Sist oppdatert 28. mai 2024
Ansvarlig på denne siden: Utdanning.no

Beskrivelse

Utdanningen gir opplæring i akuttmedisinsk beredskap.

Paramedisinere er det helsepersonellet som gir den første livreddende behandlingen til akutt syke eller sårede mennesker. Dette krever evne til å ta beslutninger og til å handle. Du lærer å gi førstehjelp, omsorg og behandling til mennesker i livsfare. Arbeidet kan ofte foregå ute i felt under krevende forhold.  

Opptakskrav

Spesielle opptakskrav. Se den enkelte utdanning for detaljer.

Opptakskrav

Spesielle opptakskrav. Se den enkelte utdanning for detaljer.

Varighet

Bachelorgrad tar normalt 3 år.

Varighet

Bachelorgrad tar normalt 3 år.

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
  • 769941 - Master, pre-hospital critical care, toårig
  • 669966 - Bachelor, paramedisin, treårig
  • 661999 - Pleie- og omsorgsfag, andre, uspesifiserte, lavere nivå

Finn yrker

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
  • 769941 - Master, pre-hospital critical care, toårig
  • 669966 - Bachelor, paramedisin, treårig
  • 661999 - Pleie- og omsorgsfag, andre, uspesifiserte, lavere nivå

Finn yrker

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

  • Master, pre-hospital critical care, toårig (769941)
  • Bachelor, paramedisin, treårig (669966)
  • Pleie- og omsorgsfag, andre, uspesifiserte, lavere nivå (661999)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.