Fakta

Sted:
Universitetet i Bergen
Studietype:
Universitet og høgskole
Studieform: Samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
15

Informasjon oppdatert

14. mars 2022.

Om studiet

Deltidsstudiet Krise- og katastrofepsykologi skal gi økt kompetanse i å gjenkjenne og vurdere krise-, sorg- og katastrofereaksjoner hos barn og voksne og hvordan biologiske, emosjonelle og kognitive mekanismer påvirker reaksjoner og tilpasning på kort og lang sikt.

Gjennom studiet skal du få inngående kunnskap om betydningen av tidlig intervensjon og hvordan vi kan organisere og tilrettelegge psykososiale tiltak for overlevende og innsatspersonell.

Etter endt studium skal du kunne organisere mottakssenter, mobilisere psykososial støtte og tiltak for å ivareta overlevende og etterlatte, samt yte støtte til øvrig innsatspersonell.

Undervisningen består av 4 todagerssamlinger ved UiB, to samlinger i høstsemesteret og to dager i vårsemesteret. Samlingene består av forelesninger, gruppearbeid og praktiske øvelser/demonstrasjoner.

Nytt opptak høsten 2020, for oppstart i januar 2021.

Alle utdanninger innen