836101)
 • Dr.polit.-utdanning, psykologi (836102)
 • Dr.psychol.-utdanning, psykologi (836103)
 • Lic.philos.-utdanning, psykologi (836104)
 • Mag.art.-utdanning, psykologi (736103)
 • Master of Philosophy, psykologiske fag, toårig (736901)
 • Master, IT – språk, logikk og psykologi, toårig (711729)
 • Master, ledelse og organisasjonspsykologi, toårig (741141)
 • Master, pedagogisk psykologisk rådgiving, 1½-årig (724906)
 • Master, psykologi, toårig (736104)
 • Master, psykologiske fag, toårig (736902)
 • Ph.d.-program, psykologi (836105)
 • Psykologi, lavere nivå (636101)
 • Psykologi, uspesifisert, forskerutdanning (836199)
 • Psykologi, uspesifisert, høyere nivå (736199)
 • Psykologi, uspesifisert, lavere nivå (636199)
 • Psykologiske fag, andre, uspesifiserte, forskerutdanning (836999)
 • Psykologiske fag, andre, uspesifiserte, høyere nivå (736999)
 • Psykologiske fag, andre, uspesifiserte, lavere nivå (636999)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, helsepsykologi (669965)