Nøkkelinformasjon

Fagskoleutdanningen er en fordypning i helse- og oppvekstfag. Utdanningen omfatter forebyggende arbeid, behandling og rehabilitering av alle aldersgrupper og alle grader av psykiske problem og rusrelaterte lidelser.

Videreutdanningen omfatter også forebyggende arbeid, psykososiale problem hos barn og unge, tidlig intervensjon, arbeid med barn av foreldre med en psykisk lidelse, samt rus og rusrelaterte lidelser.

Utdanninger

Viser 20 utdanninger
Tittel Studietype Lærested
Psykisk helse og livsmestring for barne- og ungdomsarbeider i ungdomsskole og videregående skole Fagskolegrad Din Kompetanse AS
Psykisk helse og livsmestring for barne-og ungdomsarbeidere i barnehage Fagskolegrad Din Kompetanse AS
Psykisk helsearbeid Fagskolegrad Medlearn
Psykisk helsearbeid Fagskolegrad Folkeuniversitetets Fagskole
Psykisk helsearbeid - Kveldstid Fagskolegrad AOF Østfold
Psykisk helsearbeid med fordypning i barn og unges psykiske helse Fagskolegrad AOF Østfold
Psykisk helsearbeid og rusarbeid Fagskolegrad Fagskulen Vestland
Psykisk helsearbeid og rusarbeid Fagskolegrad Trøndelag høyere yrkesfagskole
Psykisk helsearbeid og rusarbeid Fagskolegrad Lukas fagskole
Psykisk helsearbeid og rusarbeid Fagskolegrad Fagskolen i Viken
Psykisk helsearbeid og rusarbeid Fagskolegrad Fagskolen i Nord
Psykisk helsearbeid og rusarbeid Fagskolegrad Fagskolen Vestfold og Telemark
Psykisk helsearbeid og rusarbeid, deltid Fagskolegrad Fagskolen Møre og Romsdal
Psykisk helsearbeid og rusarbeid, deltid Fagskolegrad Fagskolen Oslo
Psykisk helsearbeid og rusarbeid, deltid Fagskolegrad Fagskolen i Agder
Psykisk helsearbeid og rusarbeid, deltid Fagskolestudium Nordland fagskole
Psykisk helsearbeid og rusarbeid, nettbasert m. samlinger Fagskolegrad Fagskolen Rogaland
Psykisk helsearbeid og rusarbeid, stedsbasert deltid Fagskolegrad Fagskolen Rogaland
Spesialpedagogikk for barneskole og SFO Fagskolegrad Din Kompetanse AS
Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid Fagskolegrad AOF Fagskolen

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Fagskoleutdanning, psykiske vansker hos barn og unge, ettårig (569950)
 • Fagskoleutdanning, psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemning, ettårig (569947)
 • Fagskoleutdanning, psykisk helsearbeid og rusarbeid, ettårig (569938)
 • Fagskoleutdanning, psykisk helsearbeid, ettårig (569937)
 • Fagskoleutdanning, psykisk helsearbeid, 1½-årig (569926)
 • Fagskoleutdanning, psykisk helsearbeid (569907)
 • Videreutdanning for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere, psykisk helsearbeid (569906)
 • Fagskoleutdanning, psykisk helse og livsmestring for barne-og ungdomsarbeidere i ungdomsskole og videregående skole, ettårig (562120)
 • Fagskoleutdanning, psykisk helse og livsmestring for barne-og ungdomsarbeidere i barnehage, ettårig (562119)
 • Fagskoleutdanning, erfaringskonsulenter innen psykisk helse- og rusarbeid, ettårig (562116)
 • Fagskoleutdanning, tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid, ettårig (562112)