Nøkkelinformasjon

Utdanningen gir opplæring i akuttmedisinsk beredskap.

Paramedisinere er det helsepersonellet som gir den første livreddende behandlingen til akutt syke eller sårede mennesker. Dette krever evne til å ta beslutninger og til å handle. Du lærer å gi førstehjelp, omsorg og behandling til mennesker i livsfare. Arbeidet kan ofte foregå ute i felt under krevende forhold.  

Utdanninger

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Master, pre-hospital critical care, toårig (769941)
  • Bachelor, paramedisin, treårig (669966)
  • Pleie- og omsorgsfag, andre, uspesifiserte, lavere nivå (661999)

Relevante yrker