Beskrivelse

Fagskoleutdanningen er en fordypning i helse- og oppvekstfag. Utdanningen omfatter forebyggende arbeid, behandling og rehabilitering av alle aldersgrupper og alle grader av psykiske problem og rusrelaterte lidelser.

Videreutdanningen omfatter også forebyggende arbeid, psykososiale problem hos barn og unge, tidlig intervensjon, arbeid med barn av foreldre med en psykisk lidelse, samt rus og rusrelaterte lidelser.

Opptakskrav

Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole. Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering.

Opptakskrav

Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole. Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering.

Varighet

To år deltid.

Varighet

To år deltid.


Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 569950 - Fagskoleutdanning, psykiske vansker hos barn og unge, ettårig
 • 569947 - Fagskoleutdanning, psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemning, ettårig
 • 569938 - Fagskoleutdanning, psykisk helsearbeid og rusarbeid, ettårig
 • 569937 - Fagskoleutdanning, psykisk helsearbeid, ettårig
 • 569926 - Fagskoleutdanning, psykisk helsearbeid, 1½-årig
 • 569907 - Fagskoleutdanning, psykisk helsearbeid
 • 569906 - Videreutdanning for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere, psykisk helsearbeid
 • 562120 - Fagskoleutdanning, psykisk helse og livsmestring for barne-og ungdomsarbeidere i ungdomsskole og videregående skole, ettårig
 • 562119 - Fagskoleutdanning, psykisk helse og livsmestring for barne-og ungdomsarbeidere i barnehage, ettårig
 • 562116 - Fagskoleutdanning, erfaringskonsulenter innen psykisk helse- og rusarbeid, ettårig
 • 562112 - Fagskoleutdanning, tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid, ettårig

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 569950 - Fagskoleutdanning, psykiske vansker hos barn og unge, ettårig
 • 569947 - Fagskoleutdanning, psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemning, ettårig
 • 569938 - Fagskoleutdanning, psykisk helsearbeid og rusarbeid, ettårig
 • 569937 - Fagskoleutdanning, psykisk helsearbeid, ettårig
 • 569926 - Fagskoleutdanning, psykisk helsearbeid, 1½-årig
 • 569907 - Fagskoleutdanning, psykisk helsearbeid
 • 569906 - Videreutdanning for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere, psykisk helsearbeid
 • 562120 - Fagskoleutdanning, psykisk helse og livsmestring for barne-og ungdomsarbeidere i ungdomsskole og videregående skole, ettårig
 • 562119 - Fagskoleutdanning, psykisk helse og livsmestring for barne-og ungdomsarbeidere i barnehage, ettårig
 • 562116 - Fagskoleutdanning, erfaringskonsulenter innen psykisk helse- og rusarbeid, ettårig
 • 562112 - Fagskoleutdanning, tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid, ettårig

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Fagskoleutdanning, psykiske vansker hos barn og unge, ettårig (569950)
 • Fagskoleutdanning, psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemning, ettårig (569947)
 • Fagskoleutdanning, psykisk helsearbeid og rusarbeid, ettårig (569938)
 • Fagskoleutdanning, psykisk helsearbeid, ettårig (569937)
 • Fagskoleutdanning, psykisk helsearbeid, 1½-årig (569926)
 • Fagskoleutdanning, psykisk helsearbeid (569907)
 • Videreutdanning for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere, psykisk helsearbeid (569906)
 • Fagskoleutdanning, psykisk helse og livsmestring for barne-og ungdomsarbeidere i ungdomsskole og videregående skole, ettårig (562120)
 • Fagskoleutdanning, psykisk helse og livsmestring for barne-og ungdomsarbeidere i barnehage, ettårig (562119)
 • Fagskoleutdanning, erfaringskonsulenter innen psykisk helse- og rusarbeid, ettårig (562116)
 • Fagskoleutdanning, tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid, ettårig (562112)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.