Nøkkelinformasjon

Petroleumsingeniører arbeider i olje - og gassbransjen.

Du lærer om å finne, utvinne og utnytte mineraler, olje og gass på best mulig måte. Studiene inneholder mye fysikk og matematikk. Du lærer å utvikle og anvende teknologi som brukes i olje - og gassutvinning.

Hensyn til miljøet og en bærekraftig utvikling er et viktig fokusområde i studiene.

En femårig ingeniørutdanning gir tittelen sivilingeniør.

Utdanninger

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Bachelor, ingeniørfag, petroleumsgeologi, treårig (652214)
 • Bachelor, ingeniørfag, petroleumsteknologi, treårig (655217)
 • Cand.techn.-utdanning, petroleumsteknologi (752203)
 • Dr.ing.-utdanning, geologi og petroleumsteknologi (852202)
 • Høgskoleingeniørutdanning, petroleumsteknologi, treårig (655206)
 • Maritim høgskole, petroleumslinje (658402)
 • Master of Science, petroleum engineering, toårig (755206)
 • Master of Science, petroleum geosciences, toårig (756204)
 • Master of Science, petroleumsteknologi, femårig (752224)
 • Master, petroleumsteknologi, toårig (752222)
 • Master, teknologi, geofag og petroleumsteknologi, femårig (756211)
 • Master, teknologi, geofag og petroleumsteknologi, toårig (756212)
 • Master, teknologi, petroleumsteknologi, femårig (752220)
 • Master, teknologi, petroleumsteknologi, toårig (752221)
 • Petroleumsteknologi, lavere nivå (655209)
 • Petroleumsøkonomi, toårig påbygging (641902)
 • Ph.d.-program, petroleumsteknologi og anvendt geofysikk (852212)
 • Sivilingeniørutdanning, geofag og petroleumsteknologi (756205)
 • Sivilingeniørutdanning, petroleumsteknologi (752212)
 • Sivilingeniørutdanning, petroleumsøkonomi (741114)
 • Master, prosessteknologi, toårig (752223)
 • Master, teknologi, maskin, prosess og produktutvikling, femårig (759918)
 • Master, teknologi, prosessteknikk, toårig (759925)
 • Ph.d.-program, energi- og prosessteknikk (855106)
 • Ph.d.-program, kjemisk prosessteknologi (852211)
 • Sivilingeniørutdanning, prosessautomatisering (759911)
 • Sivilingeniørutdanning, prosessteknikk (759912)