Fakta

Sted:
Stavanger
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Stavanger

3. mars 2023.

Om studiet

Masterstudiet i petroleumsteknologi kvalifiserer deg til en internasjonal karriere innen olje- og gassindustrien.

Studiets oppbygging

På studiet får du kunnskap om produksjonsteknikker for å få mest mulig av oljen og gassen ut av reservoarene på en økonomisk og miljømessig god måte.

Masterutdanningen i petroleumsteknologi ved UiS tilbys internasjonale og norske studenter, og all undervisning foregår på engelsk. Dette er en fordel for deg som student, fordi du utdanner deg til jobber i en internasjonal bransje, der engelsk er forretningsspråket.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptakskrav

Gjennomført og bestått bachelorgrad i ingeniørfag innen energi- og petroleumsteknologi eller 3-årig bachelorgrad i geovitenskap i samsvar med nasjonal rammeplan for ingeniørutdanning eller tilsvarende med minimum 20 studiepoeng med spesialiseringsemner i petroleumsteknologi. En 3-årig ingeniørfaglig bachelorgrad med tilsvarende 30 studiepoeng med spesialiseringsemner i petroleumsteknologi kan også gi grunnlag for opptak.


Alle søkere må ha minimum 25 studiepoeng i matematikk, 5 studiepoeng i statistikk, samt 7,5 studiepoeng i fysikk.
Det er satt en laveste gjennomsnittskarakter for opptak på C.

Studenter med en 3-årig bachelorgrad i ingeniørfag i henhold til norsk rammeplan for ingeniørutdanning eller tilsvarende (som inneholder minst 25 studiepoeng (sp) matematikk, minst 5 sp statistikk, og minst 7,5 sp i fysikk), og som har opptak til master i petroleumsteknologi, er dermed kvalifisert for tilleggstittelen «Master i teknologi/sivilingeniør».

Søknadsfrist: 15. april
Søknadsfrist for søkere med utenlandsk utdanning utenom nordiske land: 1 mars

Læringsutbytte

Dette programmet passer godt for studenter som er interessert i reelle anvendelser av væskedynamikk, mekanikk, kjemi, matematisk modellering og programmering. Det primære bruksområdet er petroleumsleting og produksjon, men andre bruksområder vil også bli berørt. Målet er å styrke studentenes kunnskaper i kjemiske og fysiske prosesser og trene studentene i å anvende disse på applikasjoner innen bore- og brønnteknikk og produksjons- og prosessteknikk.

Videre studier

En fullført mastergrad i petroleumsteknologi gir grunnlag for opptak til PdD-studier innen petroleumsteknologi.

Karrieremuligheter

Masterprogrammet i petroleumsteknologi utdanner høyt kvalifiserte ingeniører til et bredt spekter av jobber i olje- og gassindustrien. Dette er en internasjonal industri, og masterstudenter i petroleumsteknologi vil ha mange muligheter på det internasjonale jobbmarkedet etter å ha fullført graden.

Det overordnede målet med programmet er å gi kandidatene en bred kunnskapsbase for å være med å forvalte verdens petroleumsressurser en mest mulig lønnsom og bærekraftig måte.

Utveksling

Skaff deg et konkurransefortrinn i arbeidslivet - reis på utveksling!

UiS har inngått avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa og i land utenfor Europa. Utvalget er stort og valget er ditt! På nettsiden vår kan du finne ut mer om hvor og når nettopp du kan reise i ditt studieprogram.

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet, økte karrieremuligheter er bare én av dem. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold øke dine språklige ferdigheter, utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst! At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om!

Søknadsfrist for utreise høstsemesteret er 1. februar og for vårsemesteret 1. september. Minimumskravet for å reise på utveksling er at du må ha bestått eksamener tilsvarende ett års studier (60 studiepoeng) før du reiser.

Les mer om utveksling her: www.uis.no/ut

Kvalifikasjon/tittel

Master of Science