Fakta

Sted:
Lillehammer
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

.

Om studiet

Dette masterstudiet i psykologi er det eneste av sitt slag i Norden og gir deg kompetanse og kunnskap om hvordan mennesker og omgivelser påvirker hverandre.

Hvordan påvirkes mennesker av bygde og naturlige omgivelser? Hvordan spiller menneskelig atferd inn på natur og klima? Hvordan kan vi anvende kunnskap fra psykologi til å skape bærekraftige løsninger innen design av bygninger, naturomgivelser og miljøvennlig atferd?

Master i psykologi med spesialisering i miljøpsykologi er et samlingsbasert heltidsstudium. Studiet passer for deg som vil jobbe med miljøspørsmål, helsefremmende tiltak, produktivitet og livskvalitet innen næringsliv og offentlig virksomhet. Studiet gir deg fordypning i samspillet mellom mennesker og omgivelser. Vi fokuserer spesielt på hvordan fysiske omgivelser virker inn på menneskers adferd og mentale prosesser, og betydningen av natur og arkitektur. Videre fokuserer studiet på hvordan mennesker påvirker sitt miljø og klima, og hvordan vi kan fremme miljøvennlig adferd.

Utdanningen representerer en ny type psykologisk ekspertkunnskap og dekker et område innen sosial- og miljømessig bærekraft, der det i framtida vil være behov for psykologisk ekspertise. Sentralt i masterstudiet er ulike aspekter ved arbeidshelse og universell utforming. Du studerer utforming av miljøer hvor mennesker ferdes, og hvilken påvirkning dette har på mennesket. Særlig vektlegges kompetanse på samspill mellom mennesket og omgivelser/miljø innenfor et bredt spekter av arbeids- og livsområder.

Gjennom studiet vil du lære praktiske metoder og verktøy, og du vil få trening i rollen som forsker/konsulent i prosjekter for eksterne oppdragsgivere.

Master i psykologi med spesialisering i miljøpsykologi passer spesielt godt for deg med psykologibakgrunn, og som jobber eller tar sikte på å jobbe med miljøspørsmål, omgivelser som fremmer helse, livskvalitet og produktivitet innen næringsliv og offentlig virksomhet.

Du vil få en ny type framtidsrettet handlingskompetanse og ekspertise med høy relevans for arbeidsmarkedet, både innenfor offentlig og privat sektor.

Denne masteren i psykologi gjennomføres på heltid og er samlingsbasert. Merk at hetidsstudiet krever studieinnsats på heltd selv om det er samlingsbasert.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Opptakskrav:

Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning med en fordypning på minst 80 studiepoeng innen psykologi.

Gjennomsnittskarakter må være C eller bedre

Les mer om søknad og opptak

Videre studier

Mastergraden vil kvalifisere til opptak til doktorgradsstudier, både i Norge og utlandet.

Utveksling

Du kan søke om å få reise på utveksling i ditt 3. semester. I utgangspunktet har du valgfrie emner dette semesteret, noe som gir flere muligheter for utveksling. Kontakt internasjonalt kontor for å høre mer om dine muligheter.

Hvorfor reise på utveksling?Hvordan søke om utveksling?

Kvalifikasjon/tittel

Master i psykologi med spesialisering i miljøpsykologi

Alle utdanninger innen