Fakta

Sted:
Stavanger
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Stavanger

.

Om studiet

På dette masterprogrammet får du kunnskap om petroleumsbrønner i et livsløpsperspektiv. Her blir du kjent med sokkelen, og lærer om alt fra design, boring, operasjon og produksjon til trygg nedstengning. 

Denne utdanningen baserer seg på klassiske emner, som fysikk, mekanikk, kjemi og strømningslære. I tillegg er du innom mer spesialiserte emner som reservoarteknologi, bergmekanikk og materialteknologi. Du kan også velge mellom en rekke ulike valgemner, for eksempel innenfor prosess- og energiteknologi, og matematisk modellering og programmering.  

Dette er et internasjonalt program og undervisning foregår på engelsk. Vi tror dette er en fordel for deg som student, fordi arbeidsspråket i bransjen er engelsk.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptakskrav

Opptakskravet er fullført bachelorgrad i ingeniørfag innen energi- og petroleumsteknologi eller bachelor i ingeniørfag innen geovitenskap med minimum 20 sp med spesialiseringsemner i energi- og petroleumsteknologi. En treårig ingeniørfaglig bachelorgrad med minimum 20 sp spesialiseringsemner i energi- og petroleumsteknologi kan også gi grunnlag for opptak. Alle søkere må ha minimum 25 sp matematikk, 5 sp statistikk og 7,5 sp fysikk. Søkere med utenlandsk utdanning må ha tilsvarende 25 sp innen matematikk, 5 sp statistikk og 7,5 sp fysikk. Bachelorgraden i ingeniørfag må være i henhold til nasjonal rammeplan for ingeniørutdanning.

Det er satt en laveste gjennomsnittskarakter for opptak på C.

Søknadsfrist: 15. april

Videre studier

En fullført mastergrad i petroleumsteknologi gir et solid grunnlag for opptak til PhD-studier innenfor relevante områder av den valgte akademiske spesialiseringen. PhD-studier innen energiteknologi og geovitenskap er spesielt relevant.

Karrieremuligheter

Masterprogrammet i petroleumsteknologi utdanner høyt kvalifiserte ingeniører til et bredt spekter av jobber i olje- og gassindustrien. Dette er en internasjonal industri, og masterstudenter i petroleumsteknologi vil ha mange muligheter på det internasjonale jobbmarkedet etter å ha fullført graden.

Det overordnede målet med programmet er å gi kandidatene en bred kunnskapsbase for å være med å forvalte verdens petroleumsressurser en mest mulig lønnsom og bærekraftig måte.

Utveksling

Skaff deg et konkurransefortrinn i arbeidslivet - reis på utveksling!

UiS har inngått avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa og i land utenfor Europa. Utvalget er stort og valget er ditt! På nettsiden vår kan du finne ut mer om hvor og når nettopp du kan reise i ditt studieprogram.

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet, økte karrieremuligheter er bare én av dem. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold øke dine språklige ferdigheter, utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst! At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om!

Søknadsfrist for utreise høstsemesteret er 1. februar og for vårsemesteret 1. september. Minimumskravet for å reise på utveksling er at du må ha bestått eksamener tilsvarende ett års studier (60 studiepoeng) før du reiser.

Les mer om utveksling her: www.uis.no/ut

Kvalifikasjon/tittel

Master of Science