Fakta

Lærested:
Sted:
Nettstudier
Oslo
Studietype:
Master, 2 år
Pris:

199600

Studieform: Undervisning ved lærestedet, nettstudium
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon oppdatert

30. januar 2023.

Om studiet

Denne studieretningen vil gi deg inngående kunnskap om helsepsykologi og forebyggende arbeid med fokus på hvordan denne kunnskapen kan anvendes for å bedre folks helse.

Ønsker du å lære mer om hvordan psykologi kan være et virkemiddel i forebyggende arbeid? Og om hvordan vi møter vansker er av betydning for helsen vår? 

I denne fordypningen får du inngående kunnskap om helsepsykologi og forebyggende arbeid, med fokus på hvordan du kan bruke denne kunnskapen for å bedre folks helse.Du vil lære om hvordan vi relaterer og kommuniserer med andre, reflektere rundt din egen rolle i relasjon til andre og foreta selvstendig forskningsprosjekt om anvendt helsepyskologi og forebygging.  

Du får inngående kunnskap om og forståelse for hvordan folk lever med sykdom, hvorfor det er vanskelig å endre atferd, og hvordan vi kan bidra til bedret helse.

Undervisningsopplegg

Du kan velge mellom å følge undervisningen på campus i Oslo eller som nettstudent. 

Forelesningene vil skje på høyskolen for campus-studenten samtidig som de streames til nettstudentene på samme tidspunkt. Som nettstudent kan du befinne deg hvor du vil, men en del av forelesningene vil være på gitte tidspunkt. Dette er fordi vi skal skape et godt og fruktbart læringsmiljø, i en mindre klasse.

Opptakskrav

 • C i snitt fra bachelor
 • Minimum 80 stp i psykologi 

Opptaksinformasjon

Søk før 20. mars

For å være med i førsteopptaket, er det viktig at du søker før 20. april. Vi tar til enhver tid inn søkerne med best snitt. Dersom du ikke får tilbud, settes du på venteliste og vil vurderes ved nye opptak som skjer jevnlig frem mot studiestart.

Går du fortsatt på bachelorgraden? 

Last opp karakterutskriftene fra 1., og 2. året og julekarakterene fra 3. året. Det må fremkomme av dokumentene at du har eller er i ferd med å ta fagkravene.

Hvis du er i ferd med å ta opp emner når du søker, er det viktig at du skriver dette i kommentarfeltet på søknadsskjemaet og laster opp dokumentasjon fra lærestedet. 

Læringsutbytte

Du vil komme tett på en dyktig og engasjert stab som jobber for å skape et fruktbart læringsmiljø. Blant annet oppfordres dere til å aktivt søke kunnskap og delta i et fellesskap hvor ulike problemstillinger analyseres, løses og evalueres. 

Du vil få inngående kunnskap om blant annet: 

 • Hvordan vi reagerer på og mestrer sykdom 
 • Hva det er som gjør at vi holder oss friske eller blir syke
 • Hvordan psykologiske problemer kan forebygges fra individ til samfunnsnivå
 • Å se hvordan kulturelle forhold spiller inn i synet på helse
 • Få kunnskap om hvordan man møter ulike vansker, med vekt på relasjon og allianse 

Karrieremuligheter

Folk med psykologisk kunnskap er i en unik posisjon til å forbedre befolkningens fysiske og psykiske helse. Psykologi er ikke bare nyttig for å hjelpe folk som har problemer, den har et vel så stort potensiale til å være nyttig for samfunnet om den benyttes forebyggende.

Masteren gir deg muligheter til å blant annet forfølge en karriere som:    

 • Forsker; Ph.d. utdanninger (krever vanligvis «B» eller høyere på masteroppgave)
 • Innen annet akademisk arbeid 
 • Konsulent og rådgiver innen:
  - Offentligheten (eks. NAV saksbehandler, helsedirektoratet, barne- likestillings- og inkluderingsdep., utdanningsdirektoratet, helseforetakene
  - Frivillige organisasjoner (eks. Røde Kors)
  - Habilitering og rehabilitering i sykehus og i eldreomsorgen, helsestasjoner, skolehelsetjeneste og barnevernet 
 • Miljøterapeut innen psykisk helse og forebygging
 • Utforming av helsepolitikk, strategiplaner for å fremme psykisk helse (i organisasjoner, kommuner, direktorater og lignende
 • Utforming, gjennomføring og evaluering av tiltak og intervensjoner (innenfor prosjekter i det offentlige, organisasjoner eller i lokalsamfunnet)

Utveksling

Du kan dra på utveksling! Blant annet samarbeider vi med Pacific Lutheran University (PLU) eller til Eötvös Loránd University (ELTE) i Budapest i Ungarn.

Alle utdanninger innen